You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Etiopia

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Addis Abeba
  • Typer plasseringer: Barnehjem, barnehager, dagsentre
  • Alder på barna: 0-18 år
  • Størrelse på gruppene: 15+
  • Rolle: Assistere de lokalt ansatte med lek, enkel undervisning, og hjelpe til der det trengs
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Millioner av barn lever fremdeles i fattigdom i Etiopia. For 20 år siden ble landet hardt rammet av sult og interne konflikter som krevde ca 1 million menneskeliv. I dag er landet hardt rammet av Hiv og Aids, og det har gjort mange barn foreldreløse. I tillegg rammer slumfattigdom mange barn hardt. Behovet for frivillige er derfor stort i Etiopia, og våre frivillige jobber på barnehjem, dagsenter og barnehager i og omkring Addis Ababa. Ressursene er ofte små, så arbeidet de frivillige gjør blir høyt verdsatt.

Din rolle som frivillig

Frivillig som gjør kunst og håndverk sammen med barn på et omsorgsenter i Etiopia, Afrika

Barnehjemmene har barn i alle aldre, og du kan forvente  jobbe på et hjem med minst 15 barn. Du vil bidra i det praktiske arbeidet med barna, slik som å hjelpe til ved måltider, ved morgen- og kveldsrutiner og leksehjelp.

Barnehagene har barn i alder 3-6 år. Her støtter du det faste personalet ved å organisere lek, sang og kreative aktiviteter. Barnehagen er et fristed hvor barna får pause fra familiens jag etter å få hverdagene til å henge sammen. 

Frivillig i aktivitet med barn på et omsorgshjem i Etiopia, Afrika

I dagsentrene vi jobber i, vil du møte barn mellom 4-18 år. Barna kommer fra ressurssvake familier, og regnes som i risikosonen for å ende som gatebarn. Andre barn er gatebarn, og kommer til senteret for å lære, leke og få en pause fra gata. Arbeidet på senteret er en kombinasjon av omsorgsarbeid og uformell undervisning. 

Felles for prosjektene med barn i Etiopia er at enkel og uformell engelskundervisning blir høyt verdsatt. Etiopia har en voksende turismesektor, og engelskkunnskaper er viktig kompetanse for å få seg jobb i nær framtid.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Ethiopia Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.