Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad Care Management Plans

Hos Projects Abroad jobber vi kontinuerlig med å forbedre prosjektene våre, til fordel for både prosjektpartnerne våre og de frivillige som deltar på prosjektene.

Vi har utarbeidet egne forvaltningsplaner for våre Barn & Ungdomsprosjekter, som vi kaller Care Management Plans. Disse gjennomgås og evalueres årlig, etter grundige undersøkelser for hvilke behov som finnes hos våre prosjektpartnere og i lokalsamfunnet for øvrig.

Vi bruker våre Care Management Plans for å:

  • Definere klare mål for våre barn og ungdomsprosjekter
  • Dokumentere våre visjoner og mål, slik at de er klare for alle som er involverte i prosjektet; våre frivillige, ansatte og samarbeidspartnere
  • Koble de daglige oppgavene de frivillige gjør opp mot større mål
  • Hjelpe oss å fokusere våre ressurser mot de viktigste målene
  • Gi mer struktur til de frivilliges arbeid
  • Sikre at det er konsistens og bæredyktighet i arbeidet tusenvis av frivillige gjør
  • Hjelpe oss å følge opp og evaluere betydningen av arbeidet

Projects Abroad Global Impact Database

For å hjelpe oss å nå målene for hvert barn- og ungdomsprosjekt benytter vi vår Global Impact Database. Dette er en sikker og anonym database som vi bruker for å identifisere spesifikke behovsområder, spore utviklingen til barn og voksne som vi jobber med og følge den generelle fremgangen på plasseringene. Hver plassering vurderes av ansatte og frivillige, for å fastsette hvilke mål vi må jobbe mot. Når vi vet hva som må gjøres, setter vi opp en tilpasset sjekkliste og profiler i databasen og begynner arbeidet mot å nå målene vi har satt. På denne måten kan frivillige bygge videre på hverandres innsats, og fortsette arbeidet rettet mot en mer langsiktig effekt. Hver frivillig gis tilgang til databasen med en gang de starter i sitt prosjekt, og denne tilgangen trekkes tilbake når de er ferdige ved prosjektet og skal reise hjem igjen.

Målet med våre Care Management Plans

Visjoner og mål for våre forvaltingsplaner, Care Management Plans

COMPANY MISSION - Organisasjonsmål

Vår visjon er å oppmuntre unge mennesker til å bidra med meningsfylt frivillig arbeid i utviklingsland. Vi forventer at å bidra med slikt arbeid over tid vil bli en norm i samfunnet. Etter hvert som flere og flere mennesker blir med oss, tar vi sikte på å skape et multinasjonalt samfunn med en lidenskap om å tjene, lære, forstå, undervise, inspirere og å bli inspirert.

CARE PROGRAMME MISSION - Visjon for våre Barn & Ungdomsprosjekter

Vår visjon med våre Barn & Ungdomsprosjekter er å tilby bærekraftig støtte til undervisning, omsorg og beskyttelse til vanskeligstilte barn og sårbare grupper, for å forbedre deres fysiske, sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling.

GOALS - Mål

1. Forbedre lesekunnskap
2. Forbedre tallforståelse
3. Forbedre engelskkunnskaper
4. Fremme tidlig utvikling hos barn
5. Forbedre hygienestandarden hos barn
6. Øke bevisstheten rundt en sunn livsstil, miljøutfordringer og familieplanlegging
7. Forbedre den emosjonelle støtten og omsorgen for barn
8. Forbedre stimuleringsnivået for hvert barn
9. Forbedre livskvaliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne

ACTIONS - Tiltak

Daglige og ukentlige oppgaver og aktiviteter utført av Projects Abroad-frivillige

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Back to top ▲