Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Mexico

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Guadalajara
  • Typer prosjekter: Barnhager og sentre for barn med nedsatt funksjonsevne og for barn i sårbare situasjoner
  • Alder på barna: 0-15 år
  • Størrelse på gruppene: Varierer
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan: gi emosjonell støtte og bidra med pedagogiske leker og gruppeaktiviteter
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på vårt prosjekt med barn og ungdom i Mexico vil du få en viktig rolle. Du vil hjelpe barn som har få andre personer de kan henvende seg til, og nettopp derfor vil et opphold som frivillig på dette prosjektet være krevende, men også svært givende.

Frivillig på en barnehage sammen med ung mexikansk gutt på barn- og ungdomprosjektet

Vi krever ikke at du har tidligere erfaring, så lenge du har en lidenskap og et engasjement for arbeidet og for menneskene du vil arbeide med. Om du kan noe spansk fra før er det en fordel, men det er ikke et krav så lenge du er forberedt på å lære. Uansett om du har et friår fra studier, tar et avbrekk fra karrieren eller du er pensjonist, vil du spille en viktig rolle og bidraget ditt vil bli satt stor pris på.

Frivillig arbeid på barnehager og med barn med spesielle behov

Bredden av ferdigheter som du kan ha behov for på plasseringen din kan variere like mye som utfordringene du møter på med barna du hjelper. Mange av barna har behov for ekstra oppmerksomhet, og det vil være barn med helseproblemer og som trenger ekstra omsorg på grunn av mentale eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Frivillig som mater en liten jente på en barnehage i Mexico

Vi har flere plasseringer i Guadalajara, som er Mexicos nest største by. Det vil være mulig å få jobbe i barnehage eller på et senter for barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. 

Projects Abroad sitt kontor i Mexico arrangerer med jevne mellomrom workshops for de frivillige på barn- og ungdomsprosjektet. Workshopene vil være en del av det støtteapparatet du møter på under oppholdet ditt, samtidig som de gir deg innsikt i helse- og omsorgssystemet i landet, og bakgrunnsinformasjon om stedet du jobber på. Videre er disse samlingene et ypperlig sted å diskutere temaer og problemstillinger du møter på i arbeidet ditt, da du kan få råd og forslag fra både lederne av workshopen og de andre frivillige.

Andre muligheter på barn- og ungdomsprosjektet

To gutter som ler sammen på en barnehage i Guadalajara, Mexico

I tillegg til sentre for funksjonshemmede og barnehager, tilbyr vi også plasseringer på et dagsenter for barn som er under kreftbehandling. Her vil du assistere de ansatte med å underholde barna med ulike aktiviteter mens de venter på behandling, og med å spre positivitet og glede i barnas vanskelige hverdag.

Barna på disse prosjektene ser ut til å ha uante mengder energi, og vil gjøre alt mulig for å få oppmerksomheten din. Du vil hjelpe til med alt fra tannbørsting til å lære bort de nyeste popsangene. Enhver oppmuntring du kan gi barna, hjelper dem med å bygge opp selvfølelsen og selvtilliten. Det er godt mulig at du vil være sliten etter endt arbeidsdag, men vi tror også at du vil sitte igjen med følelsen av at det var verdt det, og av at du har bidratt til å gjøre livet til både barna og de overarbeidede voksne litt lysere.

Vi tilbyr også plasseringer på et senter for barn i sårbare situasjoner. Dette senteret fungerer som et drop-in-senter og skole og tar vare på barn som lever under svært trange kår, barn som har bodd på gaten eller barn der foreldrene ikke kan ta vare på dem. Senteret har også et gratis mattilbud. Som frivillig vil du hjelpe ansatte å lage mat, hjelpe barna med lekser og finne på morsomme aktiviteter sammen med barna.

Barn med spesielle behov lager kunstverk på en frivillig plassering i MexicoDu kan lese mer om målene for vårt prosjekt med Barn & Ungdom i Mexico i vår Care Management Plan.

Frivillig arbeid på barnehjem i Mexico

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Mexico. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Mexico vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Dette prosjektet er tilgjengelig for to eller tre uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne få gjort en verdifull innsats og få viktig kulturell innsikt.

Mexico Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Ungdomsfrivillig 15-18 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲