Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship i Medisin i Tanzania

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Arusha, Moshi, Ngorongoro National Park
  • Type plasseringer: Sykehus, helseklinikker og medisinsk feltarbeid
  • Rolle: Jobbe side om side med dyktige lokalt ansatte, og få verdifull medisinsk arbeidserfaring
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig innen medisin og helse har du mulighet til å få unik medisinsk erfaring, både fra by og landsbygd. Du kan jobbe ved en rekke medisinske prosjekter som alle ligger i og omkring Arusha og Moshi, i det nordlige Tanzania. Vi har også et eget masai medisinprosjekt der du får jobbe på et masai-sykehus på landsbygden. Les mer om dette prosjektet litt lenger ned på siden.

Frivillig som leker med et barn utenfor Medisinplasseringen i Tanzania

I Tanzania har vi plasseringer både på små helseklinikker og på store statlige sykehus, noe som gir muligheter for å få erfaring fra mange ulike typer helseinstitusjoner og avdelinger. Vi matcher vanligvis den frivilliges interesser og ønsker med en passende sykehusavdeling eller klinikk, så nevn derfor i søknaden din om du har noen spesielle preferanser.

Fasilitetene på sykehusene og klinikkene hvor våre frivillige jobber er ofte svært enkle og behandlinger som foretas har ikke alltid samme standard som vi gjerne er vant til. Du bør også være forberedt på å se en del sjokkerende tilfeller og tilstander og etterstrebe å forholde deg profesjonelt til det.

Projects Abroad arrangerer også med jevne mellomrom såkalte "medical outreach"-prosjekter og -workshops for de frivillige i både Arusha og Moshi. Da drar de frivillige ut til sårbare lokalsamfunn for å tilby dem enkle helsetjenester som ellers ikke ville vært tilgjengelige for dem. Dette arbeidet er utrolig verdifullt for dem som mottar tjenestene og for lokalsamfunnene det gjelder.

Din rolle som frivillig på dette medisin- og helseprosjektet

Frivillige på medisin- og helseprosjektet i Tanzania vil ha mulighet til å jobbe på mange ulike medisinske institusjoner. Både på de mindre helseklinikkene og på de større sykehusene vil du møte på pasienter med mange ulike typer lidelser og sykdommer, inkludert enkelte som ikke finnes her hjemme.

De fleste av sykehusene vi jobber på har mange ulike avdelinger hvor de frivillige kan jobbe, inkludert pediatri, allmennmedisin, kirurgi og fødselshjelp. Frivillige kan velge mellom å fokusere på et område eller å fordele tiden sin på flere avdelinger.

Din rolle på sykehuset eller klinikken bestemmes av din medisinske erfaring samt den entusiasme og innsats du legger i jobben. Hvis du ikke har noen medisinsk bakgrunn eller utdannelse vil du starte med å observere leger og sykepleiere i deres arbeid, men så snart du lærer de ansatte å kjenne og de blir trygg på kunnskapen og forståelsen din av situasjonen kan du oppleve å få tildelt mer praktiske oppgaver. Et slikt godt tillitsforhold er det også viktig for mer erfarne frivillige å bygge opp, da arbeidsoppgavene deres også vil variere.

Arbeidstid for de frivillige blir vanligvis bestemt fra uke til uke, men det er vanlig å ha fri i helgene. Du vil bo hos en lokal tanzaniansk vertsfamilie og dermed ha gode muligheter for å bli kjent med tanzaniansk kultur. På fritiden din står du fritt til å utforske lokalsamfunnet ditt og bli kjent med andre fra Projects Abroad-samfunnet.

Det er mulig å delta på medisinprosjektet i Tanzania i to eller tre uker dersom du ikke har mer tid til rådighet . Vær klar over at du vil kunne bidra mer jo lenger du deltar på disse prosjektene. Hvis du deltar for en så kort periode som 2 uker så vil rollen din kun gå ut på å observere, og vil ikke inkludere noe "hand on"-arbeid. Frivillige som deltar en måned eller lenger vil i større grad kunne utvikle et tillitsforhold til de andre ansatte og ha større mulighet for å delta i arbeidet.

Praksisplassering for medisinstudenter

Dersom du studerer til å bli lege så har du mulighet til å ta praksisperioden din i Tanzania.

Projects Abroad har lang erfaring med studenter i praksis og vil ha kontakt med lærestedet ditt for å sørge for at plasseringen oppfyller kravene til praksisen din. Våre ansatte i Tanzania vil være tilgjengelig for spørsmål og oppfølgning både i forkant av praksisperioden din og underveis, og vil være behjelpelig med alle forespørsler du måtte ha eller dersom det er noe papirarbeid som må gjøres.

Under oppholdet ditt i Tanzania vil du også få tildelt en erfaren lege som vil fungere som din dedikerte veileder og mentor på plasseringen. Vedkommende vil tilbringe tid meg deg for å diskutere ulike tilfeller og svare på de spørsmål du måtte ha, og ønsker at du skal lære mest mulig under oppholdet ditt der, så ikke nøl med å stille dem spørsmål om det du ser og lærer.

Som praktikant vil du jobbe på et stort sykehus eller en mindre helseklinikk i enten Arusha eller Moshi, noe som gir mulighet til å få erfaring fra svært ulike områder av medisinsk praksis. Akkurat hvor du vil jobbe vil avhenge av hvilken spesialisering du ønsker. De fleste av sykehusene vi jobber med har mange ulike avdelinger, slik som fødselsavdeling, allmennmedisin, kirurgi, pediatri, palliativ behandling, arbeid med Hiv-pasienter og arbeid i laboratoriet. Du vil begynne plasseringen din med å observere de ansatte, men etterhvert som du blir kjent med dem og bygger opp tillit vil du få mer praktiske oppgaver. Den spesifikke arbeidstiden din vil vanligvis bli bestemt fra uke til uke, men det vanlige er å jobbe mandag til fredag og ha fri i helgene.

Projects Abroad arrangerer også med jevne mellomrom såkalte «medical outreach»-prosjekter og -workshops for de frivillige i både Arusha og Moshi. Da drar praktikantene og de frivillige ut til sårbare lokalsamfunn for å tilby dem enkle helsetjenester som ellers ikke ville vært tilgjengelige for dem. Dette arbeidet er utrolig verdifullt for dem som mottar tjenestene og for lokalsamfunnene det gjelder, og vil samtidig gi deg enda bredere innsikt i det tanzanianske helsesystemet.

Du vil bo hos en lokal vertsfamilie hvor du vil få servert alle måltider og ha en glimrende mulighet til å få innsikt i den lokale kulturen. Det store Projects Abroads-samfunnet som finnes her byr alltid på hyggelig selskap, og du vil alltid finne noen du kan utforske området med eller reise sammen med i helgene.

Masai medisinprosjekt

Projects Abroad jobber også tett med et masai-sykehus som har få ressurser og ansatte. Dersom du har spesiell interesse eller erfaring innenfor medisin, og ønsker å arbeide på landsbygden, da er dette prosjektet midt i blinken for deg. Som frivillig  jobber du sammen med lokale leger og sykepleiere på ulike sykehusavdelinger, slik som medisinsk avdeling, føde/barsel, intensivavdeling eller infeksjonsmedinsk avdeling. Fasilitetene på sykehuset er enkle og behandlingene er ofte ikke etter samme standard som man vil forvente i den vestlige verden. Du må være forberedt på å se noen sjokkerende tilfeller, og du må forsøke ikke å bli følelsesmessig involvert i pasientene. 90 % av pasientene er masaier, og sykehuset driver regelmessige programmer for å utdanne og behandle medlemmer av samfunnet som bor langt unna sivilisasjonen.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan.

Masaitradisjonen tillot medisinsk behandling i hjemmene, og kun personer med alvorlige sykdomstilfeller ble innlagt på sykehus. Denne tradisjonen er nå i endring, og flere personer bruker sykehusene for generell behandling og undersøkelser. Sykehuset har nå åpnet en ny fødeavdeling, og masaikvinner oppfordres til å ta i bruk de fasilitetene som er tilgjengelige for dem når de opplever vanskeligheter under graviditeten. Det er viktig at våre frivillige er åpne til sinns og oppmerksomme i forhold til de tilfellene de får se. Svært mange masaikvinner er omskåret, og komplikasjoner i forbindelse med fødsler er derfor ikke uvanlig. Dette er en av grunnene til at det drives aktivt informasjonsarbeid for å oppfordre masaikvinnene til å velge å føde barna sine på sykehus.

I og med at sykehuset er svært underbemannet, er det viktig å huske på at legene og sykepleierne er svært opptatte. Dersom du ikke har tidligere medisinsk erfaring, kan du oppleve dette prosjektet som ganske utfordrende. Frivillige vil få begrenset veiledning fra de ansatte, og må være forberedt på å ta eget initiativ, og delta i noen rutinemessige oppgaver på sykehuset. Det kan være å re opp senger, og vaske gulv og sengetøy.

Du kan delta på masai medisinprosjekt fra 4 uker og oppover. Du vil bo under enkle forhold, sammen med andre frivillige i en egen fløy av sykehuset. Her vil du dele rom med bad med en frivillig av samme kjønn som deg selv. De frivillige har også et delt oppholds- og spiserom.

Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲