Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Nepal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Katmandu
 • Typer prosjekter: Sentre for barn med spesielle behov, sentre som tilbyr spesiell oppfølgning (feilernæring og Hiv/Aids), dagsenter, barnehager og barneskoler
 • Alder på barna: Nyfødte-20-årene (noen voksne med funksjonsnedsettelser)
 • Størrelse på gruppene: 10-30 personer
 • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. forbedring av lese- og skriveferdighetene og engelskferdighetene, gi emosjonell støtte og skape bevissthet rundt og forbedre generell hygiene
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

Vil du som frivillig jobbe med barn i Nepal? Her kan du kan du jobbe med barn og unge i Katmandu. Som frivillig kan du jobbe på dagsentre, barnehager, barneskoler, sentre for barn med spesielle behov og sentre som tilbyr spesiell oppfølgning. Du vil jobbe med barn og ungdom fra spedbarnsalder til 20-årene, i grupper fra 2 til 30 personer. Oppholdene varer fra 1 uke og oppover, og du kan starte når du vil.

Frivillig og ansatte som aktiviserer barn på et dagsenter i Nepal

Prosjektene som Projects Abroad har frivillige på lider av kronisk lav bemanning, så din jobb som frivillig kan være krevende. Du vil blant annet oppleve å møte feilernærte barn og barn fra svært ressurssvake bakgrunner. Du vil også se at særlig barn med spesielle behov ofte blir behandlet ulikt det du er vant med hjemmefra. Gjennom din tilstedeværelse kan du bidra til å heve kvaliteten på disse barnas hverdag gjennom å gi dem den oppmerksomheten og omsorgen de ansatte ikke har tid og mulighet til å gi. Du trenger ingen spesiell fagbakgrunn for å kunne delta på disse prosjektene, vi krever bare at du er moden, selvstendig og har pågangsmot til å gjøre en skikkelig innsats.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Har du lyst til vite her om hvordan du kan bidra innen ernæring i Nepal? Da kan du ta en titt på vår video fra ernæringsenteret hvor våre frivillige jobber.

Hva er din rolle på dette Barn- og Ungdomprosjektet?

Som frivillig i Nepal, kan du bidra på flere måter:

 • Organisere sportsaktiviteter for barn (også for barn med nedsatt funksjonsevne)
 • Organisere lek og sangstunder
 • Kunst og håndtverksaktiviteter
 • Hjelpe med lekser
 • Enkel engelskundervisning
 • Lære bort grunnleggende hygiene
 • Oppfølging av barn og ungdommer etter at de er skrevet ut fra senterne
 • Følge barn til legetimer og sykehusbesøk
 • Generelle vedlikeholdsoppgaver på prosjektene

Ung gutt i en maletime som holdes av en frivillig på et dagsenter i Nepal

Skolene setter stor pris på ekstra hjelp, og typisk vil de frivillige assistere læreren i engelskklassene og hjelpe elevene med leksene. Du trenger ikke å ha noen spesiell utdanning for å hjelpe til på skolene; det eneste du trenger er å ha et greit engelsknivå. Frivillige bruker også noen ganger tiden på å ha kunst- og håndverktimer med elevene, da dette kan være nærmest terapeutisk for elever som har gjennomgått traumatiske opplevelser. Her som på dagsentrene og barnehagene vil det å undervise i grunnleggende ferdigheter, slik som å vaske hender, pusse tenner, gode manerer, alfabetet, tallene, viktigheten av rent vann osv være viktige oppgaver, da mange barn ikke lærer dette hjemme fordi foreldrene selv ikke vet viktigheten av det.

Projects Abroad ønsker at de frivillige skal bidra til å gjøre hverdagen på prosjektene lettere, både for barna og ungdommene og for de lokalt ansatte. Du jobber side om side med de lokalt ansatte og assisterer dem i alle typer daglige gjøremål på prosjektene. En del av barna kan ha helseutfordringer, adferdsvansker eller trenge ekstra oppmerksomhet og omsorg på grunn av psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser. Gjennom musikk og kreative aktiviteter kan de frivillige stimulere og utfordre barna og ungdommene og bidra til deres utvikling. Her er det bare entusiasmen og arbeidsviljen din som setter grenser.

Nepal Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲