You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Himalaya Naturbevaring - Frivillig Arbeid i Nepal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Ghandruk, Annapurna fjellkjede
 • Rolle: Bevare det lokale, biologiske mangfoldet og gjennomføre undersøkelser av dyrelivet
 • Forskningsfokus: Bevaring av leopard, leopardkatt, hjort, asiatisk bjørn, rød panda, krypdyr, amfibier, sommerfugler, rododendron skoger og mange fuglearter
 • Nærmiljø: Himalayafjellene (2000 m.o.h.)
 • Boform: Familiedrevne gjestehus
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Dersom du har lyst til å jobbe frivillig med naturvern i fantastiske omgivelser, så kan vårt Natur- og Miljøprosjekt i de spektakulære Annapurna-fjellene i Nepal være noe for deg. Vi samarbeider med den nasjonale naturvernorganisasjonen, Annapurna Conservation Area Project (ACAP). Sammen jobber vi for å bevare og øke det biologiske mangfoldet i området, som er hjem for et unikt dyreliv med blant annet leoparder, leopardkatt, asiatisk bjørn, hjort og mange ulike typer fugler, inkludert flere utrydningstruede rovfugler.

At Nepals tredje største by, Pokhara, ligger ved foten av Annapurna-fjellkjeden gjør det mulig for frivillige å kombinere denne unike muligheten til å jobbe i disse flotte fjellene med det å bo tre timer fra en spennende by. Pokhara er populær både blant fjellvandrere og turister på jakt etter et eventyr, men byen tilbyr allikevel en roligere og mer avslappet urban atmosfære enn hovedstaden Katmandu.

Hva er formålet med dette Natur og Miljøprosjektet?

Annapurna Conservation Area Project, en samarbeidspartner av Projects Abroad

Formålet med naturvernsprosjektet i Annapurna-fjellene er å bevare og styrke mangfoldet og naturressursene i området, samtidig som vi bidrar til økt sosial utvikling i Ghandruk. Området er svært rikt på dyre- og planteliv; foreløpig vet vi om 1 233 ulike planter, 102 forskjellige pattedyr, 488 fuglearter, 40 reptiler og 23 amfibier.

Alt i alt er Nepals geografi og biologiske mangfold unikt. Landet har mange ulike naturtyper; her finner du alt fra tropiske skogområder til nakne fjell. Ettersom Nepal har mer enn 240 fjelltopper som rager mer enn 6000 meter i været, så inkluderer mange av konfliktene rundt naturvern slike høytliggende områder. Dessverre så er det slik at klimaendringer, tap av leveområder og menneskelige inngrep til sammen setter disse sårbare områdene under et stort press, noe som kan resultere i varig tap av biologisk mangfold og miljømessig forringelse.

Du kan lese mer om målsetningene for arbeidet vårt i vår Conservation Management Plan.

Hva er din rolle som frivillig på dette Natur og Miljøprosjektet?

Frivillig undersøker trær på natur- og miljøprosjektet i Nepal

Frivillige kan jobbe med mange ulike typer oppgaver, som for eksempel:

  • Datainnsamling om dyrebestanden – Som på ethvert naturvernsprosjekt er det avgjørende å overvåke bestanden av dyr i området. Fall i bestanden av ville dyr eller endringer i antall dyr hvor noen arter begynner å dominere et økosystem, er tegn på at et område er under press fra menneskelig aktivitet. Vi anser det som grunnleggende å samle inn denne informasjonen og skape en database som kan brukes til å lage strategier for naturvern. Våre innsamlingsmetoder består blant annet av feller med sensorkamera, sporundersøkelser og identifikasjon av avføring.
  • Utrydningstruede arter – Vi legger stor vekt på forskning på truede arter. Nepal er hjem for noen av de mest sjeldne og unnvikende dyrene på planeten, og vi har allerede fanget bilder av leoparder og bjørner på våre kameraer.
  • Fugle undersøkelser - Nepal er hjem til 867 fuglearter, svimlende 8 % av verdens totale antall, og vi er forpliktet til å forske på disse artene. 35 av dem er globalt truet, og vi bruker "MacKinnon List" teknikken for å identifisere rasene. Hittil har vi identifisert mer enn 200 arter i området, og vi har publisert forskningsdokumenter på sjeldne arter som Pied Trush. 
  • Sommerfuglprosjektet - Lepidotera (sommerfugler og møll) er den nest mest mangfoldige gruppen av insekter, og derav dyr, på planeten som vi er forpliktet til å forske på. Vi er i gang med å lage en beholdning av arter og studere hvilke av dem som opprinnelig er fra området og hvilke som vandrer til området rundt Ghandruk.
    
  • Herpetology studie - Som fjellområde er Annapurna hjem til 40 reptilarter og 23 amfibiearter. Gjennom natt-turer og tilfeldige møter, setter vi opp en liste over området rundt Ghandruk og undersøker hvilke miljøer som passer de ulike artene. 
  • Rhodondendron skoger - Dette er et nytt studie som vil forsøke å finne ut om påstanden om at området er den støste rhodondendron skogen i verden er sann. Som frivillig vil du måle artsammensetningen og se på hvordan antropogene effekter kan påvirke regenerasjon av skogen. 
  • Vannstasjon - Data av temperatur, fuktighet og nedbør samles inn daglig, fordi det er ingen værstasjon i området. 
    
  • Rydding av søppel - Vi håper å kunne sette denne aktiviteten til verks i fremtiden da det er viktig for området. Vi kan hjelpe lokalsamfunnet å rense elven, skogen og landsbyen. Denne aktiviteten vil også lære de lokale om viktigheten av å resirkulere søppel (glass, plastikkflasker), og den ødeleggende effekten av forurensing i naturlige miljøer.
Frivillige som jobber med natur- og miljøbevaring i Nepal med Projects Abroad
  • Opplæring innen bevaringsarbeid - Gjennomføring av workshops og arrangementer i lokalsamfunnet. Dette arbeidet er ofte avhengig av dine interesser og lengden på ditt frivillige arbeid. Ved enkelte anledninger arrangerer vi også opplæring mot krypskytting i landsbyen.
  • Samfunnsaktiviteter - Besøke nepalske festivaler 

Alle frivillige vil motta opplæring og få en omfattende introduksjon fra våre Projects Abroad-ansatte i Pokhara for å sikre at de forstår hva hvert enkelt prosjekt innebærer og hvordan det bidrar til å forvalte området. Hvert enkelt program bidrar til det overordnede målet om å bevare og øke mangfoldet i regionen.

Ettersom det er store variasjoner i klimaet i Nepal –  med regnsesong fra juni til september og tørkeperiode fra oktober til juni – er det ikke sikkert at alle aktiviteter vil være tilgjengelig til enhver tid. Generelt vil arbeidet på prosjektet tilpasses årstidene og værforholdene.

Hvordan er boforholdene på prosjektet?

Frivillige på natur- og miljøprosjektet i Nepal jobber med flora og fauna i Himalayafjellene

Ettersom området vi jobber med er såpass stort vil frivillige bo på et familiedrevet hostel i Ghandruk, som ligger en 3 timers kjøretur fra Pokhara. Fasilitetene er ganske enkle, men vi tror du vil oppleve at dette kompenseres av at du hver morgen vil våkne opp til en storslagen utsikt over Himalayafjellene.

Det å bo i Ghandruk vil gi deg en unik opplevelse av den lokale kulturen i området. Du vil også få servert tre måltider til dagen. Alle frivillige bor på det samme hostellet, slik at det vil være andre frivillige å jobbe og å omgås med.

Pokhara er en av Nepals mest populære destinasjoner blant turister og turgåere som er ute etter et eventyr i Himalayafjellene. Pokhara er likevel en roligere og mer avslappet by enn Katmandu.

Du må være klar over at dette prosjektet inkluderer en god del gåing, også i fjell, så det er en fordel å være i grei fysisk form.

Dette prosjektet er tilgjengelig for to uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre dager å reise til og fra natur- og miljøprosjektet. Dersom du deltar i tre uker vil du få verdifull kulturell innsikt, og du vil få gjort en viktig innsats selv om du ikke vil kunne bidra like mye som frivillige som deltar over en lengre periode.

Månedlige Oppdateringer Management Plan, Data & Rapporter
Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲