Projects AbroadProjects Abroad

Dykking & Marinbevaring - Frivillig Arbeid i Thailand

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: I nærheten av Ao Nang
 • Rolle: Hjelpe til med bevaring av det marine miljøet, gjennomføre undersøkelser og bergingsdykk
 • Forskningsfokus: Korallrev
 • Nærmiljø: Marint og kyst
 • Boform: Bolig sammen med andre frivillige
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på dykkerprosjekt i Thailand kan du jobbe på et naturvernsprosjekt ved Thailands vakre vestkyst. Her kan du kombinere fantastiske naturopplevelser med viktig miljøarbeid, slik som bevaring av korallrev og livet under vann.

Prosjektet ligger i nærheten av Ao Nang og har som mål å bevare og beskytte korallrevene og mangroveskogen i området, som begge trues av den økende turismen til landet og tilhørende forurensning. Som frivillig vil du få sertifisert dykkeopplæring, og mye av arbeidet på prosjektet gjøres gjennom dykk i et svært scenisk undersjøisk område. Med de vakre korallrevene som bakgrunn kan du ofte observere skilpadder, ufarlige revhaier og hundrevis av tropiske fiskearter i mange vakre farger som boltrer seg i havet. På land kan man delta i oppgaver som opplysning av lokalsamfunnene, strandopprydning og gjenplantingsarbeid, alt med det formål å beskytte den sårbare naturen mot menneskelig påvirkning.

Dette prosjektet er ideelt for alle som er interessert i dykking og vern av marint miljø. Som frivillig vil du kunne jobbe i utrolige omgivelser, samtidig som du bidrar med viktig arbeid. Du får all nødvendig opplæring på prosjektet, så ingen kvalifikasjoner eller tidligere erfaring trengs. Skulle du derimot ha utdannelse eller kompetanse innen marinbiologi så vil du naturligvis være veldig velkommen på dette prosjektet.

Hva er målsetningen for dette natur- og miljøprosjektet?

Topp 5 funn i Thailand

Hovedmålet med dette prosjektet er å beskytte og rehabilitere Thailands korallrev, marine økosystemer og tropiske skoger, samtidig som man forhindrer at de lokale fiskebestandene og det lokale dyre- og fuglelivet blir truet.

Krabi-provinsen har noen av de eldste gjenlevende mangrove- og lavlandsskog-områdene i hele Thailand. Disse områdene er viktige av flere grunner. Mangroveskogen og korallrevene er en del av det samme økosystemet, og mange av de organismene som er livsnødvendige for korallrevenes overlevelse starter sitt liv i mangroveskogen. Dessverre er det slik at denne type skog forsvinner langt raskere enn for eksempel regnskogen, men uten at det har fått den samme oppmerksomheten. Raseringen av mangroveskogen utgjør ikke bare en trussel mot korallrevene; i Krabi-provinsen medfører det også økt risiko for jordskred, 'avrenning' av jordmasser ut i havet og oversvømmelse, og det påvirker dermed også turismen og den lokale økonomien. De store massene med jord som sklir ut i havet gjør at vannet blir grumsete slik at lite lys slipper gjennom, og disse løsmassene legger seg på korallrevene slik at organismene der kveles og økosystemet ødelegges. For å kunne bevare slike sårbare økosystem er det derfor nødvendig å tenke helhetlig.

For å beskytte skogene og korallrevene prøver Projects Abroad å minimere den menneskelige innvirkningen på havet og kystmiljøet og å reverse skaden som allerede er skjedd ved å fjerne avfall og bevare skog. Vi samler også inn data om utviklingen i reservatet til flere ulike databaser som benyttes av eksperter på sitt felt. Dataene inkluderer informasjon om revets helse og om tilstanden generelt i havet og på kysten rundt prosjektet. Målet er at omverden skal få kunnskap om verdien av korallrevene og om tilstanden de nå befinner seg.

Frivillige på Natur- og Miljøprosjektet jobber sammen med lokale skolebarn i Thailand

Å utdanne lokalbefolkningen i verdien av de marine økosystemene og om hvor svekket og utsatt mange arter for øyeblikket er, er også en viktig del av arbeidet mot en bærekraftig forvaltning av området. Gjennom prosjektarbeidet ønsker vi også å utdanne mange frivillige i Reef Check's metoder for å sjekke korallrevs helsetilstand, da vi og våre samarbeidspartnere tror at de frivillige dermed i fremtiden kan være med på å skape engasjement for saken i sine lokalsamfunn verden over, og slik bidra til å beskytte og utbedre eksisterende korallrev.

Under dykkingen vil dere også fjerne fiskenett og søppel som dere finner på korallrevene. Noe av arbeidet foregår også på land der vi gjenplanter mangroveskog, rydder søppel fra strendene og formidler informasjon om miljøvern i skoler og lokalsamfunnet. All opprydning foregår i samsvar med Project Aware’s Dive Against Debris Survey og UNESCO-sponsede Ocean Conservancy Beach Debris Survey.

På lang sikt håper vi å kunne bidra til økologisk fornuftige og økonomisk bærekraftige løsninger. Vi ønsker å stimulere det lokale samfunnet til å ta vare på de siste uberørte revene og rehabilitere skadede korallrev og kystskog, og slik ta ansvar for sitt eget lokalmiljøs fremtid. Som frivillig bidrar du til at vi kan oppnå dette.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Conservation Management Plan.

Hva er din rolle som frivillig på dette natur og miljøprosjektet?

Frivillige på Natur- og Miljøprosjektet i Thailand hjelper til med opprydning på strendene

Frivillige kan jobbe med mange ulike typer oppgaver, som for eksempel

 • 'Reef Check' undersøkelser – undersøkelser av korallrevene
 • 'Dive Against Debris' undersøkelser – oppsamling av avfall og forurensning
 • Datainnsamling til 'Ocean Conservancy' undersøkelsen
 • Utdannelse av, og oppsøkende arbeid i, lokalsammfunnet
 • Opprenskning av strender
 • Bio-workshops

Timeplanen for prosjektarbeidet ditt fastlegges fra uke til uke, og oppgavene som skal utføres vil avhenge av været, tid på året og antall frivillige på prosjektet. Det vanlige er at man arbeider fem dager hver uke og har to dager fri til å slappe av, reise eller delta i andre aktiviteter på området. Vi vil prøve å gi de frivillige helgene fri, men ettersom arbeidet er væravhengig vil ikke dette alltid være mulig. Det er viktig at du som frivillig er motivert og forplikter deg til arbeidet, da det til tider kan være hardt, og man ofte står tidlig opp om morgenen for å få unnagjort arbeid før solen blir for sterk.

Dykkekurs

En av de første tingene du vil gjøre er å lære å dykke. Vi vil gi deg opplæring til PADI Open Water standard, og hjelpe deg slik at du lærer de grunnleggende teoretiske og praktiske sidene av dykkingen. Som PADI-dykker kan du delta fullt og helt i naturbevaringsarbeidet under vann.

Frivillige med et gyldig dykkersertifikat tilsvarende PADI Open Water vil fullføre PADI Advanced-kurset. Frivillige som deltar i 4 uker eller mer vil i tillegg gjennomføre PADI Projects Abroad Survey Diver Distinctive spesialkurs. Det er et PADI-autorisert spesialkurs som inkluderer full opplæring i undervannsundersøkelser og forskningsteknikker.

Alle frivillige som deltar på Dykking & Marinbevaring i Thailand i minimum 8 uker har mulighet til å ta et kurs for å bli Divemaster ved siden av det frivillige arbeidet. Les mer om vårt Divemasterkurs her.

PADI Logo

Hvordan er boforholdene på prosjektet?

Frivillige bor  i Ao Nam Mao, som ligger sør for Ao Nang. Du bor i bungalow i en idyllisk mangrove-skog, sammen med opp til fire andre frivillige av samme kjønn. Hver bungalow har eget bad, elektrisitet og innlagt vann, og blir regelmessig rengjort. 

Måltider serveres i et felles spiseområde. Dersom du er ute og dykker hele dagen, jobber på et landbasert prosjekt eller lignende, vil du enten ta med deg medbrakt eller få lunsj der du jobber.

Frivillige på Natur- og Miljøprosjektet under en introduksjon til prosjektet

Ao Nam Mao ligger cirka 10 minutters kjøring fra sentrum. Projects Abroad arrangerer transport for de frivillige til og fra prosjektet fra flyplassen. Dersom du vil dra inn til byen på fritiden er det lett å få tak i en tuk tuk eller å hoppe på en buss, så her kan man få med seg det beste fra begge verdener.

Dette prosjektet er tilgjengelig fra 1 uke, dersom du ikke har tid til å delta eller lengre. I løpet av en 2-ukers periode vil du kun få ett dykkekurs, enten Open Water eller Advanced course. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som deltakere som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne gjøre en verdifull innsats for miljøet i løpet av oppholdet ditt. Vær imidlertid forbredt på at mengden du kan få dykket på korte opphold kan måtte reduseres, dersom det er dårlig vær.

Frivillige som skal delta på prosjektet i 1 eller 2 uker må ankomme Krabi på en lørdag eller en søndag.

Månedlige Oppdateringer Management Plan, Data & Rapporter
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲