Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid i utlandet

Vil du gjøre en innsats på frivillig arbeid i utlandet? Her forteller vi deg mer om hva du kan forvente og hvordan du kan bidra på best mulig måte.

Hva er frivillig arbeid?

En gruppe barn leker på lekeplassen på et skoleprosjekt i Tanzania

Frivillig arbeid er en stadig mer populær måte å oppleve verden på. I stedet for kun å være turist gir frivillighetsarbeid deg muligheten til å komme «under huden» på en ny kultur, investere din egen tid og legge igjen en verdifull innsats på et prosjekt i et utviklingsland.

Frivillig arbeid er ikke det samme som bistandsarbeid. Sistnevnte er arbeid som ofte utføres i kriseområder rammet av krig, uro eller naturkatastrofer. Her trengs kvalifisert personell som kan binde seg til ofte langvarige opphold. Frivillig arbeid er derimot åpent for alle, også ufaglærte. Her er pågangsmot, innsatsvilje og en fleksibel holdning nøkkelkvalifikasjoner. Hos Projects Abroad har vi fleksible prosjekter som kan tilpasses alle, og våre frivillige har en viktig global betydning.

Hvem kan jobbe frivillig i utlandet?

Hos oss kan alle som har fylt 16 år jobbe frivillig i utlandet. Vi har standardprosjektene våre, som er åpne for alle. På disse prosjektene har vi fleksible startdatoer og du velger selv hvor du vil reise og for hvor lenge. Vi har også gruppeturer, tilpasset ulike grupper av frivillige. Eksempler på dette er:

I tillegg tilrettelegger vi for praksisplasser, internship, familier på frivillig arbeid og andre gruppeturer.

De fleste prosjektene er åpne for alle. Hvis et prosjekt har spesifikke krav til kompetanse eller språkkunnskaper vil dette framgå på nettsiden vår.

Vi ber alle om å oppgi en referanse ved påmelding. I tillegg må alle som skal jobbe med mennesker fremskaffe politiattest.

Hvilke prosjekter kan jeg delta på som frivillig i utlandet?

Norsk jente står sammen med vertsfamilien sin på nomadeprosjekt i Mongolia

Du vil lære og utvikle deg mye gjennom å jobbe frivillig i utlandet. Du vil få en unik kulturkompetanse gjennom å fordype deg i et lands kultur og levesett. Du vil knytte kontakter fra hele verden og opparbeide deg et stort internasjonalt nettverk.

Frivillig arbeid gir også nyttig arbeidserfaring, som er positivt for CV’en din. Av erfaring vet vi at framtidige arbeidsgivere ser positivt på at man har deltatt på frivillig arbeid. Det viser engasjement, pågangmot og arbeidsvilje og at du ikke er redd for en utfordring.

Ved å leve og arbeid i en ny kultur vil du også utvikle dine språkkunnskaper. Engelsk vil som regel være arbeidsspråket ditt og språket du benytter sammen med de andre frivillige, men i Latin-Amerika vil du ha muligheten til å bruke spansk. Hvis du ønsker å lære deg det lokale språket, er du velkommen til å delta på språkkurs i de fleste av våre destinasjoner.

Hva er viktig å huske på når jeg skal jobbe frivillig i utlandet?

Vi ønsker at du skal tenke gjennom hva du ønsker å oppnå ved å delta på frivillig arbeid. For oss er det viktig at det er prosjektenes sunne drift og positive utvikling over tid som står i sentrum. Dette vil si at vi forventer at du er seriøs og pliktoppfyllende og gjør ditt beste på jobb som frivillig.

Det er viktig å være sitt ansvar bevisst, spesielt hvis man velger å jobbe frivillig med barn. Hos Projects Abroad har vi en klar og gjennomtenkt holdning til hva våre frivilliges rolle skal være, slik at deres tilstedeværelse utelukkende bidrar positivt.

Vi er også kjent for å være «strenge» på våre dyreprosjekter og tillater ikke unødvendig håndtering av ville dyr. Projects Abroads grunnholdning er at ville dyr skal ha minst mulig interaksjon med mennesker. Her kan du lese mer om til vår tilnærming til frivillig arbeid med dyr.

Å delta på frivillighetsarbeid handler ikke først og fremst om fokusere på egne opplevelser, men å gjøre en innsats for andre. Når det er sagt; vi vet at våre frivillige elsker arbeidet de gjør og omtaler turene sine som lærerike, spennende og et minne for livet. Her kan du lese frivillig forteller-historier fra dem som har reist med oss tidligere.

Hvor lenge må jeg delta?

En gruppe frivillige sitter på et gjerde

På generelt grunnlag er lengre opphold alltid å foretrekke framfor korte, både for deg som frivillig og for prosjektene våre. Vi tilbyr prosjekter som kan passe både for deg som kan være med kun for en kort periode og også for deg som kan binde deg for lengre tid. De vanligste er å delta fra to uker og oppover. Vi har ingen øvre grense for hvor lenge du kan delta.

På noen utvalgte prosjekter er det mulig å delta helt ned i én uke. Dette er mulig på en håndfull prosjekter som selv har vurdert at de kan nyttiggjøre seg av frivillige for en såpass kort periode. I løpet av uken vil de frivillige ha noen få, klart definerte oppgaver og mål for sitt arbeid. På denne måten sikrer vi god kvalitet for alle involverte.

Hva koster det å være med på frivillig arbeid?

Kostnaden for å delta varierer fra land til land og dekker blant annet oppfølging før og etter avreise fra Norge, kost og losji, transport til og fra jobb, donasjoner til prosjektene, forsikring og mye mer. En oversikt over alt dette finner du i prislisten vår, og her kan du lese om hva du får for pengene dine. Hvis du vil vite mer, har vi laget en egen side om hva pengene dine går til.

Hvordan går jeg fram for å delta?

Det er ikke vanskelig å komme i gang med frivillig arbeid i utlandet. Finn din drømmedestinasjon og hvilket prosjekt som passer for deg, og send inn søknadsskjemaet! Hvis du trenger hjelp til finne ut hva som passer aller best for deg, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Medisin & Helse
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲