Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Mikrofinans i Senegal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: St. Louis
  • Typer plasseringer: Mikrofinans
  • Rolle: Arbeide sammen med Projects Abroads team og hjelpe lokale gründere med forretningsplanene deres
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra 1 uke
  • Startdatoer: Fleksibelt

Projects Abroad jobber tett med gatebarn i Senegal, kjent som «talibés». Disse barna blir sendt til religiøse kostskoler av fattige familier på landsbygden. På disse skolene får de ingen formell utdanning og må bruke mye tid på å tigge etter matrester og småpenger. Projects Abroad har to senter i byen St. Louis for disse barna, hvor vi jobber for å forbedre deres fremtidsmuligheter ved at talibéene kan starte opp små bedrifter og foretak.

Mikrofinansprosjektet tilbyr små lån til de eldste av gatebarna. Disse lånene tilbakebetales litt etter litt over tid. Når et lån er innfridd, vil det bli gitt lån til nye lånetakere.

For tiden støtter Projects Abroad disse barna på våre Barn- og Ungdomprosjekter gjennom arbeid med utdanning, hygiene, helsetilbud og sportsprosjekter, og over tid bygger vi sterke bånd til mange av dem. Denne kontakten gjør at våre lokalt ansatte og de frivillige lettere kan finne fram til passende kandidater for nye mikrokredittlån.

Din rolle som frivillig på mikrofinans-prosjektet

Frivillig på mikrofinansprosjektet i Senegal jobber med lokale landsbyboere

Til daglig bistår du som frivillig i arbeid med å gå gjennom planer, utvikle markedsstrategier, administrere lån, følge opp gatebarna som allerede har blitt innvilget lån, holde ukentlige workshops og gi generell informasjon og oppfølging. Hvis det er et spesielt område som du ønsker å fokusere på, kan du si fra til våre lokalt ansatte.

Ved å delta på dette prosjektet vil du få et unikt innblikk i utviklingen av små bedrifter og hvordan mikrokreditt kan hjelpe vanskeligstilte ungdommer å finne en vei ut av fattigdom og bli økonomisk uavhengige. Du vil lære en ny kultur å kjenne fra et helt nytt perspektiv, dette vil være både utfordrende og tilfredsstillende.

Som frivillig på mikrofinans-prosjektet vil du jobbe side ved side med engasjerte lokalt ansatte og bidra til at talibéene får en sjanse til å starte en ny fremtid. Det er en mulighet disse ungdommene aldri har hatt før, og vi er stolte over å bidra til dette banebrytende prosjektet.

Mikrokreditt-prosjektet er åpent året rundt, og du kan selv velge når du vil delta. Du trenger ingen tidligere erfaring, men det er viktig at du er genuint interessert i dette temaet, har en fleksibel holdning, kommuniserer godt og er lærevillig. Det er anbefalt at du tar et kurs i wolof, den lokale dialekten, slik at du blir kjent med språket talibéene snakker.

Dette prosjektet er åpent fra én uke og oppover.

Månedlige Oppdateringer
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲