You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Bolivia

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Cochabamba
  • Typer plasseringer: Sentre for barn/voksne med spesielle behov, dagsentre, barnehjem, rehabiliteringssentre, sentre for gatebarn, eldrehjem
  • Alder på barna: 0-21 år
  • Størrelse på gruppene: 15-80
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske leker og kreative aktiviteter, gi emosjonell støtte, og skape bevissthet rundt og forbedre generell hygiene
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Dersom du ønsker å få erfaring som frivillig med barn, og kunne tenke deg å dra til Sør-Amerika så bør du ta en titt på vårt barn- og ungdomsprosjekt i Bolivia. Prosjektet er tilgjengelig uansett ferdigheter og tidligere erfaringer, om du har et friår fra studier, ønsker en annerledes ferie, et avbrekk fra jobben eller er pensjonist. Det eneste vi krever er at du har engasjement, og at du har et ønske om å bidra.  

Bolivia er et av de fattigste og minst utviklede landene i Latin-Amerika, noe som gjenspeiles i landets omsorgssystem. Barnehjem og omsorgssentre mangler de nødvendige ressurser, ansatte og struktur for å kunne gi noe mer enn grunnleggende omsorg og tilsyn. Som frivillig kan du derfor være med og utføre svært verdifullt arbeid.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Frivillig arbeid med samfunnsutvikling og på barnehjem

Frivillig i arbeid på et omsorgsenter i Bolivia med Projects Abroad

I Bolivia kan du jobbe frivillig med barn på barnehjem og dagsentre i og rundt Cochabamba. Disse plasseringene tar seg av personer i alle aldre som har ulike behov, fra forlatte småbarn til eldre på pleiehjem. Mange av våre plasseringer arbeider med barn med psykiske og fysiske funksjonshemminger, og som av den grunn har behov for oppfølging, omsorg og stimulering. I tillegg samarbeider vi med barnehjem som tar seg av barn som har blitt forlatt eller som har mistet begge foreldrene sine, og som trenger hjelp for å få en god start på livet. Mange av våre barn- og ungdomsprosjekter har unike behov, og det er derfor viktig at du gir oss beskjed dersom du har spesifikke ferdigheter som kan benyttes.

Vi har begynt å arbeide med et senter for unge jenter som har blitt misbrukt og som ønsker å lære seg ulike utenomfaglige aktiviteter slik at de lettere kan komme seg videre i livet. Er du god i dans, yoga eller har andre talenter så gi oss beskjed. 

Dersom du gir oss beskjed om hvilke preferanser du har, kan vi finne en plassering som passer til deg. Vær oppmerksom på at i hvilken grad du blir involvert i spesifikke aktiviteter kan avhenge av dine spanskkunnskaper. Ved å informere om språknivået ditt når du søker, vil vi kunne finne den plasseringen som passer best for deg.

Projects Abroads ansatte i Bolivia arrangerer med jevne mellomrom workshops for de frivillige på barn- og ungdomsprosjektene. Ved å delta her kan du blant annet få innsikt i det statlige omsorgssystemet i Bolivia, få mer kunnskap om plasseringen din og få råd og forslag til hvordan du kan bidra for at vi kan nå målene som settes for de ulike plasseringene.

På mange av plasseringene vil frivillige jobbe sammen i par, noe som betyr at du alltid har noen å utveksle idéer med, strukturere hverdagen med og samarbeide med for å komme opp med lærerike aktiviteter. Ved å være to blir det også enklere å følge med på barna og ungdommene på prosjektet. Dersom du trenger noe materiale for å sette en aktivitet ut i livet så vil Projects Abroads ansatte i Bolivia kunne være behjelpelige. I tillegg vil en av de ansatte på prosjektet hvor du jobber fungere som en veileder for deg, og være tilgjengelig dersom du trenger råd eller hjelp.

Din rolle som frivillig med barn og ungdom

Frivillig som hjelper en liten jente med å pusse tennene på et barnehjem i Bolivia

Dine daglige arbeidsoppgaver vil avhenge av hvor gamle barna du jobber med er og hvilken plassering du jobber på. Kanskje du vil hjelpe til med å mate, stelle og generelt ta deg av spedbarn og små unger, eller kanskje du vil hjelpe barn og ungdom med lekser, organisere sport og lek, kunst og håndverk og lignende. Vi ønsker alltid å oppmuntre frivillige til å ta initiativ og komme opp med nye idéer til aktiviteter, så bruk de ferdighetene og interessene du har til å gjøre hverdagen til barna spennende og gledesfylt.

Det er viktig å jobbe tett med hvert enkelt barn slik at du kan identifisere hvilke områder de mestrer godt. På mange av plasseringene vil du også måtte gjøre barna bevisste på og lære dem viktigheten av hygiene, selvdisiplin og god kommunikasjon. 

Uansett hvor du jobber bør du være klar for å bli utfordret. Mange av barna vi jobber med er ikke vant med å ha en strukturert hverdag, og enkelte av barna har helseproblemer som gjør at de trenger ekstra oppmerksomhet og oppfølgning. På noen plasseringer trenger barna også hjelp til å lære seg livsferdigheter, slik som gode vaner rundt personlig hygiene og hjelp til å utvikle sosiale ferdigheter og selvdisiplin.

Noen av barna vi jobber med går ikke på skolen så enkel leseundervisning og generelle undervisningsaktiviteter, på spansk, er svært velkomne. Dersom du kan bidra på dette området så la oss få vite om det når du søker.

Frivillig sammen med en jente i rullestol i Bolivia

Dersom du er sportsinteressert bør du også ta en titt på vårt fotballprosjekt i Bolivia. Her kan du kombinere det å undervise i fotball med ulike typer omsorgsarbeid.

Noen av barnehjemmene og sentrene vi jobber på har også behov for hjelp til en del forefallende arbeid, så et par ekstra hender til oppussing og fiksing av hageområder, bygninger og lekeplasser blir også satt stor pris på. Tidligere har frivillige på jevnlig basis samlet seg for å delta på slike lokalsamfunnsrettede prosjekter der de utfører oppgaver slik som å male vegger på barnehjem, lage hager og hjelpe til med opprydning av områder og restaurering av bygninger.

Dette prosjektet er tilgjengelig for 2 eller 3 uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne få gjort en verdifull innsats og lære mye.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Bolivia Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.