You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Dyrestell i Mexico

Oversikt
  • Sted: Guadalajara
  • Type plassering: Redningssenter for dyr
  • Rolle: Hjelpe til med mating av dyrene, rengjøring av bur og trene opp dyrene til de skal settes fri
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Dyrestellprosjektet i Mexico gir deg muligheten for spennende er hands-on arbeid og omsorg for både husdyr og villdyr.  Perfekt for deg som er dyreelsker!

På våre dyrestellplasseringer får du mulighet til å hjelpe til med å stelle og ta vare på ulike typer dyr. Prosjektet passer for deg uansett om du ta et friår fra studier, har en pause fra jobben eller ønsker en meningsfylt ferie. Det viktigste er at du er interessert i dyr, og ønsker å lære mer om dem.

Din rolle som frivillig

Frivillig behandler en fugl på dyresenteret i Mexico

Som frivillig på dyrestell i Mexico vil du jobbe på et spesielt mottakssenter for ville dyr og husdyr i Guadalajara. Senteret opererer på samme måte som dyrebeskyttelsessentre i Europa, og samarbeider med lokale myndigheter, som avleverer skadde, mishandlede og etterlatte dyr til senteret for pleie og stell. Noen dyr blir boende permanent på senteret, mens andre gjennomgår et rehabiliteringsprogram før de slippes ut i det fri igjen. Det er et spesielt fokus på krypdyr og fugler som falker, ørn, tukaner, papegøyer og ugler, men også mange andre dyr bor på senteret. Det er over 500 dyr på senteret. 

Du vil ta del i en rekke ulike arbeidsoppgaver, slik som:

  • mating av dyrene
  • rengjøring og vedlikehold av bur og innhegninger
  • assistere spesialistene i rehabilitering og opptrening av dyrene slik at de blir i stand til klare seg ute i naturen igjen

Noen av dyrene må trene opp igjen ferdigheter de har mistet eller som de kanskje aldri rakk å utvikle. Frivillige som er på prosjektet i 12 uker eller mer, kan også få være med spesialistene på opptrening av falk i en skog utenfor senteret. 

Senteret har et stor behov for frivillige, rett og slett fordi det er for få fast ansatte på senteret. Senteret eies av staten, men det økonomiske budsjettet er begrenset. 

Frivillig mater en fugl i bur på rehabiliteringsenteret for dyr i Mexico

Ved å følge de lokale dyrepasserne vil du få innsikt i hvordan dyresentrene i Mexico fungerer. Dersom du viser initiativ og vilje til å bidra, vil du få et givende og lærerikt opphold.

Ved å jobbe frivillig på dyrestellprosjektet vil du få verdifull arbeidserfaring, som det ofte er vanskelig å få her hjemme. Under arbeidet vil du tilegne deg mye ny kunnskap og utvikle praktiske ferdigheter, og du vil måtte tilpasse deg mange nye situasjoner og være kreativ med de ressursene du har tilgjengelig. Alt dette vil være nyttig erfaring å ha med deg videre.

Dersom du har noen preferanser angående plasseringene, så gi oss beskjed når du søker.

Mange frivillige som deltar på dyrestellprosjektet velger også å kombinere dette arbeidet med å jobbe en måned med skilpadder og krokodiller på vårt Natur og Miljøprosjekt i Mexico. Her kan du finne mer informasjon om prosjektet innen Skilpadde- og kystbevaring

Kun et grunnleggende nivå i spansk er nødvendig for dette prosjektet, og ingen andre kvalifikasjoner trengs. 

Dette prosjektet er tilgjengelig for to eller tre uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne få gjort en verdifull innsats og få viktig kulturell innsikt.

Alle frivillige på et av våre prosjekter i Mexico har nå muligheten til å legge til et 7 dagers natur-og miljøprosjekt på slutten av sitt hovedprosjekt.

Vil du vite mer om å jobbe frivillig med dyr i utlandet? Her kan du lese mer om vår tilnærming til å arbeide med dyr på en etisk og forsvarlig måte.

Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Friår i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.