Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom på Jamaica

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Mandeville
 • Typer prosjekter: Sentre for barnevelferd, eldrehjem, hjem for mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser
 • Alder på barna: Spedbarn, barn eller eldre
 • Størrelser på gruppene: 10+
 • Rolle: Assistere de ansatte med lek, stell, mating, rådgivning, enkel undervisning og generell hjelp
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

På Jamaica kan du jobbe enten med barn eller voksne, og du kan jobbe på førskoler, med vårt Child Rights Initiative prosjekt eller i en bolig for personer med alvorlige funksjonsnedsettelser. Disse prosjektene ligger i og rundt Mandeville.

Du kan også jobbe på et utfordrende HIV/AIDS-prosjekt.

Vi krever ikke at du har erfaring eller kompetanse med denne typen arbeid for å kunne delta på dette prosjektet; det viktige er at du er engasjert og motivert til å gjøre en skikkelig jobb ovenfor både barna og de andre du jobber med.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Vår prosjektkoordinator på Jamaica organiserer jevnlige workshops for våre frivillige. Disse samlingene vil gi deg verktøy og råd til hvordan du kan organisere arbeidet ditt på en bedre måte, samt forslag til aktiviteter. Dette er også en mulighet for de frivillige til å diskutere eventuelle problemstillinger på plasseringen, forslag til problemløsning, utveksle ideer og en mulighet til å få og gi tilbakemeldinger.

Frivillig arbeid med barn

En frivillig sammen med en gruppe barn på en førskole i JamaicaPå Jamaica har du mulighet til å bidra som assistentlærer på en lokal førskole. Her vil du hjelpe til med interaktive aktiviteter som styrker barnas menatle og fysiske utvikling. Du vil assistere de faste ansatte i de daglige oppgavene, som å bidra under måltider, med opprydding, og med å organisere aktiviteter for barna.

Du kan også jobbe på spesialskoler for barn med mentale og fysiske funksjonsnedsettelser, samt lærevansker. Her vil du bidra i undervisningen, og  med din hjelp vil det være enklere å tilby barna mer individuell oppfølging og kunne undervise i mindre grupper.

Frivillig arbeid med eldre

En Projects Abroad-frivillig på Barn & Ungdom-prosjekter hilser på en eldre dame på Manchester infirmary på Jamaica

Vi tilbyr også frivillig arbeid på eldrehjem. Dette er en fin mulighet til å bruke kreativiteten din, og til å gi eldre mennesker meningsfulle dager. Mange er mennesker som har blitt forsømt eller forlatt av familiene sine og som har behov for hjelp i en vanskelig situasjon. På disse plasseringene vil du ta del i oppgaver som å:

 • Hjelpe til under måltider
 • Lese for de eldre, spille spill med dem og være en samtalepartner for dem
 • Gå turer med dem i området

Målet er å engasjere de eldre i aktiviteter som vil stimulere dem mentalt, fysisk og sosialt. Frivillige med tidligere erfaring fra arbeid med eldre kan til og med få være med på å utvikle nye programmer.

Frivillig på Child Rights Initiative

Det siste alternativet for arbeid med barn, ungdom og eldre på Jamaica er prosjektet kalt Child Rights Initiative (CRI). Dette er et prosjekt som kombinerer arbeidet av ulike byråer og profesjonelle. Som frivillig jobber du innenfor ett av fire områder som omhandler barns rettigheter: deltakelsesrettigheter, overlevelsesrettigheter, utviklingsrettigheter eller beskyttelsesrettigheter.

Du vil jobbe side om side med sosialarbeidere, psykologer, veiledere eller leger. Som frivillig vil du jobbe direkte med klienter med oppgaver som:

 • Adopsjon og fosterhjem
 • Traumer og karriereveiledning
 • Familiestøtte og reintegrering
 • Gjennomføre psykologiske evalueringer og kunnskapsevalueringer
 • Gjennomføre undersøkelser, forberede rapporter og delta i retten
 • Undervise i dans, drama og kunst

Som frivillig må du ha PC-kunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter. Du kan være nødt til å forberede rapporter, delta på seminarer og konferanser, eller utvikle planer og programmer. Din kunnskap og evner vil avgjøre i hvor stor grad du blir involvert i saker av høy teknisk og klinisk grad. Denne type saker kan være psykologiske evalueringer og veiledning. Alle frivillige må snakke flytende engelsk for å kunne delta på dette prosjektet.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Frivillig arbeid på barnehjem på Jamaica

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem på Jamaica. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem på Jamaica vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Jamaica Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲