Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Katastrofeledelse på Jamaica

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Provinsene Manchester og St. Elizabeth
 • Rolle: Bistå med å legge plan for, dempe og respondere på alle typer katastrofer, og å legge til rette for et samfunn rustet for orkaner
 • Krav: Frivillige må ha fullført minimum ett år med relaterte studier
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra fire uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

På prosjektet innenfor katastrofeledelse på Jamaica jobber du frivillig i Manchester og St. Elizabeth på samfunnsprogrammet innen katastrofeledelse. Prosjektet er åpent for frivillige som har fullført minst ett år med studier innenfor et relevant fagområde. Du bør også ha interesse for katastrofeledelse, og et ønske om å hjelpe mennesker og samfunn som rammes av katastrofer.

Frivillig diskuterer med ansatte på plasseringen sin under en øvelse hun koordinerte

Prosjektet kan være særlig interessant for frivillige med en bakgrunn innenfor geografi, internasjonal utvikling, byutvikling, katastrofeledelse, miljøutvikling, velferd eller offentlig sektor. Prosjektet vil også passe for deg som ønsker arbeidserfaring eller om du allerede har erfaring innen internasjonal utvikling, bistand- og nødhjelpsarbeid, eller for deg som er ute etter å arbeide innen veldedighet eller i statlige sektorer.For å delta på prosjektet må du ha en moden holdning, være fleksibel og kunne jobbe selvstendig.

Katastrofer, enten de er natur- eller menneskeskapte, kan bremse et lands utvikling alvorlig, så det er helt nødvendig å være i stand til å reagere korrekt når katastrofen rammer. Omfanget av skader forårsaket av katastrofer kan være særlig stort i fattige land som Jamaica. 

ODPEM (Office of Distaster Preparedness and Emergency Management agency) er den etaten som er ansvarlig for katastrofeledelse på Jamaica. Etaten ansetter regionale koordinatorer som jobber med koordinatorer fra de lokale myndighetene for å planlegge, redusere og respondere på alle typer katastrofer. Frivillige kan være spesielt nyttige på dette området da det er mangel på ansatte, noe som påvirker hvor godt forberedt landet kan være på katastrofehendelser.

Prosjektet utvikler programmer som adresserer individ- og samfunnelastisitet til katastrofer, særlig blant de mest sårbare; barn, kvinner, eldre og funksjonshemmede. Prosjektet fokuserer også på å hjelpe bønder og fiskere som ofte blir alvorlig rammet av katastrofer.

Du kan lese mer om formålet med dette prosjektet i vår Disaster Management Plan

Din rolle på prosjektet

Frivillige jobber med barn på en workshop om katastrofeledelse på Jamaica

Prosjektet holder til i provinsene Manchester og St. Elizabeth. Som frivillig vil du hjelpe til med å informere lokalsamfunnet, skoler og forretningsektoren om katastrofeledelse. Prosjektet ble startet ut av bekymring for at de fleste samfunnene i Manchester og St. Elizabeth aldri er helt forberedt på orkansesongen, og at de også er sårbare for andre katastrofer, både naturlige og menneskeskapte. Prosjektet har som mål å engasjere de mest sårbare samfunnene i en beredskapskampanje, redusere skadene som skyldes naturkatastrofer, og å øke kunnskapen om naturkatastrofer i samfunnet.

Som frivillig vil du være involvert i vurderingen av sårbare samfunn, drive forskning på bakgrunn av de utvalgte lokalsamfunn, utvikle en samfunnsplan, forberede presentasjoner for workshops, gjennomføre en årlig workshop med fokus på bevissthet rundt katastrofer i utvalgte institusjoner, gjennomføre jordskjelv-/brannøvelser, lage diagrammer over katastrofehåndtering og tilrettelegge minst én workshop i katastrofehåndtering i et lokalsamfunn. Frivillige jobber sammen med katastrofekoordinatoren for å gjennomføre oppgaver som:

 • Informasjonskampanjer for å skape en kultur med respekt for naturen og miljøet
 • Skape utdanningsprogrammer for katastrofeledelse
 • Hjelpe til med grunnelggende opplæring innen katastrofeledelse av studenter, lærere og ulike samfunnsgrupper
 • Utvikle evakueringsplaner og planlegge/koordinere øvelser og evakueringsstrategier
 • Tilrettelegge et resirkuleringsprosjekt på barneskoler
 • Planlegge og koordinere workshops og utstillinger i samfunnet for å skape oppmerksomhet

Du vil bo hos en lokal vertsfamilie i Mandeville eller Black River under oppholdet ditt på prosjektet.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲