Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Filmproduksjon i Tanzania

Oversikt
  • Sted: Arusha
  • Type plassering:Filmproduksjon
  • Rolle: På filmproduksjonplasseringen vil du jobbe sammen med et team av lærere som underviser studenter i filmproduksjon
  • Krav: Frivillige må ha fullført minst ett års studier innen filmproduksjon eller tilsvarende
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Filmproduksjon-plasseringen er en fantastisk mulighet til å jobbe tett sammen med unge mennesker fra en utsatt bakgrunn i Arusha. Her er det behov for entusiastiske og motiverte frivillige som helst har litt erfaring, da deler av arbeidet vil gå ut på å være med og holde workshops om ulike aspekter ved produksjon av film, gjennomføre små kurs og på andre måter være med og åpne øynene til ungdom i Tanzania for mulighetene som finnes innenfor filmbransjen.

Frivillig jobber med lokale for å lage prosjekt for filmproduksjonsprogrammet i Tanzania

Frivillige som velger dette alternativet vil jobbe på et lokalt institutt for ungdomsopplæring. Instituttet har som fokus å drive opplæring av vanskeligstilt ungdom i mange aspekter av film og tv-produksjon, inkludert redigering, lyd, design for audio-visuelle produkter, 'creative storytelling', tv-journalistikk, sosiale medier og grafisk design. Som frivillig vil du assistere på alle disse områdene og hjelpe studenter med å produsere sine egne filmer og tv-programmer.

Hvert år tar instituttet opp rundt 45 studenter i alderen 18-25 år til en 2-årig utdanning i filmproduksjon, og frivillige spiller en vital rolle i opplæringen av disse studentene. Utdanningen er gratis for studenter fra lavinntektsfamilier. Studentene vil også bidra med produksjon av reklamer, dokumentarer og TV-programmer for lokale kunder. Inntektene fra disse prosjektene bidrar til å finansiere utdanningen. I 2017 vant instituttet to priser for produksjonene deres. 

Underveis er det ikke bare fokus på den tekniske og praktiske utdannelsen; kreativitet, sosiale ferdigheter og nyttige livsferdigheter er også en viktig del av pensum. Frivillige oppmuntres til å bruke tid sammen med mindre grupper av studenter og ansatte for å utveksle ideer, erfaringer og kunnskap, samt å diskutere kulturelle forskjeller. Målet med denne plasseringen er å utstyre studentene med den nødvendige kompetansen for å kunne omfavne mulighetene som ligger foran dem. 

Frivillige jobber i landsbyer i Tanzania på filmprosjektet

For å kunne delta på dette spennende prosjektet er det essensielt at du har en genuin interesse for produksjon av film. Samtidig krever vi at du har erfaring med minstekrav om ett år med studier innen filmproduksjon, media eller lignende. Til gjengjeld vil alle som deltar oppleve at dette er en morsom og givende plassering. Vær positiv og energisk og ha et åpent sinn; da vil du lære mye, samtidig som du bidrar.

Er du klar for å delta på filmproduksjon i Tanzania?

Filmproduksjonsalternativet er åpent for opphold fra fire uker og oppover, mens alternativet med skriftlig journalistikk er åpent for så korte opphold som tre uker dersom du ikke har anledning til å delta i fire uker eller mer. Selv om du vil få verdifull kulturell innsikt og jobbe intenst i disse ukene så gjør vi oppmerksom på at du ikke vil kunne ha like stor påvirkning som frivillige som deltar i lengre perioder.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲