You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom på Jamaica

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Mandeville
 • Typer prosjekter: Barnehjem, sentre for barnevelferd, eldrehjem, hjem for mennesker med alvorlige funksjonshemminger
 • Alder på barna: Spedbarn, barn eller eldre
 • Størrelser på gruppene: 10+
 • Rolle: Assistere de ansatte med lek, stell, mating, rådgivning, enkel undervisning og generell hjelp
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

På Jamaica kan du jobbe enten med barn eller voksne, på barnehjem, førskoler og skoler for elever med spesielle behov. Du kan også velge å jobbe på hjem for eldre, med vårt Child Rights Initiative prosjekt eller i en bolig for personer med alvorlige funksjonshemminger. Disse prosjektene ligger i og rundt Mandeville eller i Montego Bay.

Frivillig deltar i arbeid med små barn på barnehjem på Jamaica

Du kan også jobbe på et utfordrende HIV/AIDS-prosjekt i Montego Bay.

Vi krever ikke at du har erfaring eller kompetanse med denne typen arbeid for å kunne delta på dette prosjektet; det viktige er at du er engasjert og motivert til å gjøre en skikkelig jobb ovenfor både barna og de andre du jobber med. Vi tror ikke at vi alene kan løse alle de sosiale problemene som finnes på Jamaica, men vårt arbeid utgjør en liten forskjell for et stort antall av disse barna og eldre. Uten frivillige ville ikke dette arbeidet vært mulig.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Vår prosjektkoordinator på Jamaica organiserer jevnlige workshops for våre frivillige. Disse samlingene vil gi deg verktøy og råd til hvordan du kan organisere arbeidet ditt på en bedre måte, samt forslag til aktiviteter. Du vil også få informasjon om eventuelle problemstillinger på plasseringen, forslag til problemløsning, og en mulighet til å få og gi tilbakemeldinger.

Frivillig arbeid med barn

Frivillige på sin Barn og ungdom-plassering på et omsorgsenter på Jamaica, Karibien

Noen av våre plasseringer er på barnehjem. Mange av barna har hatt en vanskelig start på livet, og mange har behov for ekstra omsorg og oppmerksomhet. Enkelte barn har spesielle behov, f.eks. ulike funksjonshemminger eller dietter. Det kan også være at noen trenger fysioterapi og særskilte undervisningsplaner. Din oppgave vil være å forbedre livene til disse barna på alle mulige måter. Det kan bestå i å:

 • Leke med og organisere fysiske aktiviteter med barna
 • Hjelpe til med lekser
 • Hjelpe til med bading, stell, mating og klesvask
 • Ta med mindre grupper på tur

Det er også viktig med grunnleggende undervisning. Mange av barna kommer til hjemmet etter å ha mistet foreldrene sine, blitt forlatt eller blitt plassert der etter rettslig dom. De har kanskje aldri fått noen tidligere formell utdanning. 

En annen mulighet er å jobbe som lærer på en lokal førskole. Her vil du hjelpe til med interaktive aktiviteter som styrker barnas menatle og fysiske utvikling. Du kan også jobbe på spesialskoler for barn med mentale og fysiske funksjonshemminger, samt lærevansker. 

Frivillig arbeid med eldre

	En Projects Abroad-frivillig på Barn & Ungdom-prosjekter hilser på en eldre dame på Manchester infirmary på Jamaica

Vi tilbyr også frivillig arbeid på eldrehjem. Dette er en fin mulighet til å bruke kreativiteten din, og til å gi eldre mennesker meningsfulle dager. Mange er mennesker som har blitt forsømt eller forlatt av familiene sine og som har behov for hjelp i en vanskelig situasjon. På disse plasseringene vil du ta del i oppgaver som å:

 • Hjelpe til under måltider
 • Lese for de eldre, spille spill med dem og være en samtalepartner for dem
 • Gå turer med dem på området

Målet er å engasjere de eldre i aktiviteter som vil stimulere dem mentalt, fysisk og sosialt. Frivillige med tidligere erfaring fra arbeid med eldre kan til og med få være med på å utvikle nye programmer.

Frivillig på Child Rights Initiative

Det siste alternativet for arbeid med barn, ungdom og eldre på Jamaica er prosjektet kalt Child Rights Initiative (CRI). Dette er et prosjekt som kombinerer arbeidet av ulike byråer og profesjonelle. Som frivillig jobber du innenfor ett av fire områder som omhandler barns rettigheter: deltakelsesrettigheter, overlevelsesrettigheter, utviklingsrettigheter eller beskyttelsesrettigheter.

Du vil jobbe side om side med sosialarbeidere, psykologer, veiledere eller leger. Som frivillig vil du jobbe direkte med klienter med oppgaver som:

Frivillig som leser for et barn på et prosjekt på Jamaica

 • Adopsjon og fosterhjem
 • Traumer og karriereveiledning
 • Familiestøtte og reintegrering
 • Gjennomføre psykologiske evalueringer og kunnskapsevalueringer
 • Gjennomføre undersøkelser, forberede rapporter og delta i retten
 • Undervise i dans, drama og kunst

Som frivillig må du ha PC-kunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter. Du kan være nødt til å forberede rapporter, delta på seminarer og konferanser, eller utvikle planer og programmer. Din kunnskap og evner vil avgjøre i hvor stor grad du blir involvert i saker av høy teknisk og klinisk grad. Denne type saker kan være psykologiske evalueringer og veiledning. Alle frivillige må snakke flytende engelsk for å kunne delta på dette prosjektet.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Jamaica Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Informasjonsmøter
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.