Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid Fysioterapi

Fysioterapi - Jobb med barn og voksne på sykehus, klinikker og helsesentre verden over

Når du arbeider frivillig innenfor fysioterapi på et av våre samarbeidsprosjekter vil du få muligheten til å hjelpe barn og voksne med ulike funksjonshemminger til å leve et så normalt liv som mulig. For disse pasientene er opptrening en viktig del av hverdagen, og du vil, ved å arbeide side om side med kvalifiserte fysioterapeuter, få god arbeidserfaring og innsikt i hvordan fysioterapi praktiseres i andre deler av verden. Vi har fysioterapiprosjekter blant annet for funksjonshemmede barn i Nepal, Rugby Union på Samoa, på fysioterapiavdelinger på store sykehus i Ghana og på en brannsåravdeling i Bolivia. Uansett hvilken destinasjon eller plassering du ønsker å delta på, vil ditt bidrag bli tatt godt i mot av pasienter og ansatte.

Klikk her for å velge destinasjon for Fysioterapi

Som frivillig innen fysioterapi vil du jobbe på sykehus eller klinikker som lider av underbemanning eller har få ressurser. I tillegg er det fattigdom blant befolkningen som gjør at pasientene ofte får behandling sent i sykdomsforløpet. Du må derfor være forberedt på å se pasienter med andre funksjonshemminger enn dem man er vant til å se i vestlige land.

Frivillige på fysioterapiprosjektet i Bolivia behandler små barn på en klinikk

Du kan delta på de fleste av våre prosjekter innenfor fysioterapi, selv om du ikke har utdanning eller erfaring på dette området. Du må da være oppmerksom på at du i hovedsak vil få en observerende rolle. Til tross for dette, vil du få god kunnskap om fysioterapi som yrke, og et opphold som frivillig vil gi deg muligheten til å finne ut om fysioterapi er noe du kan tenke deg å jobbe med i framtiden. På enkelte destinasjoner stilles det krav til dine språkkunnskaper. Du kan lese mer om dette under det enkelte prosjekt.

Din aktive deltakelse på prosjektet avhenger av din bakgrunn og erfaring, men egen innstilling har også mye å si for hvor mye du får bidra. Er du oppriktig interessert og engasjert vil både du og prosjektet få mer ut av oppholdet ditt. Dersom du har preferanser eller interesser, kan du gi beskjed når du søker slik at vi kan tilpasse plasseringen etter dine ønsker og kvalifikasjoner.

Planlegger du en praksisplass innenfor fysioterapi kan du lese mer om det på vår webside om praksisplasser og internship.

Vi setter deg gjerne i kontakt med en tidligere frivillig dersom du ønsker å få nærmere informasjon om et av våre prosjekter innenfor fysioterapi. Du kan også kontakte oss direkte for å få råd om valg av prosjekt og destinasjon.

8 ofte stilte spørsmål om våre

Fysioterapi i:

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲