Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad Medicine & Healthcare Management Plans

Hos Projects Abroad jobber våre ansatte, frivillige og prosjektpartnere kontinuerlig for å øke effekten av våre Medisin & Helseprosjekter i utviklingsland over hele verden. For å hjelpe oss med dette har vi utviklet egne forvaltningsplaner for disse prosjektene, som vi kaller Medicine & Healthcare Management Plans. Disse planene er satt opp til fordel for samfunnene vi jobber i, våre prosjektpartnere og våre frivillige, ved å tilby struktur og målsetninger og identifisere våre langsiktige mål innen helseomsorg. Disse gjennomgås og evalueres årlig, etter grundige undersøkelser for hvilke behov som finnes hos våre prosjektpartnere og i lokalsamfunnet for øvrig. Når vi vet hva som må gjøres, begynner arbeidet mot å nå målene vi har satt.

Vi bruker våre Medicine & Healthcare Management Plans for å:

  • Definere klare mål for våre medisin- og helseprosjekter
  • Dokumentere våre visjoner og mål, slik at de er klare for alle som er involverte i prosjektet; våre frivillige, ansatte og samarbeidspartnere
  • Koble de daglige oppgavene de frivillige gjør opp mot større mål
  • Hjelpe oss å fokusere våre ressurser mot de viktigste målene
  • Gi mer struktur til de frivilliges arbeid
  • Sikre at det er konsistens og bæredyktighet i arbeidet tusenvis av frivillige gjør
  • Hjelpe oss å følge opp og evaluere betydningen av arbeidet

Projects Abroad Global Impact Database

For å hjelpe oss å nå målene for hvert medisin- og helseprosjekt benytter vi vår Global Impact Database. Dette er en sikker og anonym database som vi bruker for å identifisere spesifikke behovsområder, spore utviklingen til pasienter vi jobber med og følge den generelle fremgangen på oppsøkende medisinsk arbeid og bevisstgjøringskampanjer.

Rapportene vi får fra databasen gjør det mulig å følge oppsøkende medisinsk arbeid og kampanjer som er gjennomført, antall mennesker som har nytte av arbeidet vi gjør. Vi bruker denne statistikken for å fastslå hvor det er behov for hjelp og hvilken oppfølging som kreves. På denne måten kan frivillige bygge videre på hverandres innsats, og fortsette arbeidet rettet mot en mer langsiktig effekt.

Hver frivillig gis tilgang til databasen med en gang de starter i sitt prosjekt, og denne tilgangen trekkes tilbake når de er ferdige ved prosjektet og skal reise hjem igjen.

Målet med våre Medicine & Healthcare Management Plans

Visjoner og mål for våre forvaltningsplaner, Medicine & Healthcare Management Plans

COMPANY MISSION – Organisasjonsmål

Vår visjon er å oppmuntre unge mennesker til å bidra med meningsfylt frivillig arbeid i utviklingsland. Vi forventer at å bidra med slikt arbeid over tid vil bli en norm i samfunnet. Etter hvert som flere og flere mennesker blir med oss, tar vi sikte på å skape et multinasjonalt samfunn med en lidenskap om å tjene, lære, forstå, undervise, inspirere og å bli inspirert.

MEDICINE & HEALTHCARE PROJECT MISSION – Visjon for våre Medisin & Helseprosjekter

Vår visjon er å gi tilgang til og utveksle medisinsk kunnskap og å bedre forstå globale praksiser innen helseomsorg. I mange av destinasjonene vi jobber i tilbyr vi grunnleggende helsehjelp og bidrar til å øke bevisstheten rundt kritiske helseutfordringer og sykdommer. Dette gir økt kunnskap i lokalsamfunnene, forbedrer livskvalitet og åpner dørene for å forhindre og behandle sykdommer.

GOALS – Mål
1. Oppmuntre til økt forståelse av medisinske praksiser og promotere utveksling av medisinsk kunnskap
2. Forbedre kvaliteten av helseomsorg som tilbys pasienter
3. Forbedre tilgangen til grunnleggende helsehjelp til vanskeligstilte grupper
4. Forbedre hygienestandard
5. Redusere forekomsten av malaria, hiv/aids, tuberkulose eller denguefeber (dersom disse sykdommene er utbredt i landet)
6. Forbedre kvaliteten av spesialisert og alternativ helseomsorg for pasienter
7. Øke bevisstheten rundt ikke-smittsomme sykdommer (som diabetes og høyt blodtrykk)

ACTIONS – Tiltak
Daglige og ukentlige oppgaver og aktiviteter utført av Projects Abroad-frivillige

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲