Projects AbroadProjects Abroad

Internship eller Frivillig Arbeid på Fødeavdeling i Marokko

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Rabat
  • Typer plasseringer: Sykehus
  • Rolle: Arbeide side om side med lokale leger og sykepleiere på fødeavdelingen
  • Krav: Frivillige må ha fullført minimum ett år jordmorstudier, og snakke minst middels godt fransk eller arabisk
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra tre uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Vårt jordmorprosjekt i Marokko er en spennede og lærerik erfaring å ta med seg, enten du er under utdanning eller er ferdigutdannet innenfor dette fagfeltet. Som frivillig vil du hjelpe kvinner som trenger tjenestene som tilbys ved ulike fødeinstitusjoner og du vil bidra slik at de får en trygg fødsel. 

Hvordan er din rolle som frivillig?

Frivillig får veiledning av sykehusansatt på et Barsel- og fødeavdelingprosjekt i Marokkon

Du vil ha samme rolle som en turnuskandidat, som betyr at du følger kvalifisert ansatte og din veileder gjennom deres arbeidsdag. Du vil lære masse om ulike tilstander og behandlinger gjennom å observere leger og sykepleiere på sykehuset. Du vil også få muligheten til å diskutere spesifikke tilfeller med de ansatte for å forbedre kunnskapen din. Dersom du viser engasjement og initiativ, og også får et tillitsforhold til de medisinske ansatte, kan det være at du blir gitt mer ansvar og mer å gjøre. Som med en hvilken som helst annen jobb må du vise at du er til å stole på og at du er kompetent før du blir gitt ansvarsområder. 

En vanlig arbeidsdag er fra kl. 8 - 16 når du jobber på sykehuset sammen med veilederen din.

For å kunne delta på prosjektet bør du ha fullført minimum ett års studier innenfor barsel/fødselshjelp. Du bør også snakke godt fransk eller arabisk for å kunne delta fullt og helt på prosjektet. 

Hvordan er boforholdene?

Under oppholdet vil du bo hos en lokal vertsfamilie. Marokkanerne er et gjestfritt og varmt folkeslag så du vil bli tatt godt i mot. Ved å bo hos lokale vil du kunne praktisere dine språkkunnskaper innen fransk eller arabisk, og du kan lære bort noen engelske ord og uttrykk.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Morocco Medicine & Healthcare Management Plan.

På fritiden vil du ha mange muligheter til å bli kjent med andre frivillige og lokale. Du kan også benytte fridagene til å reise rundt og oppleve mer av Marokko.

Morocco Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲