Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Etiopia

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Addis Abeba
  • Typer plasseringer: Barnehager, dagsentre
  • Alder på barna: 3-18 år
  • Størrelse på gruppene: 15+
  • Rolle: Assistere de lokalt ansatte med lek, enkel undervisning, og hjelpe til der det trengs
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Millioner av barn lever fremdeles i fattigdom i Etiopia. For 20 år siden ble landet hardt rammet av sult og interne konflikter som krevde ca 1 million menneskeliv. I dag er landet hardt rammet av Hiv og Aids, og i tillegg rammer slumfattigdom mange barn hardt. Behovet for frivillige er derfor stort i Etiopia, og våre frivillige jobber på dagsenter og barnehager i og omkring Addis Abeba. Ressursene er ofte små, så arbeidet de frivillige gjør blir høyt verdsatt.

Din rolle som frivillig

En frivillig hjelper til under et måltid i en barnehage i EtiopiaBarnehagene har barn i alder 3-6 år. Her støtter du det faste personalet ved å organisere lek, sang og kreative aktiviteter. Barnehagen er et fristed hvor barna får pause fra familiens jag etter å få hverdagene til å henge sammen. 

I dagsentrene vi jobber i, vil du møte barn mellom 4-18 år. Barna kommer fra ressurssvake familier, og regnes som i risikosonen for å ende som gatebarn. Andre barn er gatebarn, og kommer til senteret for å lære, leke og få en pause fra gata. Arbeidet på senteret er en kombinasjon av omsorgsarbeid og uformell undervisning. 

Felles for prosjektene med barn i Etiopia er at enkel og uformell engelskundervisning blir høyt verdsatt. Etiopia har en voksende turismesektor, og engelskkunnskaper er en viktig kompetanse for å få seg jobb.

Vårt team i Etiopia arrangerer workshops for alle frivillige som jobber med barn én gang i måneden, hvor frivillige vil lære om og få god innsikt i omsorgssystemet i Etiopia. Her vil du også få råd og forslag til aktiviteter du kan gjøre med barna på din plassering, og det er et sted for frivillige å utveksle tanker og ideer. 

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Frivillig arbeid på barnehjem i Etiopia

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Etiopia. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Etiopia vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Ethiopia Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲