You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Praksis innen Sykepleie i Tanzania

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Arusha, Dar es Salaam
  • Typer plasseringer: Sykehus, helseklinikker og noe medisinsk feltarbeid
  • Rolle: Gi verdifull hjelp som sykepleier ved å jobbe side om side med lokalt ansatte på ulike avdelinger
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Ved å jobbe frivillig som sykepleier i Tanzania vil du ikke bare få arbeidserfaring; du vil også gi verdifull assistanse til en travel yrkesgruppe i et land i utvikling. Her vil du få se hvordan snarrådige sykepleiere løser det å ta seg av pasienter på sykehus som har dårlig utstyr og mangler ressurser, og kunne ta med deg både mye lærdom og inspirasjon hjem i bagasjen.

Frivillig med lokalt ansatt på et Sykepleieprosjekt i Tanzania

Frivillige vil jobbe på helseklinikker eller store statlige sykehus i Dar es Salaam eller Arusha. Din rolle som frivillig vil i hovedsak gå ut på å observere og følge de ansatte i deres arbeid. Dette kan inkludere alt fra å være med på å gå rundene til å være til stede under operasjoner. Dersom du allerede har noe erfaring fra sykepleie og får frem dette samtidig med at du bygger et godt tillitsforhold til de ansatte sykepleierne så kan det være at du også får mer praktiske oppgaver. Slike oppgaver kan for eksempel være å måle blodtrykk, veie og måle pasienter, stelle sår, stå klar med utstyr ved små inngrep og fjerne gips.

Frivillige uten medisinsk erfaring blir plassert i Arusha, mens frivillige som har fullført minst ett år med relevante studier kan også plasseres i Dar es Salaam.

Det er vanlig at frivillige veksler mellom å jobbe på ulike avdelinger på sykehuset. Du kan velge å tilbringe noe tid på avdelinger slik som operasjoner, fødselshjelp, allmennmedisin, pediatri, palliativ medisin og arbeid med Hiv-positive pasienter. Dersom du heller ønsker å kun jobbe innenfor et av områdene så kan dette også være mulig.

Fasilitetene på sykehusene og klinikkene du vil jobbe på er vanligvis ganske enkle, og du vil oppleve å møte på pasienter med sykdommer og lidelser som det kan være tøft å forholde seg til. Prøv og vær mentalt forberedt på å oppleve dette før du drar slik at du klarer å forholde deg profesjonell i slike situasjoner.

Projects Abroad arrangerer også såkalte «medical outreach»-prosjekter og -workshops for de frivillige i både Arusha og Dar es Salaam. Da drar de frivillige ut til sårbare lokalsamfunn for å tilby menneskene der enkle helsetjenester som ellers ikke ville vært tilgjengelige for dem. Dette arbeidet er utrolig verdifullt for dem som mottar tjenestene og for lokalsamfunnene det gjelder.

Alle frivillige bor hos lokale tanzanianske vertsfamilier og har dermed gode muligheter for å bli kjent med tanzaniansk kultur. Det store Projects Abroads-samfunnet som finnes her byr på hyggelig selskap, og du vil alltid finne noen du kan utforske området med eller reise sammen med i helgene

Det er mulig å delta på medisinprosjektene våre fra 2 uker og oppover. Vær klar over at du vil kunne bidra mer jo lenger du deltar på disse prosjektene. Hvis du deltar for en så kort periode som 2 uker så vil rollen din kun gå ut på å observere, og vil ikke inkludere noe "hand on"-arbeid. Frivillige som deltar i 4 uker eller lenger vil i større grad kunne utvikle et tillitsforhold til de andre ansatte og ha større muligheter for å bli mer involvert i arbeidet.

Praksisplassering for sykepleiestudenter

Det å ta praksisplasseringen din innen sykepleie i Tanzania vil gi deg førstehånds innsikt i hvordan snarrådige sykepleiere håndterer en hverdag med mindre utstyr og dårligere fasiliteter enn det du vil være vant til. Å ta praksisen i Tanzania vil derfor ikke bare gi deg masse nyttig erfaring, men kanskje også ny inspirasjon og motivasjon i arbeidet. Vær forberedt på å se en del tilfeller og tilstander som kan sjokkere deg – der kan du møte på en del sykdommer og lidelser som ikke er vanlige her hjemme. Å jobbe i Tanzania kan være utfordrende, men også givende og lærerikt.

Projects Abroad vil kunne ta kontakt med lærestedet ditt for å sørge for at plasseringen oppfyller kravene til praksisen din, og våre ansatte i Tanzania har god erfaring med å koordinere praksisplasseringer for studenter.

Under oppholdet ditt i Tanzania vil du også ha en dedikert veileder på praksisplasseringen din som vil fungere som en mentor under hele oppholdet. Veilederen din vil være tilgjengelig både for spørsmål og dersom du ønsker å diskutere spesifikke tilfeller. Husk at de ansatte på plasseringen ønsker at du skal lære mest mulig under oppholdet ditt der, så ikke nøl med å stille dem spørsmål om det du ser og lærer.

Avhengig av spesialiseringen din vil du bli plassert på enten en helseklinikk eller et stort statlig sykehus. Områder du kan velge å jobbe innen er kirurgi, fødselshjelp, allmennmedisin, pediatri, palliativ medisin og arbeid med Hiv-positive pasienter.

Din rolle som praktikant vil i hovedsak gå ut på å observere og følge de ansatte i deres arbeid. Dette kan inkludere alt fra å være med dem på å gå rundene til å være til stede under operasjoner. Dersom du bygger et godt tillitsforhold til de ansatte sykepleierne så kan det være at du også får mer praktiske oppgaver. Slike oppgaver kan for eksempel være å måle blodtrykk, veie og måle pasienter, stelle sår, stå klar med utstyr ved små inngrep og fjerne gips.

Projects Abroad arrangerer også såkalte «medical outreach»-prosjekter og -workshops for frivillige og praktikanter i både Arusha og Dar es Salaam. Da drar alle sammen ut til sårbare lokalsamfunn for å tilby menneskene der enkle helsetjenester som ellers ikke ville vært tilgjengelige for dem. Dette arbeidet er utrolig verdifullt for de menneskene som mottar tjenestene og for lokalsamfunnene det gjelder.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan.

Du vil bo hos en lokal tanzaniansk vertsfamilie og dermed ha gode muligheter for å bli kjent med tanzaniansk kultur. På fritiden din står du fritt til å utforske lokalsamfunnet ditt og bli kjent med andre fra Projects Abroad-samfunnet.

Frivillige uten medisinsk erfaring blir plassert i Arusha, mens frivillige som har fullført minst ett år med relevante studier kan også plasseres i Dar es Salaam.

Tanzania Medicine & Healthcare Management Plan
Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲
Feedback
Du virker interessert i prosjektene våre! Vil du fortelle oss mer?
Gjerne det! Ikke nå, takk.