Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom på Sri Lanka

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Kystbyer innenfor en 2-timers kjøretur fra Colombo
  • Typer plasseringer: Dagsentre, barnehager, samfunnssentre
  • Alder på barna: 0-18 år
  • Størrelser på gruppene: 15-90
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske leker og gruppeaktiviteter, gi emosjonell støtte
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Hvis du har den tålmodigheten og energien som trengs for å forbedre livet for lankesiske barn på ulike sentre og barnehager, så har vi en rekke plasseringer du kan jobbe på, som barnehager, dagsentre og sentre for barn med spesielle behov. Plasseringene ligger i ulike byer langs kysten av Sri Lanka, alle innenfor et par timers kjøretur fra hovedstaden Colombo.

Frivillig sammen med en liten jente på et dagsenter på barn- og ungdomprosjektet på Sri Lanka

Du trenger ikke å ha noen spesiell erfaring eller kompetanse for å kunne jobbe på dette prosjektet, men det er viktig at du er entusiastisk, har stå-på-vilje og er ansvarsfull. Underveis i prosjektarbeidet vil du også få tilbud om å delta på ulike workshops der du kan lære mer om omsorgssystemet på Sri Lanka og om plasseringen du jobber på, samt få tips og ideer til aktiviteter du kan finne på sammen med barna du tar deg av.

Din rolle som frivillig

Frivillige på sportsdag for barn på et dagsenter på Sri Lanka

Våre prosjekter innenfor barn og ungdom ligger i flere byer langs kysten av Sri Lanka, alle innen noen få timers kjøring fra hovedstaden Colombo. Det er derfor mange valgmuligheter som alle vil gi mange opplevelser og erfaringer.

De fleste av våre frivillige jobber ved barnehager eller samfunnssentre, men uansett hvor du jobber så er forholdene vanligvis enkle og de fast ansatte overarbeidet. Hjelpen fra frivillige er derfor alltid høyt verdsatt. Du kan skape glede ved å leke med barna, organisere aktiviteter og delta i det daglige barnestellet.

De fleste barna ved dagsentrene går på skole om morgenen, ofte på en skole i nærheten eller på selve senteret. Frivillige vil derfor ofte hjelpe til med enkel undervisning i en barnehage eller et samfunnssenter i et par timer hver morgen. Her vil du typisk hjelpe små barn med enkel leseundervisning eller veilede dem mens de fargelegger eller driver på med kunst- og håndarbeidsaktiviteter. På ettermiddagene vil du hjelpe barna der du jobber med alt fra lekser til å organisere og delta i sportsaktiviteter, eller gi én-til-én undervisning til de som har vanskeligheter med å lære og lese.

Frivillig med en liten lokal jente på et dagsenter på barn- og ungdomprosjektet

Frivillige som jobber på sentre for barn med funksjonsnedsettelser utfører i tillegg også ofte oppgaver som å være med og mate, stelle og kle barna, samt gjøre øvelser med dem som trenger det. Noen steder kan du også være med og lage mat. Det er viktig å huske på at selv om behovet for hjelp er stort, så passer ikke disse plasseringene for alle – forholdene her kan være veldig annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Å jobbe på denne type sentre kan være psykisk tøft, men dersom du kan håndtere det vil du kunne gjøre en viktig innsats for barna og selv ha en svært givende tid.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Frivillig på Sri Lanka som jobber med barn med spesielle behov

Engelsknivået på de fleste plasseringene er ikke høyt, men de ansattes og barnas entusiasme sørger for at du likevel vil klare å gjøre deg selv forstått. I tillegg vil Projects Abroads ansatte på Sri Lanka, samt veilederen din på plasseringen, alltid være tilgjengelig om det skulle være noe, og de vil jobbe for at du skal få bidratt mest mulig i den perioden du tilbringer på denne vakre øya.

Når du søker på Barn og Ungdomsprosjektet vårt på Sri Lanka vil en av oss kontakte deg for å diskutere de ulike mulighetene og finne den plasseringen som passer best for deg. Vi prøver å utnytte de frivilliges talent og ferdigheter på best mulig måte ved å plassere dem der det er størst bruk for dem. Legg merke til at alle plasseringene våre forutsetter en stor grad av forpliktelse – det kan være utfordrende til tider, men også veldig givende. 

Frivillig arbeid på barnehjem på Sri Lanka

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem på Sri Lanka. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem på Sri Lanka vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Sri Lanka Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲