Projects AbroadProjects Abroad

Himalaya Naturbevaring - Frivillig Arbeid i Nepal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Ghandruk, Annapurna fjellkjede
 • Rolle: Bevare det lokale, biologiske mangfoldet og gjennomføre undersøkelser av dyrelivet
 • Forskningsfokus: Bevaring av leopard, leopardkatt, hjort, asiatisk bjørn, krypdyr, amfibier, sommerfugler, rododendron skoger og mange fuglearter
 • Nærmiljø: Himalayafjellene (2000 m.o.h.)
 • Boform: Familiedrevne gjestehus
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Dersom du har lyst til å jobbe frivillig med naturvern i fantastiske omgivelser, så kan vårt Natur- og Miljøprosjekt i de spektakulære Annapurna-fjellene i Nepal være noe for deg. Vi samarbeider med den nasjonale naturvernorganisasjonen, Annapurna Conservation Area Project (ACAP). Sammen jobber vi for å bevare og øke det biologiske mangfoldet i området, som er hjem for et unikt dyreliv med blant annet leoparder, leopardkatt, asiatisk bjørn, hjort og mange ulike typer fugler, inkludert flere utrydningstruede rovfugler.

Med Nepals tredje største by, Pokhara, basert ved foten av fjellkjeden har du tidenes mulighet til å jobbe i Himalaya kun tre timer unna en spennende og vakker by!

Hva er formålet med dette Natur og Miljøprosjektet?

Annapurna Conservation Area Project, en samarbeidspartner av Projects Abroad

Formålet med naturvernsprosjektet i Annapurna-fjellene er å bevare og styrke mangfoldet og naturressursene i området, samtidig som vi bidrar til økt sosial utvikling i Ghandruk. Området er svært rikt på dyre- og planteliv med 1 233 ulike blomster, 102 forskjellige pattedyr, 488 fuglearter, 40 reptiler og 23 amfibier.

Geografien og det biologiske mangfoldet i Nepal er unikt. Landet har mange ulike naturtyper; her finner du alt fra tropiske skogområder til nakne fjell. Som hjem til verdens høyeste fjell, Mount Everest, og 240 fjelltopper som rager mer enn 6000 meter i været, er det mange utfordringer rundt naturbevaring i slike høytliggende områder. Som følge av menneskelig bosetting, turisme og klimaendringer er disse områdene kontinuerlig under press, noe som kan føre til tap av biologisk mangfold og miljøødeleggelser.

Du kan lese mer om målsetningene for arbeidet vårt i vår Conservation Management Plan.

Hva er din rolle som frivillig på dette Natur og Miljøprosjektet?

Frivillig undersøker trær på natur- og miljøprosjektet i Nepal

Frivillige kan jobbe med mange ulike typer oppgaver, som for eksempel:

  • Undersøkelser om dyrebestanden – Som på alle bevaringsprosjekter er det viktig å overvåke bestanden av ville dyr i området. Nedgang i populasjonen av ville dyr, eller et skifte i bestander hvor enkelte dyr begynner å dominere økosystemet er indikatorer på at et område er under press fra menneskelig aktivitet. Vi anser det som helt grunnleggende å samle inn slik type informasjon, slik at vi kan bygge opp en sterk database som vi kan bruke til å tilpasse strategier for bevaringsarbeidet. Vi bruker kamerafeller, og går på turer hvor vi identifiserer spor og avføring fra dyrene i området.
  • Utrydningstruede arter – Vi legger stor vekt på forskning på truede arter. Nepal er hjem for noen av de mest sjeldne og unnvikende dyrene på planeten, og vi har allerede fanget bilder av leoparder, bjørner og sibetkatter på våre kameraer.
  • Fugleundersøkelser - Nepal er hjem til 867 fuglearter, hele 8% av verdens totale antall, og vi er forpliktet til å forske på disse artene. 35 av dem er globalt truet, og vi bruker "MacKinnon List"-teknikken for å identifisere artene i undersøkelsene. Hittil har vi identifisert mer enn 200 arter i området, og vi har publisert forskningsdokumenter på sjeldne arter som prakttrosten. 
  • Sommerfuglprosjekt - Lepidoptera (sommerfugler og møll) er den nest mest mangfoldige gruppen av insekter, og derav dyr, på planeten som vi er forpliktet til å forske på. Vi er i gang med å lage en oversikt over artene i området og studere hvilke av dem som holder til her og hvilke som er "trekksommerfugler" og reiser til områdene rundt Ghandruk.
    
  • Herpetologistudier - Som fjellområde er Annapurna hjem til 40 reptilarter og 23 amfibiearter. Gjennom natt-turer og tilfeldige møter, setter vi opp en liste over området rundt Ghandruk og undersøker hvilke typer habitat som passer de ulike artene. 
  • Rhodondendronskoger - Dette er et nytt studie som vil forsøke å finne ut om påstanden om at området er hjem for den største rhodondendron skogen i verden er sann. Som frivillig vil du også se på artssammensetningen i skogen, og se på hvilke effekter menneskelig påvirkning kan ha i regenerering av skogen. 
  • Overvåkning av vannstasjon - Informasjon om temperatur, fuktighet og nedbør innhentes daglig, da det ikke finnes noen værstasjon i området. 
    
  • Rydding av søppel - Vi planlegger å sette denne aktiviteten til verks i fremtiden da det er viktig for området. Vi vil hjelpe med å rydde søppel fra elven, skogen og landsbyen. Vi ønsker også å undervise lokalbefolkningen i viktigheten av å resirkulere søppel (glass, plastikkflasker), og om den ødeleggende effekten av forurensning.
Frivillige som jobber med natur- og miljøbevaring i Nepal med Projects Abroad
  • Opplæring innen bevaringsarbeid - Gjennomføring av workshops og arrangementer i lokalsamfunnet. Dette arbeidet er ofte avhengig av dine interesser og lengden på oppholdet. Ved enkelte anledninger arrangerer vi også opplæring mot krypskytting i landsbyen.
  • Samfunnsaktiviteter - Besøke nepalske festivaler 

Alle frivillige vil motta opplæring og få en introduksjon fra våre Projects Abroad-ansatte i Pokhara for å sikre at de forstår hva hvert enkelt prosjekt innebærer og hvordan det bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet i området. 

Ettersom det er store variasjoner i klimaet i Nepal –  med regnsesong fra juni til september og tørkeperiode fra oktober til juni – er det ikke sikkert at alle aktiviteter vil være tilgjengelig til enhver tid. Generelt vil arbeidet på prosjektet tilpasses årstidene og værforholdene.

Hvordan er boforholdene på prosjektet?

Frivillige på natur- og miljøprosjektet i Nepal jobber med flora og fauna i Himalayafjellene

Ettersom området vi jobber med er såpass stort vil frivillige bo på et familiedrevet hostel i Ghandruk, som ligger en 3 timers kjøretur fra Pokhara. Fasilitetene er ganske enkle, men vi tror du vil oppleve at dette kompenseres av at du hver morgen vil våkne opp til en storslagen utsikt over Himalayafjellene.

Det å bo i Ghandruk vil gi deg en unik opplevelse av den lokale kulturen i området. Du vil også få servert tre måltider til dagen. Alle frivillige bor på det samme hostellet, slik at det alltid vil være andre frivillige å jobbe og omgås med.

Pokhara er en av Nepals mest populære destinasjoner blant turister og turgåere som er ute etter et eventyr i Himalayafjellene. Det er likevel en roligere og mer avslappet by enn Katmandu.

Du må være klar over at dette prosjektet inkluderer en god del gåing, også i fjell, så det er en fordel å være i grei fysisk form.

Dette prosjektet er tilgjengelig for to uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre dager å reise til og fra natur- og miljøprosjektet. Dersom du deltar i tre uker vil du få verdifull kulturell innsikt, og du vil få gjort en viktig innsats selv om du ikke vil kunne bidra like mye som frivillige som deltar over en lengre periode.

Månedlige Oppdateringer Management Plan, Data & Rapporter
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲