Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn og Ungdom i Belize

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: San Pedro på øya Ambergris Caye
  • Typer prosjekter: Barnehager, barneskoler 
  • Rolle: Ta hånd om barna og aktivisere dem kreativt og fysisk
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Gjennom frivillig arbeid på et Barn- og Ungdomprosjekt i Belize vil du gjøre en innsats for vanskeligstilte barn i barnehager eller på barneskoler. Enten du har et friår fra studier, har en pause i karrieren eller søker en ferie med ekstra innhold og mening, vil du spille en viktig rolle på plasseringen din og bidraget ditt vil bli satt stor pris på i lokalsamfunnet.

Selv om det finnes barnehager og skoler i Belize som gir utdanning av god kvalitet, er det mange familier som ikke har råd til å gi barna den ekstra undervisningen og oppfølgingen noen av dem trenger. Som frivillig vil du kunne hjelpe disse barna, og bidra til deres pedagogiske utvikling.

Din rolle som frivillig med barn i Belize

En frivillig sammen med to lokale barn som stolt viser frem tegningene de har laget i barnehagenBarnehagene og barneskolene vi samarbeider med er ofte underbemannede og har begrensede ressurser. Hjelpen de får fra våre frivillige blir derfor satt stor pris på. De ansatte er ofte svært travle og har ikke tid til å gi barna den individuelle oppmerksomheten de har behov for. Som frivillig vil du være til stor hjelp for de ansatte, og bidra for å frigjøre mer tid til de lokale ansatte.

Du vil hjelpe til med å organisere kreative og fysiske aktiviteter, og undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, tallforståelse og sang. Å bidra med å forbedre lese - og skriveferdigheter hos barna er spesielt viktig. Noen barn i Belize begynner på skolen helt uten ferdigheter i engelsk, og noen går også ut av skolen uten å kunne lese eller skrive.

De eldre barna vil du kunne hjelpe med lekser. Du kan også gjøre ulike idrettsaktiviteter med dem, som fotball, basketball og volleyball, for å bidra til utviklingen av lag- og samarbeidsferdighetene deres.

Når det er skoleferie, vil du som frivillig være med å arrangere aktiviteter barna kan være med på i ferien, som har fokus på læring og tidlig utvikling. 

Enten du hjelper barn med å lære og lese, spiller fotball med dem eller lærer dem et nytt spill, er tiden og oppmerksomheten du gir dem enormt verdifull. Alle ferdigheter du måtte ha er svært velkomne på prosjektet.

Sosial utvikling, vennskap og støtte er det du kan tilby som frivillig. Du vil vanligvis jobbe mandag til fredag, og ha helgene fri til å oppleve byen og områdene i nærheten.

Projects Abroad bidrar gjerne med ekstra materiell og annen hjelp til våre frivillige på dette prosjektet. Kanskje du trenger maling eller kunstmateriell for å gjøre en ny aktivitet med barna? Vi arrangerer også noen ganger det vi kaller “Community Day”, der alle våre frivillige i Belize hjelper til med f.eks. å rydde og male en basketballbane eller male veggene i en av barnehagene. Vi tar gjerne i mot forslag fra deg som frivillig på aktiviteter som kan hjelpe til med å forbedre hverdagen til barna du jobber med.

Belize Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲