Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Mongolia

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Ulan Bator
  • Typer plasseringer: Sentre for barn med lærevansker, barnehager
  • Alder på barna: 3-5 år
  • Størrelse på gruppene: 15-40+
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. arbeide for tidlig barndomsutvikling som fokuserer på sosiale, emosjonelle, kognitive og fysiske dimensjoner. Å skape bevissthet rundt og forbedre generell hygiene
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Mongolia har lenge hatt problemer med stor arbeidsledighet, og dette har medført at en stor andel av befolkningen i dag lever under fattigdomsgrensen. Mange familier sliter, noe som setter spesielt barna i en sårbar posisjon. Ofte mangler dagsenter og barnehager  ressurser og har for få ansatte. De som jobber der er også ofte overbelastede og har ikke tid til å gi hvert enkelt barn den omsorg og oppmerksomhet de gjerne skulle gitt. Det er særlig på dette området at du som frivillig kan gjøre den aller største forskjellen.

 En liten gutt smiler når han leker med en frivillig på et barn- og ungdomsprosjekt i Mongolia

Det kreves ingen utdanning eller tidligere erfaring for å jobbe på dette prosjektet. Det viktigste er at du trives med barn og at du er motivert for å ta i et tak. Har du energi og entusiasme spiller det ingen rolle om du er 17 år eller 76. Sosialarbeidere eller studenter innen et slikt studie er også velkomne. Om du ønsker praksisplass og universitetet krever at du har en veileder, vil dette kunne ordnes. 

Du har muligheten til å jobbe i barnehager eller på et senter for barn med fysiske funksjonsnedsettelser og lærevansker. I barnehagen vil du jobbe med grupper på opp til 40 barn sammen med en lærer. Barna er i alderen 3-5 år. Arbeidet på senteret for barn med fysiske funksjonshemninger og lærevansker kan i tillegg til det daglige arbeidet også inkludere hjemmebesøk hos barnas foreldre for å gi ekstra støtte og råd. Senteret er åpent fra september til mai, men holder stengt i sommermånedene.

Det er ikke et krav å kunne mongolsk for å jobbe med barn og ungdom i Mongolia, men det er alltid nyttig å kunne noen fraser. Hvis du vil lære mer av språket kan du delta på et språkkurs i mongolsk før eller samtidig som du jobber på prosjektet.

Din rolle som frivillig

Frivillig som gjør aktiviteter med et barn på en skole på barn- og ungdomprosjektet i Mongolia

Uavhengig av hvor du jobber, vil du som frivillig ha fokus på å yte praktisk hjelp og gi omsorg. De frivillige blir virkelig verdsatt på disse prosjektene, da de kan gi barna den oppmerksomheten og omsorgen de ansatte ofte ikke har tid til å gi. Akkurat hvilke arbeidsoppgaver du vil ha avhenger av alderen på barna du arbeider med. Arbeid med yngre inkluderer mye tid til pedagogisk lek og litt stell og mating, mens eldre barn ofte trenger hjelp med lekser og sosiale og personlige problemer. Kan du også bidra med litt engelskundervisning, så vil dette bli satt stor pris på, da engelskkunnskaper er svært nyttige å ha. 

Som frivillig på Barn og Ungdomsprosjektet i Mongolia får du også tilbud om å delta på workshops, hvor de kan lære mer om omsorgssystemet i Mongolia og få inspirasjon og forslag som kan være til nytte for arbeidet de gjør på plasseringene. Projects Abroad arrangerer også jevnlig outreach-programmer til ulike lokalsamfunn som de frivillige kan delta på.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Projects Abroad Mongolia har nylig vunnet prisen for beste NGO for sitt arbeid med underprivilegerte barn i Ulan Bator.

Frivillig arbeid på barnehjem i Mongolia

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Mongolia. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Mongolia vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Mongolia Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲