Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Menneskerettigheter i Tanzania

Oversikt
 • Sted: Arusha
 • Type plassering: Projects Abroads menneskerettighetskontor
 • Rolle: Jobb sammen med lokalt ansatte med å fremme og bevare kvinner og barns rettigheter
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra fire uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Brenner du for menneskerettighetene og vil være med og bidra? Da kan du arbeide frivillig på Projects Abroads menneskerettighetsprosjekt i Tanzania. Prosjektet ligger i og rundt byen Arusha, og er en spennende mulighet til å jobbe sammen med våre lokalt ansatte på Projects Abroads menneskerettighetskontor. Som frivillig på dette prosjektet får du praktisk erfaring i å arbeide med menneskerettigheter. Du vil jobbe spesielt mye med rettigheter for kvinner, barn og ungdom.

Barn gir tommelen opp til en frivillig i Tanzania

Som frivillig eller profesjonell på menneskerettighetsprosjektet arbeider du sammen med dyktige og dedikerte medarbeidere i nærområdene til Arusha. Her vil du støtte arbeidet i Tanzania Women Lawyers Association (TAWLA) og Health Integrated Multisectoral Services (HIMS). Organisasjonene jobber tett med Projects Abroad Human Rights Office (PAHRO) i Tanzania - hvor frivillige gir støtte til de som har opplevd menneskerettighetsbrudd, og utdanner samfunn om likestilling og menneskerettigheter.

TAWLA er en NGO som ble grunnlagt i 1989 av en gruppe kvinnelige advokater. De anerkjente behovet for en organisasjon som vil fremme lik rettighet for sårbare og marginaliserte grupper - spesielt kvinner og barn i Tanzania. I dag gir de gratis juridiske tjenester og har et stort antall klienter, så de trenger desperat hjelp fra profesjonelle advokater.

HIMS er en organisasjon som arbeider med marginaliserte grupper innen utdanning, helse og sosioøkonomisk empowerment. De utdanner samfunn om problemer som kjønnslemlestelse (FGM), hiv / aids, funksjonshemmedes rettigheter, familieplanlegging og tradisjoner og overbevisninger som er kjønnsdiskriminerende. Projects Abroad samarbeider med dem fordi vi deler deres mål om å hjelpe marginaliserte grupper og for å øke bevisstheten om en rekke menneskerettighetsspørsmål.

Som frivillig vil du kunne bli involvert i følgende oppgaver:

Lokal dame i en landsby i Tanzania

 • Assistere ved regelmessige besøk til kvinnegrupper og ungdomssenter
 • Gjøre undersøkelser for juridiske saker
 • Forberede juridisk opplæring for kvinnegrupper
 • Gi juridisk rådgivning for medlemmer av lokalsamfunnet
 • Forbered deg på og delta i retten for straffesaker
 • Lage utkast til en rekke juridiske dokumenter
 • Øk bevisstheten gjennom å legge til rette for workshops på et ungdomssenter og møte med kvinner.
 • Bruk kompetansen din til å trene ansatte og andre frivillige.
 • Forberede presentasjoner om menneskerettigheter som vil bli holdt for ulike grupper. Eksempler på teamer kan være arv, vold i hjemmet, skilsmisse, barnebidrag og eiendomsrett.
 • Gjøre intervjuer med kvinner eller ungdom for å bygge opp sakene deres
 • Hjelpe enkeltpersoner å forberede seg til rettssak, ved å gå igjennom hva som skal skje eller gjennomføre rollespill med ulike scenarioer fra retten, som for eksempel hvordan man skal henvende seg til dommeren.
 • Bidra med å forberede nye ankesaker, eller oppdatere eksisterende ankesaker, med veiledning fra vår koordinator på Menneskerettighetskontoret og andre med bakgrunn fra velferd og juss. 
 • Delta i møter med domstolene.
 • Skrive rapporter fra gjennomførte saker.

Som frivillig vil dine interesser og tidligere erfaringer ha betydning for hvilke områder du kommer til å jobbe på. Det er viktig at deltakere på dette prosjektet har en sterk interesse for juss og samfunnsforhold med fokus på land- og eiendomsrettigheter, samt rettigheter for kvinner, barn og ungdom. Fleksibilitet, evne til å kommunisere godt og iver etter å lære er viktige stikkord for at både du og de ansatte på prosjektet skal få mest mulig ut av din tid der.

På dette prosjektet vil du jobbe 6-7 timer daglig, fra mandag til fredag. 

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Ungdomsfrivillig 15-18 år
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲