Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom

En Projects Abroad-frivillig deltar på Barn & Ungdom-prosjektet i Costa Rica

Det er en stor opplevelse, og et stort ansvar, å få jobbe frivillig med barn og ungdom. Som Projects Abroad-frivillig bidrar du med målrettet sosialt arbeid i henhold til våre forvaltningsplaner. På den måten bidrar ditt opphold, langt eller kort, til langsikte resultater.

Klikk her for å velge destinasjon for ditt Barn & Ungdom-prosjekt

Vi har alltid behov for frivillige som ønsker å jobbe med sosialt arbeid med barn, ungdommer eller voksne. På Barn og Ungdom-prosjektene kan du bidra med praktisk hjelp, læring, lek, leksehjelp og aktivisering av barna. Projects Abroad har også i enkelte land prosjekter hvor du kan jobbe med voksne mennesker med ulike fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og vi har også noen plasseringer på eldresentre.

Som frivillig på Barn & Ungdom-prosjekter jobber du som regel mellom fire og sju timer om dagen, mandag til fredag.

Dine muligheter som frivillig med Barn og Ungdom

En gruppe barn leker på en lekeplass utenfor et dagsenter i AfrikaDette er noen av feltene du kan jobbe med på våre Barn & Ungdom-prosjekter:

  • Gatebarn
  • Spedbarn
  • Døve og hørselshemmede
  • Blinde og svaksynte
  • Personer med Down Syndrom
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Barn med funksjonsnedsettelser
  • Barn, ungdom og voksne med hiv eller aids
  • Eldre
  • Flyktninger og migranter

Vi tilpasser dine arbeidsoppgaver etter din bakgrunn og prosjektets behov. Både ferdigutdannede og ufaglærte er velkommen til å delta på Barn og Ungdoms-prosjektene. Kvalifikasjonene vi ønsker på disse prosjektene er at du er arbeidsom, fleksibel, positiv, tar initiativ og viser omtanke for dine medmennesker

Vår egen prosjektdatabase evaluerer fortløpende de definerte læringsmålene som er fastsatt for ditt prosjekt, progresjonen til hvert enkelt barn og definerer hvilke oppgaver du skal konsentrere deg om. Databasen gir deg også forslag til aktiviteter og tips til hvordan du kan jobbe mest mulig målrettet i din prosjektperiode. Gjennom hele oppholdet ditt har du også tilgang til en egen koordinator, som kan hjelpe deg hvis det trengs.

Projects Abroad har strenge retningslinjer for å forsikre effektivitet og trygghet for alle involverte i våre Barn- og Ungdomsprosjekter. Disse retningslinjene vurderes fortløpende og målet er å sikre sikkerhet og verdiskapning. Vi har utarbeidet egne forvaltningsplaner, Care Management Plans, for disse prosjektene. Disse finner du på sidene for de forskjellige destinasjonene våre, under Barn og Ungdom. Våre frivillige må signere en Child Protection Policy, før de kan starte å jobbe. Vi krever også at du oppgir referanser og sender oss vandelsattest.

Frivillige som jobber med barn må alltid etterstrebe å ha det vi kaller "profesjonell nærhet" til barna. Vi ønsker ikke at du skal gå inn som en ekstra omsorgsperson. Gjennom din innsats som frivillig kan du bidra til å frigjøre tid for de fast ansatte på prosjektet, slik at disse kan gå inn i de vanskelige omsorgsoppgavene, hos barn som har opplevd vanskelige ting eller som bare har en dårlig dag og trenger ekstra oppmerksomhet fra en kjent person som behersker morsmålet deres.

Les også gjerne mer om vår tilnærming til frivillig arbeid med barn for å vite mer om vårt arbeid.

Du kan bidra ved å ta del i alle slags arbeidsoppgaver som trengs på prosjektet ditt. Dette kan være matlaging, klesvask, rydding, vasking  - i tillegg til selvsagt også å tilbringe tid med barna. Arbeid med barn er variert, og du må være tilpasningsdyktig. Våre forvaltningsplaner og vår prosjektdatabase vil være ledende for hvilke arbeidsoppgaver du skal konsentrere deg om på ditt aktuelle prosjekt. 

Frivillig arbeid med personer med funksjonsnedsettelser

Frivillige arbeider på ulike sentre for personer som har ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være hjem for aidssyke, skoler for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser eller nedsatt syn og hørsel. Ressursene er ofte knappe på disse plasseringene, med få ansatte, så det er et stort behov for frivillige som kan avlaste de fast ansatte i deres krevende arbeidshverdag. Ved å være en ekstra voksenperson, bidrar du til at kapasiteten på prosjektet blir bedre, og flere barn kan få en-til-en oppmerksomhet og hjelp. 

Som frivillig hjelper du barna til å bli mer selvstendige i hverdagen gjennom å trene på hverdagslige situasjoner, slik som personlig hygiene, problemløsning og å forstå andre mennesker. Det kan være å gi praktisk hjelp ved omsorgsaktiviteter slik som stell, matservering og påkledning, eller å spille spill eller hjelpe eldre barn med å lære grunnleggende engelsk. Din innsats her er svært viktig for barna, da du kan hjelpe dem å styrke troen på seg selv og sin egen evne til å få til ting, og dermed gi et positivt bidrag til deres framtidsutsikter. Vi driver også yrkesrettet opplæring, slik at en del av disse barna i fremtiden kan skaffe seg sin egen inntekt.

Frivillig arbeid på dagsentre og med gatebarn

Frivillig sammen med barn på et dagsenter i Afrika

Frivillige på dagsentre og ulike institusjoner jobber med barn i forskjellig alder. Du vil kunne organisere ulike aktiviteter slik som spill, lek, kunst, sang, musikk, og ikke minst assistere det ordinære personalet med å utvikle nye pedagogiske og stimulerende aktiviteter som motiverer barna til læring. All oppmuntring du gir disse barna bidrar til å bygge deres selvtillit og selvbilde.

Som frivillig har du en positiv innvirkning på alle de menneskene du kommer i kontakt med, men du får også mye positivt tilbake. Gjennom å vise ansvar for andre og skape nye menneskelige relasjoner i et nytt land, utvikler du deg selv som menneske. Vi i Projects Abroad er glade for å treffe tidligere frivillige som har bidratt med hardt arbeid og i tillegg kommer hjem med mer selvtillit, god selvinnsikt og en større forståelse for den verden vi lever i.

Hvordan Barn & Ungdomsprosjekter utgjør en forskjell

En frivillig dytter barn på en huske i en barnehage i AsiaVårt formål er å sørge for bærekraftig utdanning, omsorg og beskyttelse for vanskeligstilte barn og sårbare grupper slik at de har mulighet til å forbedre sin fysiske, sosiale, følelsesmessige og kognitive utvikling. Det kan være tøft å arbeide med mennesker som lever i fattige omgivelser. Vi gjør derfor vårt beste for å forberede deg til hva som venter deg på plasseringen din. På hver destinasjonsside under våre prosjekter innen barn og ungdom vil du finne en detaljert forvaltningsplan, som vi kaller "Care Management Plans". Disse planene lages ut fra behovene på hvert enkelt sted og etablerer våre målsettinger og hvilke metoder vi skal benytte for å nå disse målene. Progresjonen på prosjektet kartlegges kontinuerlig, slik at metoder og mål kan justeres fortløpende. Slik kan du være sikker på at ditt arbeid er effektivt og i tråd med kompetansemålene for ditt prosjekt. 

For å hjelpe oss å nå målene for hvert barn- og ungdomsprosjekt benytter vi vår Global Impact Database. Dette er en sikker og anonym database som vi bruker for å identifisere spesifikke behovområder, spore utviklingen til barn og voksne som vi jobber med og følge den generelle fremgangen på plasseringene. Hver plassering vurderes av ansatte og frivillige, for å fastsette hvilke mål vi må jobbe mot. Når vi vet hva som må gjøres, setter vi opp en tilpasset sjekkliste og profiler i databasen og begynner arbeidet mot å nå målene vi har satt. På denne måten kan frivillige bygge videre på hverandres innsats, og fortsette arbeidet rettet mot en mer langsiktig effekt.

Bruken av Care Management Plans og databasen med tilpassede sjekklister fører til at alle frivillige har mulighet til å gjøre en god og målrettet innsats på sitt prosjekt, også om man kun deltar i en kortere periode.

Du vil også motta vår strategi for beskyttelse av barn. Her vil du finne våre retningslinjer for hvordan du som frivillig bør oppføre deg i arbeid med barn, og hvordan du bør forholde deg når du er i kontakt med barna.

Vi holder jevnlige workshops for våre frivillige på barn og ungdoms-prosjektene. På disse samlingene vil du møte din lokale koordinator og andre frivillige for å kunne diskutere problemstillinger, og for å utveksle ideer som kan brukes i arbeidet. Du kan til enhver tid kontakte din lokale koordinator dersom du har spørsmål eller trenger veiledning. Det er viktig for oss at du har den støtten du trenger for å kunne utføre arbeidet ditt på best mulig måte.

Hvis du vil vite mer om hvordan tidligere frivillige har hatt det på Barn & Ungdom-prosjekter, så kan du gjerne lese våre Frivillig forteller-historier.

Frister det å også jobbe med dyr? Her kan du lese om våre muligheter innen frivillig arbeid med dyr, både over og under vann.

Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har. Sammen kan vi finne det prosjektet hvor din erfaring og interesse kommer best til nytte. 

Barn & Ungdom i:

Barn & Ungdom-prosjekt
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Ungdomsfrivillig 15-18 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲