Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Surfing i Sør-Afrika

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Cape Town
  • Rolle: Undervise og veilede barn og voksne i surfing
  • Alder på elevene: 5-30 år
  • Størrelser på klassene: 10-15
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra 1 uke
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på surfeprosjektet i Sør-Afrika bidrar du til at barn og voksne fra de fattige townshipene kan tilbringe fritiden i trygge omgivelser. Surfeprosjektet har en sterk sosial profil og motvirker at barn og ungdomer blir fanget opp av kriminelle gjenger og rusmiljøer i nabolagene deres. Du vil også få jobbe med funksjonshemmde barn og voksne.

Muizenberg utenfor Cape Town er verdenskjent for å være et surfe-eldorado for nybegynnere. Surfing er en kostbar sport, som derfor ikke er tilgjengelig for mange. Mange innbyggere i de fattige townshippene drar sjelden til stranden og mange kan ikke svømme. Dette viktige lokalsamfunnsprosjektet medvirker til at barn og unge fra utsatte områder får tilgang på gratis fritidsaktiviteter og dermed holdes unna gjenger og rusmisbruk, som er svært vanlig i townshippene.  Prosjektet retter seg også mot ungdommer og voksne med ulike funksjonshemminger. 

Surfing er en flott mulighet til å forbedre både fysiske og psykiske ferdigheter, lære om teamarbeid og utvikle respekt og forkjærlighet for friluftsliv. 

Du kan delta som frivillig på surfeprosjektet uten å kunne surfe fra før, men du bør være en god svømmer. Vi har egen instruktør tilgjengelig både for deg som frivillig og for barna og ungdommene prosjektet retter seg mot.

Frivillig på surfeprosjekt - hva er min rolle?

Som frivillig jobber du med undervisning av barn, ungdom og voksne mandag til fredag. Du vil også få anledning til å utvikle dine egne surfeferdigheter.  Det er to leksjoner daglig, en på formiddagen og en på ettermiddagen, unntatt fredager, hvor vi kun har leksjoner om morgenen. 

Elever på surfeprosjektet i Sør-Afrika tøyer ut før de går i vannet med frivillige trenere

Dagen starter kl 10 med forberedelser til første leksjon. Første gruppe starter kl 1030 og holder på til kl 1230. Deretter har de frivillige en pause hvor de kan spise lunsj, surfe selv, vedlikeholde utstyret som benyttes og planlegge undervisningen. Ettermiddagsgruppene starter kl 1530. I undervisningen vil du som frivillig assistere elevene i vannet og på stranden, under kyndig veiledning av en kvalifisert ISA-instruktør.

Dette prosjektet kan påvirkes av uforutsigbart vær og surfeforhold, særlig i vintermånedene juni til september. Hvis forholdene ikke tillater surfing, vil aktiviteter utenfor stranden bli arrangert. Dette kan være workshops, leker og formingsaktiviteter.

Surfeterapi

Surfeprosjekter samarbeider med en lokal organisasjon som jobber med funksjonshemmede ungdommer, blant annet personer med autisme, Asperger syndrom, celebral parese og Down's syndrom.

Denne organisasjonen veileder og trener våre frivillige innen ulike ergoterapiteknikker. Du som frivillig vil få jobbe med disse barna og ungdommene tre ganger i uken og lære dem å surfe.

Surfeterapi har mange fysiske og mentale fordeler. Dette er en unik mulighet til å bidra positivt i livene til barn og ungdommer som møter mange utfordringer i livene sine. Det er givende både for elevene og de frivillige å oppleve gleden når eleven klarer så "ta" sin første bølge og etterhvert mestre sporten på egenhånd.

Vanskeligstilte barn strekker ut sammen med frivillige på Surfeprosjektet i Sør-Afrika

Det er mulig å delta på dette prosjektet helt ned i én uke, hvis du ikke kan avse lenger til det frivillige arbeidet. Vær i så tilfelle klar over at din innsats i en så kort periode ikke vil bidra like mye til utvikling på prosjektet som innsatsen fra frivillige som deltar over en lengre periode. Et kort opphold vil allikevel gi deg verdifull innsikt i lokal kultur og levemåte. Mange frivillige velger å delta på surfeprosjektet før eller etter at de har jobbet på et av de andre prosjektene våre i Cape Town.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Surfing Management Plan.

South Africa Surfing Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲