Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Romania

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Brasov
  • Typer prosjekter: Dagsentre, sentre for personer med spesielle behov
  • Alder på barna: 3-16 år
  • Størrelse på gruppene: Varierer
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske leker og gruppeaktiviteter, gi emosjonell støtte, og bidra til økt livskvalitet for dem med funksjonsnedsettelser
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker

Du kan delta som frivillig enten du har et friår, et avbrekk fra jobben eller som del av en mer meningsfylt ferie eller pensjonisttilværelse. Du er velkommen uansett hvor i livet du er, og om du har tidligere erfaring eller ikke. Det eneste vi ber om er at du har engasjement og vilje til å stå på for de menneskene du er her for å hjelpe.

Muligheter for frivillig arbeid med barn og ungdom

Vi har ulike typer plasseringer for deg som ønsker å arbeide med barn og ungdom. Det er mulig å jobbe i barnehager, eller på dagsentre med barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. Frivillig arbeid med funksjonshemmede kan være svært krevende, og disse plasseringene passer best for deg som har tidligere erfaring med barn eller voksne med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelser. 

Frivillige i en time med barn og ansatte på et dagsenter på barn- og ungdomprosjektet i Romania

Dersom du heller er interessert i å hjelpe eldre mennesker, kan du få jobbe på et pleiehjem. De lokalt ansatte og din veileder vil ta godt i mot entusiasmen din og det bidraget du gjør, og de er alltid tilgjengelige dersom du har behov for råd. 

Uansett hvilken plassering du velger å arbeide på har du muligheten til å gjøre en forskjell i hverdagen til både barn og voksne. Ditt bidrag vil bli satt stor pris på, også av de ansatte som ofte er overarbeidede. Alle de ulike plasseringene er ivrige etter å få hjelp av frivillige med nye ideer og ny energi. Noen ganger kan det å bare snakke med barna være nok til å gjøre en forskjell i utviklingen deres. Du kan også hjelpe til med enkel undervisning som muntlig engelsk, sang, dans, drama og sport.  

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Frivillig sammen med barn som har behov for ekstra hjelp på et dagsenter i Romania

Du vil bo hos en lokal vertsfamilie nær plasseringen din. Vertsfamilien vil gi deg et innblikk i det tradisjonelle livet, og du vil føle deg som del av dette øst-europeiske samfunnet. Projects Abroads kontor, hvor du vil møte både ansatte og frivillige fra andre prosjekter, ligger i nærheten. Våre ansatte er tilgjengelige til alle tider dersom du trenger råd eller hjelp til noe.

Alle som ønsker å jobbe frivillig med barn i Romania må fremlegge en gyldig vandelsattest fra politiet og en helseattest fra lege. Vær klar over at det kan ta litt tid før du mottar attestene.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Frivillig arbeid på barnehjem i Romania

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Romania. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Romania vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Romania Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲