Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship med Juss & Menneskerettigheter i Sør-Afrika

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Cape Town
 • Type plassering: Projects Abroads menneskerettighetskontor
 • Rolle: Representere mennesker juridisk som ikke har penger til rettslig hjelp, og holde workshops for dem
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Med sin brutale historie preget av apartheid og kolonialisme, er det vel få steder hvor det passer bedre å involvere seg i arbeidet for å fremme menneskerettigheter. 

To frivillige jobber med saker på juss og menneskerettigheter i Sør-AfrikaSom frivillig vil du jobbe på Projects Abroad Human Rights Office (PAHRO) i hjertet av Cape Town, en by med store og tydelige forskjeller mellom fattige og rike. Her vil du jobbe på viktige og verdifulle prosjekter, side om side med entusiastiske og erfarne medarbeidere. Avhengig av hvilken bakgrunn, kunnskap og interesseområder du har vil du få nyttig erfaring og kunnskap om menneskerettigheter i praksis, lokalsamfunnsarbeid og juridisk arbeid. Her får du mulighet til å jobbe med menneskerettigheter på grasrotnivå, og være med og spre kunnskap og bevissthet om og rundt individers rettigheter gjennom hele Western Cape. Arbeidet du utfører som frivillig på dette prosjektet, gjør at du vil bidra positivt i mange menneskers liv.

Vi har tatt i mot mange frivillige på dette prosjektet, blant annet studenter, ferdigutdannede, frivillige som tar en pause fra karrieren og personer som skal i gang med studier. Arbeidet passer for alle som har minst ett år innen relevante studier, og som har en generell interesse i menneskerettigheter. Du må også være villig til å jobbe hardt og fokusert for å forbedre andres levekår. Frivillige som ikke har startet studiene sine enda vil jobbe i avdelingen for sosial rettferdighet.

På grunn av det store behovet for frivillige innenfor menneskerettighets-arbeidet i Sør-Afrika har Projects Abroad opprettet et eget menneskerettighetskontor (PAHRO) i Wynberg-området i Cape Town. Her samarbeider vi med mange ulike organisasjoner på ulike felt. Din rolle som frivillig avhenger av din erfaringsbakgrunn og om det er spesielle emner du særlig interesserer deg for. Enkelte organisasjoner krever at du har noe erfaring eller at du binder deg for minst tolv uker, så ta kontakt med oss for å høre om hvilket prosjekt som passer for deg.

Prosjektets formål:

Formålet med dette prosjektet er å fremme respekt for menneske-rettigheter og menneskeverd ved å tilby uavhengig juridisk rådgivning av høy kvalitet til sårbare og fattige personer. Vi dekker en lang rekke temaer i arbeidet på vårt menneskerettighetskontor. Hvis du ønsker å lese mer om kontoret og hva slags type problematikk vi jobber med, kan du besøke hjemmesiden til PAHRO.

Din rolle som frivillig på juss- og menneskerettighetsprosjektet

frivillige sitter i møte på Projects Abroad Menneskerettighetskontor i Cape TownSom frivillig kan du komme til å jobbe med mange forskjellige oppgaver. Hvor mye du kan bli bidra med som frivillig, kommer an på hvor lenge du er på prosjektet. 

Frivillig i 2-4 uker:

 • Delta på våre "sosial rettferdighet" tiltak i Cape Town. 
 • Bistå med saksforberedelse og hjelpe dem som trenger juridisk støtte, som ellers ikke får det. 
 • Holde workshops for utsatte kvinner og unge lovbrytere. 

Du vil få innsikt i det daglige arbeidslivet til menneskerettighetsadvokater. 

Frivillig i 4 uker eller mer: 

 • Ha mer hovedfokus på den juridiske siden av ting.
 • Ha en viktig rolle i arbeid med ulike saker som: flyktning, familie, arbeid og strafferett. 
 • Jobbe på juridiske klinikker og hjelpe kunder. 
 • Kan få muligheten til å delta i retten. 

Det er mange aspekter å ta del i, og det vil alltid være mer enn nok for deg å gjøre!

Akkurat hvilke arbeidsoppgaver du får avhenger altså av dine interesser, hvor lenge du skal være på prosjektet og din juridiske kompetanse og erfaring. Dersom du ikke har relevant utdanning vil arbeidet du gjør i avdelingen for sosiale tjenester være avgjørende for i hvor stor grad du får ta del i de juridiske sidene av arbeidet. Mer kompliserte juridiske oppgaver kan forbeholdes frivillige med juridisk kompetanse. Ellers er det også svært viktig at frivillige snakker og skriver godt engelsk, spesielt dersom du ønsker å jobbe med juridisk rådgivning.

Takket være det arbeidet de frivillige legger ned er vi i stand til å gjøre en viktig innsats på våre hovedfokusområder, som blant annet er:

Gratis og uavhengig juridisk rådgivning

Project Abroad Human Rights Office tilbyr gratis og uavhengig juridisk rådgivning til dem som trenger det mest, og våre klienter og saker kommer til oss gjennom mange ulike kanaler. Mange møter opp på kontoret vårt etter å hørt om oss fra slekt eller venner. Ryktet om at vi har hjulpet andre spres raskt. Vi reiser også ut i lokalsamfunnene, for å tilby gratis juridisk veiledning til personer som ikke har mulighet til å komme til kontoret vårt. Andre blir henvist til oss fra Sør-Afrikas Menneskerettighetskommisjon (SAHRC). 

Temaer som ofte kommer opp er vold i hjemmet, tvister rundt giftemål, arbeidsrett, menneskerettighetsbrudd henvist via SAHRC og – muligens vårt største område – flyktningers rettigheter. Det er særlig ustabiliteten i andre land i regionen, og det at Sør-Afrika i stadig større grad er blitt et regionalt sentrum, som gjør at så mange flyktninger og immigranter kommer til Sør-Afrika.

Menneskerettighetskontoret hjelper flyktninger og personer som søker om asyl dersom de lever i svært usikre og farlige situasjoner. Hos oss får de både rådgivning og hjelp til å fremskaffe nødvendig dokumentasjon slik at de kan få lovlig opphold i Sør-Afrika, og vi bistår dem dersom de utsettes for brudd på menneskerettighetene.

Utvikling av lokalsamfunn

Ved å holde workshops og diskusjoner i vanskeligstilte lokalsamfunn ønsker vi å opplyse og å fremme kunnskap om menneskerettighetene til dem som har størst behov for denne informasjonen. Vi besøker krisesentre for kvinner, skoler og grupper i lokalsamfunnet, og informerer og snakker om alt som kan være relevant for dem, enten det er narkotika, vold, gjengkultur, hiv/aids, boligproblematikk, vold i hjemmet eller andre ting. Gjennom å nå enkelte viktige grupper i samfunnet håper vi at kunnskapen og bevisstheten kan spres videre, slik at effekten av vårt arbeid blir stadig større.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Human Rights Management Plan.

Demokratisk overvåkning

En frivillig i møte med lokale klienter i Cape TownSelv i et etablert demokrati slik som Sør-Afrika, så er uavhengig overvåkning av de demokratiske prosessene i parlamentet viktig for å opprettholde politisk åpenhet og tillit til styresmaktene. Projects Abroad støtter arbeidet til Den parlamentariske overvåkningsgruppen, som er en uavhengig institusjon. Frivillige har mulighet til å være med på komitemøter i parlamentet dersom de selv ønsker det eller dersom det er nyttig i forhold til undersøkelser de gjør.

Noen ganger vil frivillige også bli bedt om å overvære debatter i parlamentet. Dette er særlig aktuelt dersom de folkevalgte skal diskutere lovgivning på områder som er spesielt relevant for det arbeidet menneskerettighetskontoret driver. De frivillige vil da i etterkant bli bedt om å skrive en rapport fra debatten som kan brukes på kontoret.

Vi opplever også at parlamentet kontakter oss for å få kommentarer og innspill på lovforslag, reguleringsforslag og andre endringsforslag, før disse overbringes relevante autoriteter. Gitt at de frivillige skal være her for en lengre periode så er dette arbeid som det er veldig spennende og lærerikt å være involvert i.

Arbeidstiden for frivillige på dette prosjektet er vanligvis 8.30 til 16.30 mandag til torsdag og 8.30 til 13.00 på fredager. I løpet av arbeidsdagen bør du være aktiv og vise initiativ; hvor mye du får ut av denne opplevelsen avhenger veldig av hvor mye du investerer i den. Ved å stille spørsmål og være engasjert og involvert vil du få et fantastisk læringsutbytte av dette prosjektet. 

Husk også at du som frivillig vil representere en profesjonell organisasjon. Vi forventer at du jobber hardt, er fleksibel, er god på å kommunisere og snakker flytende engelsk. Siden engelsk er det offisielle språket i Sør-Afrika kreves det derfor at du har meget gode engelskkunnskaper for å kunne delta fullt ut og for å få mest mulig ut av oppholdet ditt.

Å jobbe på disse prosjektene er en flott mulighet for deg som ønsker erfaring du kan ta med deg i studiene eller i en juridisk karriere. Kanskje er dette det som gjør at din CV utmerker seg i bunken?

Ønsker du å lese mer om dette prosjektet, så se gjerne vår hjemmeside Projects Abroad Human Rights Office.

Månedlige Oppdateringer South Africa Human Rights Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Ungdomsfrivillig 15-18 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲