Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Senegal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: St. Louis
 • Typer plasseringer: Dagsentre (Talibésentre), barnehager
 • Alder på barna: 3-18 år
 • Størrelse på gruppene: 20-45 (100+ i Talibésentre)
 • Rolle: Assistere de lokale ansatte med lek, sang, enkel undervisning i fransk, matte og engelsk, og hjelpe til der det trengs
 • Krav: Frivillige bør kunne grunnleggende fransk eller ville ta franskkurs før eller under plasseringen
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

Du kan arbeide frivillig på et Barn og Ungdomsprosjekt i Senegal enten du skal ha et friår fra studier, en pause fra jobb eller om du er under utdanning og ønsker arbeidserfaring. Dette prosjektet er åpent for alle, selv om du ikke har relevant utdanning eller erfaring. Det viktigste er at du har energi og engasjement for å arbeide med barn og unge. Våre lokalt ansatte vil følge deg opp under oppholdet ditt.

Frivillig tar en sjekk for lus på et barn på et omsorgsenter i Senegal

Våre barn- og ungdomsprosjekter er basert i byen St. Louis, rundt fire timers kjøring nordover fra hovedstaden Dakar. St. Louis er kanskje den mest franske byen i Senegal, og det er nødvendig med grunnleggende franskkunnskaper for å kunne jobbe her. Om du ikke kan fransk fra før kan du gå på et av våre franskkurs i forkant av eller under oppholdet ditt.

Som frivillig kan du velge mellom å jobbe på to ulike prosjekter; i en barnehage eller på vårt dagsenter for gatebarn, også kalt talibésenter. 

Jobbe med gatebarn

Senegal har desverre et stort antall gatebarn som lever av å tigge om både mat og penger. Disse barna, kjent som talibés, går ikke på skolen og har få fremtidsutsikter. Som frivillig vil du ha en stor innvirkning på disse barnas hverdag. For å kunne hjelpe disse barna har vi satt opp et senter hvor du kan velge å jobbe.

Arbeidet på drop in-sentrene er fokusert på fire områder: utdannelse, helse, sport og fritid og oppussings-/oppryddingsarbeid. Som frivillig vil du følge et tilrettelagt skjema som skal sørge for at alle barna lærer om alle de fire fokusområdene. På prosjektet kan du jobbe med følgende aktiviteter:

 • administrasjon av helsearbeid
 • utdeling av mat
 • hygiene (pussing av tenner, vasking av klær o.l)
 • kreative aktiviteter som lek, spill, kunst og håndverk

Arbeidet som gjøres på dette senteret er viktig for gatebarna fordi det gjennom omsorg og opplæring bidrar til å holde barna friske og å lære dem grunnleggende ferdigheter som kan komme til nytte senere i livet.

Jobbe i en barnehage

Frivillig hjelper studenter med en klasseaktivitet på tavlen i et klasserom i Senegal

Barnehagen vi arbeider i i St. Louis tar imot barn mellom 3-6 år. Barnehagen er åpen mellom 08.30 og 13.00, og er svært populær, så det er ikke uvanlig at noen avdelinger har så mange som 45 barn. Denne populariteten, sammen med faktum at det er få lærere på prosjektet og at de ofte ikke har opplæring i å arbeide produktivt med så mange barn, medfører at barnehagen ofte er underbemannet på både personale og kompetanse.

Som frivillig vil du arbeide sammen med de ansatte i store klasser eller jobbe mer selvstendig med mindre grupper av barn. Mye av arbeidet går ut på å drive grunnleggende undervisning, som tall og gloser på engelsk og fransk, men også å organisere forskjellige aktiviteter som lek, sport, sang, tegning og spill for å utvikle barnas motoriske og kreative evner. Å være med å hjelpe de lokalt ansatte med å utvikle nye ideer som stimulerer barnas lærelyst er en viktig del av jobben som vil gi resultater også etter at din tid på prosjektet er over.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

På dette prosjektet er det mulig å delta helt ned i én uke, dersom du ikke har tid til å jobbe for en lengre periode. Dette prosjektet har blitt vurdert til å kunne nyttiggjøre seg frivillige i en kort periode, men vær klar over at du som frivillig ikke vil kunne bidra like mye som frivillige som deltar i en måned eller lengre.

Senegal Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲