You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Prosjekter for familier

Det blir stadig mer populært å ta med familien på frivillig arbeid i utlandet. Dette er ikke så merkelig. Et slikt opphold i utlandet er en spennende utfordring og en god læringsprosess, og det å arbeide mot et felles mål kan bringe familien sammen på en helt ny måte.

Mor og sønn som jobber på et Byggeprosjekt utenlands

Ulike familier har ulik motivasjon for å dra ut. Noen ser på det som en fantastisk mulighet for sine barn, som får sjansen til å oppleve en helt annen virkelighet enn den de er vant til hjemme, og som får et innsyn i hverdagen til mindre priviligerte barn og familier. Andre vil ikke at familien skal bli igjen hjemme når de selv drar ut på frivillig arbeid som et ledd i utdannelse eller under en pause i karrieren. Andre igjen mener at familien vil få en fantastisk opplevelse ved å dra ut på frivillig arbeid sammen; at det vil være en slags annerledes og meningsfull ferie som vil gi utfordringer og gleder og minner som familien ellers ikke ville fått. Uansett hvilke motiver de familiene vi har sendt ut har hatt, så har de alle vært enige om at det å bo og arbeide sammen i et utviklingsland har skapt en ny og annerledes type samhold mellom dem.

Kan jeg ta med meg min ektefelle eller kjæreste?

Ja. Venner, ektefeller og kjærester er veldig velkomne. Dette fungerer da som vanlig påmeldinger der man gjør oppmerksom på ens forhold til de andre frivillige. Dersom det er ønskelig kan vi arrangere opphold hvor dere bor og/eller jobber sammen.

Kan jeg ta mitt/mine barn med meg?

Ung jente som leker med de lokale på en prosjekt for frivillige i utlandet

Ja. Projects Abroad har mange prosjekter hvor du kan ta med barna dine, gitt at alle er minst fire år gamle. Hvilket prosjekt som passer for dere avhenger av dine barns alder, dine preferanser og behov samt forholdene rundt prosjektet i destinasjonslandet.

Det er viktig å forstå at dersom du tar med deg dine barn så er det for at de skal ta del i opplevelsen. I de fleste land kan vi ikke arrangere barnepass for deg, men dersom dere er et par som reiser ned så er det naturligvis mulig at den ene blir hjemme og passer barna mens den andre arbeider på prosjektet.

  • 0-3 år: Projects Abroad kan ikke tillate at frivillige tar med seg barn under fire år.
  • 4-14 år: Barn i denne aldersgruppen kan bo og arbeide sammen med sine foreldre for en spesiell barnepris. En oversikt over barneprisen på de ulike prosjektene finner du her.
  • 15+: Hvis ditt barn har fylt 15 år kan han/hun arbeide frivillig uavhengig av foreldrene. Normal prosjektpris gjelder.

I hvilke destinasjonsland og på hvilke prosjekter kan vi arbeide frivillig?

Ettersom ingen familier er like vil vi gjøre vårt beste for å tilpasse deres opphold til deres behov og ønsker. Det er mulig å få til det meste, dersom man tar kontakt i god tid. 

Vi kan arrangere opphold for familier i alle våre destinasjonsland, med unntak av Costa Rica og Kina. På Jamaica kan familier med barn over 4 år delta, men barna kan ikke være med foreldrene på prosjektet, så en voksen vil måtte avstå fra å jobbe frivillig og istedet passe på familiens barn. Barn over 16 år kan delta på frivillig arbeid på Jamaica og på øvrige destinasjoner.

Vi anbefaler spesielt de følgende prosjektkategoriene for familier:

  • Barn og Ungdom
  • Undervisning
  • Sport

Her kan du se bilder fra en av familiene som har reist med oss.

For større barn (over 12 år) kan også flere av våre natur og miljøprosjekter passe godt, dette gjelder for eksempel prosjektene i Peru og Kenya. Sør-Afrika tillater ikke at barn er med på natur og miljøprosjektet. Sikkerheten til våre frivillige er svært viktig for oss. Det er viktig å huske på at man på flere av prosjektene våre jobber med ville dyr, hvor det er nødvendig at alle deltakere kan forstå instrukser på engelsk, ofte gitt på kort varsel, hvis situasjonen krever det. Det er derfor nødvending at barna er store nok til å forstå beskjeder på engelsk og også forstå viktigheten av å følge regler for sikkerhet.

Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post, så kan vi ta en prat om hva som passer best for deres behov og preferanser.

Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Ungdomsfrivillig 16-19 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.