Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Tanzania

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Arusha, Moshi
  • Typer prosjekter: Dagsentre, barnehager, skoler for barn med spesielle behov
  • Alder på barna: 0-14 år
  • Størrelser på gruppene: 10-80
  • Rolle: Arbeide mot målene i Care Management Plan, inkl. pedagogiske aktiviteter og gruppeaktiviteter, gi emosjonell støtte og forbedre generell hygiene
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Å arbeide som frivillig med barn og ungdom i Tanzania er en verdifull måte å hjelpe til med å forbedre forholdene og utdannelsesmulighetene for noen av landets små og store barn. På mange barnehager og dagsentre kjemper ansatte med få ressurser, og de har ofte ikke tid til å gi barna den oppmerksomhet, omsorg og stimulanse som de har behov for. Du trenger ikke noen spesiell kompetanse for å delta på dette prosjektet – entusiasme, energi og engasjement vil rekke langt.

Frivillig leker med en ung gutt på et dagsenter i Tanzania

Vi har en rekke med muligheter for å jobbe frivillig med barn og ungdom i og omkring Arusha og Moshi. Vi har plasseringer på barnehager, dagsentre og skoler for barn med spesielle behov med barn i alderen 0 til 14 år. Barna på disse skolene har ulike fysiske og psykiske funksjonshemninger. Noen er blinde eller døve, mens andre har blant annet autisme eller Downs syndrom. Noen av dagsentrene vi samarbeider med er ganske små og tar seg av barna til enslige forsørgere eller tiggere på dagtid. I Moshi er det også muligheter for å jobbe i barnehager og dagsentre hvor de ansatte setter stor pris på hjelp fra frivillige til å arrangere morsomme og lærerike aktiviteter for barna.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Voksne frivillig som jobber med kunst og håndverk sammen med barn på et dagsenter i Tanzania

Alle frivillige på barn- og ungdomsprosjektene, både i Moshi og i Arusha, får mulighet til å delta på jevnlige workshops arrangert av Projects Abroads ansatte i Tanzania. Her kan du lære mer om omsorgssystemet i Tanzania og om de kulturelle forskjellene du møter på, lære nyttige ord og uttrykk på swahili, diskutere erfaringer og opplevelser med andre frivillige og få ideer til aktiviteter. Noen av workshopene arrangeres på selve plasseringene slik at du kan lære fra veilederne og dele ideer med dem.

Mange av plasseringene har begrenset med leker for barna, så de ansatte legger stor vekt på å drive enkel undervisning for barn helt nede i treårsalderen for å stimulere dem og holde dem opptatt. Utdanning er svært viktig for den yngre generasjonen i Tanzania, og vi oppmuntrer våre frivillige til å delta i disse timene og til å forbedre kunnskapsnivået innen engelsk og tallforståelse. Frivillige vil også drive med enkle, lærerike aktiviteter sammen med barna, slik som tegning, fargelegging, enkle kunst- og håndverkstimer og matteleker. Frivillige vil også samarbeide med barnehagelærerne om å komme opp med aktiviteter og ressurser som lærerne kan benytte seg av i undervisningen for å gjøre timene mer spennende.

Frivillig i klasserommet sammen med barn på et dagsenter i Tanzania

Uansett hvor du jobber så vil din oppgave som frivillig være å hjelpe til med daglig stell, måltider, lek og lekser, og sammen med de andre ansatte innimellom å ta barna med på turer og aktiviteter som et positivt avbrekk i hverdagen. Det er den anledningen du som frivillig har til å se hvert enkelt barn – at du kan tilbringe kvalitetstid sammen med ett og ett av barna, spille lærerike og utdannende spill med dem og hjelpe dem med deres daglige arbeidsoppgaver - som gjør deg som frivillig så verdifull. Forvent at barna vil kjempe om oppmerksomheten din og holde deg opptatt hele dagen – her er det ikke mye tid til å kjede seg. Det er likevel verd å merke seg at noen plasseringer er mer utfordrende, da det kan være at det er barn på plasseringen som har spesielle helsemessige utfordringer eller som trenger ekstra oppmerksomhet på grunn av funksjonsnedsettelser.

Frivillig arbeid på barnehjem i Tanzania

I årenes løp har våre frivillige jobbet med barn på barnehjem i Tanzania. De har gjort en formidabel innsats på disse prosjektene, hvor de har forbedret boforholdene på barnehjemmene og skapt muligheter for barna gjennom omsorg og utdanning. Likevel har vi valgt å flytte vårt fokus bort fra barnehjem og mot fellesskap- og samfunnsbasert omsorg. Denne avgjørelsen bunner i at vi mener at stabile familiemiljøer er det beste for barna vi jobber med. Les mer om frivillig arbeid på barnehjem og vårt standpunkt her.

Dette innebærer at våre frivillige i stedet for å jobbe på barnehjem i Tanzania vil jobbe i barnehager, dagsentre og i støttegrupper for mødre med barn eller for eldre. Dette gjør Projects Abroad i stand til å bygge sterkere bånd til lokalsamfunnene og – aller viktigst – hjelpe familier til å holde sammen og blomstre.

Tanzania Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲