Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Menneskerettigheter i Senegal

Oversikt
  • Sted: St. Louis
  • Typer plasseringer: Organisasjon for menneskerettigheter
  • Rolle: Arbeide på et forskningsområde direkte relatert til målet om å øke bevisstheten av individuelle rettigheter
  • Krav: Frivillige må ha gode franskkunnskaper
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra tre uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Siden Senegals uavhengighet i 1960 har mange senegalesere levd et mer fritt og verdig liv, men det er fremdeles mange utsatte og sårbare grupper av mennesker som trenger hjelp. Flere organisasjoner jobber for å forbedre vilkårene for befolkningens utsatte grupper, og Projects Abroad samarbeider med en rekke organisasjoner som opererer på en seriøs måte innenfor dette feltet.

Jussfrivillige i Senegal snakker om menneskerettigheter i et radioprogram

Det offisielle språket i Senegal er fransk, så det er nødvendig å ha et godt fransknivå for å delta på dette prosjektet.

Som frivillig innenfor feltet menneskerettigheter i Senegal vil du jobbe hos Bureau Local de Défense et de Promotion des Droits Humains (BLDPDH). BLDPDH har som hovedmålsetning å øke bevisstheten omkring menneskerettigheter hos alminnelige mennesker i Senegal, slik at de kjenner og forstår sine rettigheter og plikter. De jobber også for å fremme demokratisk toleranse gjennom diverse prosjekter, slik som feltarbeid, kampanjer og publisering av rapporter. I saker der det faller seg naturlig samarbeider BLDPDH med The African Assembly for the Defence of Human Rights (RADDHO), som er en velkjent menneskerettighetsorganisasjon som tar for seg sosio-politiske problemer i mange ulike land i Vest-Afrika.

Frivillige på menneskerettighetsprosjektet i Senegal deltar i et aids-opptog

Frivillige på menneskerettighetsprosjektet i Senegal trenger ingen tidligere erfaring, men en genuin interesse for området er viktig. Som praktikant vil du hjelpe BLDPDH i arbeidet med å fremme, forsvare og beskytte menneskerettighetene i Saint-Louis gjennom å fremme respekt for menneskers liv og verdighet, støtte opp om prinsippet om at alle har like rettigheter og jobbe for å bringe sammen ulike lokalsamfunn gjennom å fremme fred, vennskap og solidaritet. Akkurat hva din spesifikke rolle vil være vil avhenge av din kunnskap om juss og internasjonale menneskerettigheter, samt hvilke temaer du interesserer deg for.

Dette prosjektet passer for deg som er interessert i selvstendig forskningsarbeid. Du vil opprette et eget prosjekt med fokus på et relevant menneskerettighetsemne, og bruke BLDPDHs koordinator som din veileder i temaer som senegalesisk lov og tradisjon. Dersom du ønsker det kan rapporten du utarbeider inkludere intervjuer og observasjon av lokalsamfunn. Veilederen din kan legge til rette for eventuelle intervjuer og reiser til landsbygda. Rapporten din vil sammen med andre slike rapporter til slutt utgjøre en større portefølje som senegalesiske myndigheter to ganger årlig vil henvende seg til for å oppdatere seg på hvilke brudd på menneskerettighetene som skjer i landet. Denne plasseringen har hovedsakelig en verdi som et lærested, men vil óg på lang sikt bidra til å minske menneskerettighetsbrudd i Senegal.

Du må delta i minimum 3 uker på dette prosjektet.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Informasjonsmøter
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲