Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid Medisin

Få erfaring fra sykehus og klinikker - Vi skreddersyr din plassering

Ved å arbeide frivillig innenfor medisin på et av våre helseprosjekter vil du få god arbeidserfaring samtidig som du hjelper noen av dem som trenger det mest. Uansett om du søker kunnskap for å kunne bestemme deg for videre utdanning, om du er under utdanning eller allerede jobber innenfor medisin og helse, vil du kunne delta på et av de mange sykehusene, klinikkene og helsesentrene vi samarbeider med. Hver plassering er, så langt det er mulig, tilpasset din erfaring og dine interesser.

Klikk her for å velge destinasjon for Medisin

Frivillig som hjelper et barn på et Medisin- og Helseprosjekt i Ghana

Som frivillig innenfor medisin vil du få oppleve store forskjeller på den medisinske standarden i utviklingsland i forhold til den vestlige verden. På grunn av få ressurser, mangel på utdannet personale og fattigdom i befolkningen, vil du erfare at forholdene på et lokalt sykehus eller en klinikk er vesentlig annerledes enn her hjemme. Du må være forberedt på å se sykdomstilfeller som man sjelden ser i de vestlige landene.

Du vil delta i de daglige oppgavene ved sykehuset eller klinikken hvor du jobber. Du vil observere og kanskje få assistere leger og sykepleiere i deres arbeid, i alt fra legevisitter til operasjoner. Det kan også være mulig å tilegne seg kunnskap fra erfarne frivillige som til daglig arbeider innenfor medisin. Dette er viktig lærdom som du kan dra nytte av under oppholdet ditt.

Din aktive deltakelse på prosjektet avhenger av din bakgrunn og erfaring, men egen innstilling har også mye å si for hvor mye du får bidra. Er du oppriktig interessert og engasjert vil både du og prosjektet få mer ut av oppholdet ditt. Dersom du har preferanser eller interesser innenfor et spesielt fagfelt, kan du gi beskjed når du søker slik at vi kan tilpasse plasseringen etter dine ønsker og kvalifikasjoner.

Frivillig på medisin internship som sjekker blodtrykket til en dame

Planlegger du en praksisplass innenfor medisin kan du lese mer om det på vår webside om praksisplasser og internship.

Dersom du er interessert i tradisjonell medisin har vi flotte muligheter i Kina og Sri Lanka. Mange lokalsamfunn i utviklingsland baserer seg i hovedsak på behandling med medisinske planter. Erfaring med behandling gjort med lokale naturprodukter kan også være verdifull for oss i den vestlige verden. Dersom du ønsker å arbeide frivillig med tradisjonell medisin kan du velge å kombinere dette med vestlig praksis, for å få en mer helhetlig medisinsk erfaring. Du har også mulighet til å tilbringe tid på en akupunkturklinikk i Mongolia, dersom det er av interesse.

Vi setter deg gjerne i kontakt med en tidligere frivillig dersom du ønsker å få nærmere informasjon om et av våre medisinske prosjekter. Du kan også kontakte oss direkte for å få råd om valg av prosjekt og destinasjon.

8 ofte stilte spørsmål om våre

Medisinprosjekt i:

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲