Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Costa Rica

Oversikt
Prosjekt-oversikt

  • Sted: I og omkring Heredia 
  • Typer prosjekter: Dagsentre, barnehager
  • Alder på barna: 0-18 år
  • Størrelse på gruppene: 8-120
  • Rolle: Assistere de lokalt ansatte og bidra med enkel undervisning, pedagogiske leker og kreative gruppeaktiviteter
  • Krav: Frivillige må ha grunnleggende spanskkunnskaper om de ønsker å jobbe med barn med spesielle behov
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Frivillig arbeid med barn og ungdom i Costa Rica vil være utfordrende, men også svært givende, og du har mulighet til å få gjort en god innsats for de barna og ungdommene som du møter her hver dag. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner, og du kan delta på dette prosjektet uansett om du har et friår, en karrierepause eller er pensjonist. 

Frivillig arbeid med barn & ungdom i Costa Rica

En frivillig leker ute sammen med barn på et dagsenter i Costa Rica

Costa Rica er et relativt velstående land i Sentral-Amerika med en økende turistindustri og ganske god levestandard. Til tross for økonomisk vekst er forskjellene i Costa Rica fremdeles store, og mange barn får ikke alltid den oppfølgingen de trenger. Det er her du som frivillig kan bidra! 

De fleste prosjektene er i barnehager eller dagsentre, og alderen på barna varierer fra kun et par måneder til 13 år. Antall barn og lokale ansatte vil variere fra sted til sted, men det vil alltid være mye du kan bidra med innenfor stell, omsorg og dagligdagse gjøremål på plasseringen. Som frivillig vil arbeidsoppgavene dine i stor grad gå ut på å hjelpe til med praktiske oppgaver og å lære barna nyttige ferdigheter som for eksempel personlig hygiene, samt hjelpe til med helt grunnleggende undervisning som tallforståelse og alfabetet. Det kan også være muligheter for å hjelpe til med lese-, skrive- eller regneopplæring. De frivillige hjelper også ofte de ansatte med oppgaver som servering av mat, oppvask og rengjøring, som er er viktig for den daglige driften av dagsentrene. Sang, lek og idrett er også populære aktiviteter. Har du noen nye ideer til aktiviteter vil disse bli godt mottatt av både voksne og barn. Entusiasme og vilje til å gjøre en innsats, i tillegg til å være glad i barn, er viktig for denne type plasseringer. 

For de større barna er kreative aktiviteter alltid en sikker vinner. Dette er en perfekt mulighet til å utfordre seg selv og hoppe ut i uvante situasjoner! Du kan arrangere ballspill, gjemsel, håndmaling eller teater, eller noe helt annet. Det er bare kreativiteten som setter grenser!

Våre barn og ungdom-prosjekter ligger i og rundt Heredia. Ettersom prosjektene ligger spredt rundt i området pleier frivillige vanligvis å benytte seg av lokal busstransport. Det vil du selvfølgelig få hjelp til og kostnaden er så klart dekket av Projects Abroad.

Frivillig arbeid med mennesker med spesielle behov

En frivillig driver med formingsaktiviteter sammen med barn i en barnehage i Costa Rica

Vi samarbeider også med sentre for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og spesielle behov. For å delta på denne prosjektplasseringen kreves det grunnleggende spanskkunnskaper. Dette arbeidet foregår på et senter for spesialundervisning i Heredia. Dersom du ønsker å jobbe på denne plasseringen vil du arbeide side om side med de ansatte på senteret, hvor du vil hjelpe til med å ta deg av babyer, barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Du vil trenge mye engasjement og tålmodighet på denne plasseringen, men til gjengjeld vil du få en utrolig givende opplevelse. 

Et annet alternativ er å jobbe på et dagsenter for eldre. De eldre på senteret er mellom 65 og 90 år gamle, og setter stor pris på selskap av våre frivillige. De liker å være med på lett fysisk aktivitet, kortspill, bingo, kunst og håndverk, som de frivillige kan hjelpe til med. Det kan også hende at du vil bli spurt om å delta på arrangementer for å samle inn penger, administrative oppgaver og vedlikeholdsoppgaver. Om ønskelig kan det også være at du får assistere under senterets fysioterapitimer.

Som frivillig på et av våre barn og ungdom-prosjekter må du regne med fulle arbeidsdager, fra kl. 7 eller 8 på morgenen til tidlig eller sen ettermiddag. Din eksakte timeplan vil avhenge av hvor du plasseres og vil avtales med din veileder når du ankommer.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Alle plasseringene på vårt barn og ungdom-prosjekt stenger i minst 2 uker i forbindelse med julen. Senteret for spesialundervisning stenger i hovedferien, fra midten av desember til midten av februar, og i en kortere ferie de to første ukene i juli. I tillegg til dette er alle plasseringene stengt i påskeuken. I julen og påsken kan du som frivillig velge å bruke tiden til å reise rundt og utforske landet, eller å feire høytiden sammen med vertsfamilien din.

Er du klar for å gjøre en solid innsats i Costa Rica?

Costa Rica Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Medisin & Helse
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲