Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Barn & Ungdom i Vietnam

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Hanoi
  • Typer plasseringer: Sentre for barn med funksjonsnedsettelser og dagsentre
  • Alder på barna: 0-15 år
  • Størrelse på gruppene: 20-200
  • Rolle: Hjelpe de lokalt ansatte med lek med barna, stell og mating, enkel undervisning, og ellers der det er behov for hjelp
  • Boform: Vertsfamilie, gjestehus, frivillighus, hostel
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Projects Abroad samarbeider med rehabiliteringssentre for barn med funksjonsnedsettelser og dagsentre nær Hanoi. Barna er i alderen 0-15 år. På alle prosjektene med barn må du være klar for en utfordring. Husk at hovedoppgaven din vil være å avlaste de overarbeidede ansatte, og det innebærer både praktiske oppgaver og å vise omsorg for barna.

Frivillig sammen med en vietnamesisk jente på en av våre barn og ungdomsplasseringer

Rehabiliteringssentrene tilbyr fysisk rehabilitering, utdanning og omsorg for mange barn, med målsetning om å gjøre barnas liv lettere ved å gi dem bedre forutsetninger for å leve et sunnere og mer selvhjulpent liv. Som frivillig vil du jobbe med barn med mange ulike tilstander og funksjonsnedsettelser, slik som autisme, downs syndrom og fysiske funksjonsnedsettelser. Akkurat hvilke arbeidsoppgaver du vil ha vil variere. Det kan være å gi praktisk hjelp ved omsorgsaktiviteter slik som stell, matservering og påkledning, å spille spill eller hjelpe eldre barn med å lære grunnleggende engelsk. Din innsats her er svært viktig for barna, da du kan hjelpe dem å styrke troen på seg selv og sin egen evne til å få til ting, og dermed gi et positivt bidrag til deres framtidsutsikter.

Din rolle som frivillig

På dagsentrene er en av de største utfordringene hver avdelings størrelse - de er så store at det er vanskelig for de ansatte å gi hvert enkelt barn den oppmerksomheten og veiledningen de trenger. Som frivillig vil du være en hjelpende hånd som ser etter barna og gir dem individuell oppmerksomhet. Dersom du ønsker å bruke oppholdet til å lære barna litt engelsk gjennom sanger eller regler, ha håndverkstimer hvor barna tegner, maler eller på andre måter lager noe, så vit at slike initiativ settes svært stor pris på, både av barna og de ansatte. Ved å vise entusiasme og initiativ vil både du og plasseringen få enda større utbytte av din tid på prosjektet.

Frivillig tilbringer tid med en jente på et senter for barn med spesielle behov i Vietnam, Asia

Selv om engelskkunnskapene til de ansatte kan være mangelfulle og hos noen nesten helt fraværende, så vil barnas og de ansattes entusiasme sørge for at det allikevel er mulig å gjøre seg forstått. Skulle du ha noen andre spørsmål underveis så vil de ansatte på Projects Abroads kontor være behjelpelige med å finne svar på disse. Det er også mulig at en tolk følger deg rundt på prosjektet den første uken dersom du ønsker det, slik at du får mulighet til å bli kjent med plasseringen og rutinene, og kan få svar på det du lurer på.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Care Management Plan.

Det er mulig å delta på dette prosjektet i kun to uker dersom du ikke har mulighet til jobbe frivillig over en lengre periode. Et to ukers opphold vil gi deg verdifull innsikt i den lokale kulturen og levemåten, og du vil kunne bidra på lik linje med alle andre mens du er på prosjektet ditt. Det er naturligvis slik at du ikke kan utrette det samme i løpet av to uker som dem som jobber på prosjektet over en lengre periode, men du vil allikevel kunne gi et verdifullt bidrag.

Vietnam Care Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲