Projects AbroadProjects Abroad

Reisebrev

  • Gruppe:Osterøy videregående skole
    Ghana 2016
  • Alder: 16+ år
  • Antall reisende: 4, elever og ansatte ved skolen
  • Prosjekt: Barn & Ungdom
  • Destinasjon: Okokoa, Ghana

Osterøy-gruppen i et av Tore-samfunnene, etablert av Projects Abroad

I midten av september 2016 reiste en forventningsfull gruppe fra Osterøy videregående skole til Ghana for å besøke et «Tore samfunn» i Akokoa utenfor hovedstaden Accra. Bakgrunnen for reisen var at skolen gjennom Operasjon Dagsverk har rettet sin innsats mot et eget prosjekt som har røtter i vårt lokalsamfunn. Under tragedien på Utøya i 2011 ble Osterøysamfunnet rammet hardt og to av våre unge og engasjerte ungdomspolitikere omkom. En av disse var Tore Eikeland som har gitt navn til et Tore Eikeland Legat etter initiativ fra Peter Slowe, grunnlegger av Project Abroad (PA).

Lærere og elever fra Osterøy videregående på helgeutflukt og canopy-tur

I Ghana fikk vi en varm velkomst av PA sine lokale representanter Fynn og Prince. Første kvelden ble det velkomstmiddag hvor også Emanuel, leder for Ghana PA, var sammen med oss og gav oss en god innføring i PA sitt arbeid i Ghana. De to første dagene fikk vi oppleve litt av landets fasinerende natur, kultur og historie. Det gjorde et særlig sterkt inntrykk på oss å besøke det tidligere slavefortet Cape Coast Fort, dessverre en dyster del av vår historie. Her traff vi tilfeldigvis en norsk familie, far og mor og to barn, som skulle arbeide på et barnehjem i regi av PA. Vi ble også utfordret på våre ulike fobier når vi gikk såkalt Canopy walk, taubaner mellom høye trær, og ikke minst i nærkontakt med krokodiller!

Skolen i Akokoa hadde mobilisert til velkomstfest når vi ankom der tredje dagen. Alle barna, deres foreldre og ansatte var samlet på uteplassen mellom skolebyggene. Her ble det musikalske innslag, heftig tromming, korsang og mye imponerende afrikansk dans! Vi fikk raskt god kontakt med både barna og lærerne. De var nysgjerrige på oss og vi var nysgjerrige på dem. Særlige våre to elever, Hanna og Ingrid Sofie, var populære særlig blant de minste ungene. Lek og sport bringer folk sammen. Under vårt opphold brukte vi mye tid hver dag til å leke med barna, spille fotball, volleyball og litt løpetrening. Skolen bruker aktivt sport som et virkemiddel til å skape motivasjon for å få barna til å gå på skolen.

God stemning på skolebesøk i Ghana

Vi var fire dager på skolen og hvor det var arrangert ulike oppgaver for oss. Blant annet ble vi invitert til å delta i undervisningen for å gjøre observasjoner i klasserommene. Med tanke på så lite lære materiell de hadde tilgjengelig under så enkle forhold møtte vi engasjerte lærere som i stor grad måtte bruke sine kommunikasjonsevner og kreativitet for å skape interesse og engasjement for fag og tema. I etterkant av våre observasjoner hadde vi dialogmøter med lærerne hvor vi gav støtte og positive tilbakemeldinger og mulige utviklingsområder som eksempelvis organiseringen av skoledagen. De hadde svært lange undervisningsøkter, også for de minste barna. I tillegg hadde de svært lite undervisningsmateriell som gjorde det særlig utfordrende å holde på ungenes konsentrasjon over tid. I ettertid kunne vi ha ønsket å ha brukt mer tid sammen med lærerne. Barna krevde vår oppmerksomhet, og vi tror vi kunne ha hatt en mer støttende rolle i forhold til lærerne om vi i større grad kunne ha samvær med dem.

Under oppholdet gjorde vi også praktisk arbeid på skolen da vi malte en skolebygning. Vi besøkte også skolens demonstrasjons gård hvor barna får anledning til å lære om jordbruk og dyrehold. Både gården og skolen spiller sammen med sine omgivelser på flere måter. I tillegg til opplæring bidrar de til rent vann, har fokus på hygiene og ernæring, og produksjon av mat. Dagene gikk fort og vi knyttet bånd til barna, og til noen spesielt. Det ble derfor en tøff opplevelse siste dagen når vi måtte si farvel.

Lærere og elever i godt humør på gruppetur i Ghana

Kveldene tilbrakte vi for det meste i vår vertsfamilie som var en fin måte å lære om hvordan det er å leve i Ghana. To kvelder fikk vi besøk fra skolens trommelærer som hadde trommeundervisning med oss. Siste kvelden var vi på besøk på to videregående skoler for å delta i såkalte debattklubber som arrangeres i regi av stiftelsen. Vi møtte da mange ungdommer og tema for kvelden var president valget i desember. Vi lærte om deres utdanningssystem og politiske system, og ungdommene var interessert og fasinert over vårt system. Siste dagen tilbragte vi i Accra hvor vi besøkte den tidligere kolonibydelen James Town, havnen med fiskerne og gravstedet til den første presidenten i Ghana, Dr. Kwame.

Utflukt til slavefortet i Cape Coast er en av helgeturene på gruppetur i Ghana

Vel tilbake i Norge ser vi tilbake på en tur med mange inntrykk og opplevelser. Vi ble ivaretatt på en fantastisk måte av PA sine representanter og ble imponert over all den varme og glede vi møtte overalt. Dette er folk som materielt har lite, men som byr på seg selv på en positiv måte! Vi ble trygg på at stiftelsens arbeid er seriøst og godt, noe som inspirerer til nye innsats. Før vi dro gjorde vi en direkte donasjon med å sponse skolemateriell som kladdebøker og bøker til skolen, samt at alle barna på skolen skulle få oppleve en skoletur til Accra for å se en ordentlig fotballstadion, se havet og byen. I november arrangerer skolen ny OD aksjon til inntekt for Tore Eikeland Legat. Gledelig er det at vår nabo skole, Arna videregående skole, også vil støtte samme sak. Kanskje det er flere skoler der ute som vil bidra?

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲