You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Sport i Skolen i Sør-Afrika

Oversikt
  • Sted: Cape Town
  • Rolle: Oppmuntre og utvikle et sportslig initiativ for å forbedre elevenes fysiske form, og å jobbe som et team i townships
  • Alder på elevene: 6-15 år
  • Størrelser på klassene: 5-40
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Barn som vokser opp i townshipene har få sjanser til å delta i sportsaktiviteter. Til tross for god innsats fra både lokale frivillige og ledere i samfunnet er mulighetene både for å delta i sport og å lære nye idretter svært begrensede. Foreldre er desperate etter å holde barna sine borte fra gata, narkotikamisbruk og gruppepress utenom skoletid. 

Frivillig sportstrener underviser barn på en skole i Sør-Afrika

Det å gi barna mulighet til å delta i idrett gir dem mulighet til å lære viktigheten av laginnsats, sinnemestring og å prioritere en sunn livsstil.

Som frivillig kan du bidra til å skape et sportsmiljø og gi sårt tiltrengt hjelp til lokalt ansatte og frivillige både på skoler og SFO. Mange skoler i townshipene er åpne for aktiviteter etter skoletid. Her tilbys aktiviteter som basketball, fotball, softball, cricket og rugby.

Uansett hvilket prosjekt du velger vil initiativet og entusiasmen din alltid bli tatt godt i mot for å utvikle ulike sportprogrammer i Cape Town. For at barna skal få mest mulig ut av idrettstimene og SFO, må gjennomføringen være godt gjennomtenkt med mange gode idéer for timeplaner som får barna til å tenke, samarbeide og forbedre sin fysiske helse. Samtidig skal de ha det gøy. For å få til dette er det helt nødvendig med frivillige som kommer med nye idéer.

Hvordan er min rolle som frivillig?

Barn på en skole i Sør-Afrika hopper tau med frivillige trenere

Cape Town har et bredt utvalg av skoler, hvor fasiliteter og demografi i stor grad speiler rikdommen og bakgrunnen for områdene hvor de holder til. Projects Abroads frivillige har fokus på Cape Flats townships, hvor de jobber med underpriviligerte samfunnslag i områdene Parkwood, Seawinds og Steenberg. 

Alle skolene her er offentlige, og kroppsøving har dessverre blitt tatt ut av pensum på grunn av budsjettkutt. Offentlig finansierte skoler tilbyr ikke lenger dette faget fordi de ikke lenger har råd til å betale en gymlærer. Av denne årsaken er frivillige som kan undervise i kroppsøving uten ekstra kostnad uvurderlige for disse skolene. 

Som frivillig på dette prosjektet trenger du ingen trenererfaring, men du må være lidenskapelig opptatt av idrett, og å ha engasjemet til å kunne lede en kroppsøvingstime med en gruppe barn uten alltid å ha en annen lærer ved din side. Frivillige vil ofte samarbeide, det finnes ikke så mye utstyr, men dere vil ha full støtte fra lærerstaben.

Ikke bekymre deg om du ikke har trenerutdanning, tidligere trenererfaring eller ikke er en olympisk atlet. Bare det å organisere et spill eller holde en treningstime kan hjelpe disse barna med å forbedre sin fysiske helse eller laginnsats. Programmet kan også kombinere elementer av kroppsøving med andre sider av helse, slik som ernæring og personlig hygiene. Du kan starte med nesten blanke ark og et ivrig publikum av barn som gleder seg til å få delta.

Etter en hektisk dag på skolen fram til kl. 14:30, kan du hjelpe til med aktiviteter på SFO fra kl. 15 - 17. Mange lokalsamfunn og skoler ønsker frivillige til å hjelpe til på SFO, hvor det er aktiviteter for enhver smak, enten det er fotball, basketball, rugby eller cricket. Du vil møte mange utfordringer, med alt fra 5 til 30 barn som deltar hver dag og som har svært ulike ferdigheter. Én ting som alle barna deler er kjærligheten for idrett og et ekte ønske om å få være med. Ved å hjelpe til med å holde aktivitetene i live vil du gjøre et viktig bidrag.

Alle våre sportsplasseringer i Sør-Afrika krever at du som frivillig arbeider fulle dager på prosjektet. Det er derfor ikke mulig å kombinere dette prosjektet med surfeprosjektet eller undervisningsprosjektet.

Det er mulig å delta på dette prosjektet helt ned i to uker hvis du ikke kan avse fire uker eller lenger til det frivillige arbeidet. Vær i så tilfelle klar over at din innsats i en så kort periode ikke vil bidra like mye til utvikling på prosjektet som innsatsen fra frivillige som deltar over en lengre periode. Et kort opphold vil allikevel gi deg verdifull innsikt i lokal kultur og levemåte mens du jobber intenst på prosjektet.

Ring oss:
(+47) 47 46 92 84
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲