Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Fysioterapi i Costa Rica

Oversikt
  • Sted: San Rafael de Heredia
  • Typer plasseringer: Skoler for funksjonshemmede barn, dagsenter for eldre
  • Rolle: Arbeide sammen med erfarne lokalt ansatte som er ansvarlige for behandling og omsorg for barn og eldre med spesielle behov
  • Krav: Frivillige må være fylt 18 år, ha minst et års erfaring fra fysioterapi og ha medium gode spanskkunnskaper
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

På fysioterapiprosjektene våre i Costa Rica kan du arbeide på en skole for psykisk og/eller fysisk handikappede barn og unge. Du kan også jobbe på et dagsenter for eldre.

Frivillige må snakke middels god spansk og ha gjennomført minst et år relevante studier, for å kunne delta på disse prosjektene.

På disse prosjektene kan du følge lokale fysioterapeuter i deres daglige arbeid og på denne måten lære mer om fysioterapi og behandlinger i Costa Rica.

På skolen for fysisk og/eller psykisk handikappede barn og unge arbeider du med pasienter opp til 21 år. Der kan du også arbeide med babyer med kognitive utviklingshemminger og atferdsvansker. Skolen er den eneste i sitt slag i området, og her får elevene omsorg, undervisning og forskjellige former for terapi.

Du kan også arbeide på et dagsenter for eldre. Sentret har en utdannet fysioterapi som står for behandlingen av opptil 35 pasienter.

Din rolle som frivillig

Frivillig hjelper eldre pasient med behandling av føttene i Costa Rica

På skolen er du med å gi pasientene en-til-en oppmerksomhet under behandlingene, eller du kan hjelpe dem med deres motoriske ferdigheter når dere arbeider i klasserommet. Offentlige institusjoner mangler ofte ressurser i form av tilstrekkelig personell og økonomiske midler, så det lokale personalet setter stor pris på innsatsen til våre frivillige.

Skolen er åpen ovenfor andre terapiformer som f.eks. ergoterapi og språkterapi.

På sentret for eldre mennesker hjelper du til med behandlinger, og du støtter pasientene når de utfører øvelsene sine. Selv om hver pasient har forskjellige behov, er det felles målet å styrke motorikken og muskelstyrken deres, slik at de kan bevare sin uavhengighet og livskvalitet.

Frivillige arbeider med utsatte grupper, og det kreves derfor stor tålmodighet, medfølelse og hjelpsomhet i dette arbeidet.

Frivillige bør alltid forvente å skulle ha en observerende rolle, og det er helt opp til det lokale personalet å vurdere hvorvidt du er egnet til praktisk arbeid. Vi oppfordrer derfor alltid de frivillige til å være initiativrike og imøtekommende for at bygge opp et tillitsforhold til det lokale personalet. Du skal rett og slett bevise at du kan og vil.

Du arbeider mandag til fredag, så du har fri i helgene. På skolen starter arbeidsdagen kl. 7 og slutter kl. 15, og på dagsentret for eldre møter du kl. 8 og har fri fra kl. 13.

Skolen er stengt grunnet ferie fra midten av desember til midten av februar, og er også stengt de to første ukene i juli.

Dagsentret for eldre er stengt i påsken og tre uker i julen.

Fysioterapiprosjektene i Costa Rica har fire uker som minstetid.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲