Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Belize

Oversikt
  • Sted: San Pedro på øya Ambergris Caye
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, leseprosjekt
  • Alder på elevene: 6-17 år
  • Størrelser på klassene: 20-40
  • Rolle: Lærer og assistentlærer (engelsk)
  • Valgfrie aktiviteter: Drama, musikk, sport
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Frivillig arbeid som lærer i Belize er en flott måte å få praktisk arbeidserfaring på, samtidig som du gir noe tilbake til lokalsamfunnet du jobber i. Som frivillig vil du ha en positiv innvirkning på livene til barna du underviser, uansett om du har et friår fra studier, har en pause fra jobb, eller rett og slett ønsker å gjøre en meningsfull innsats i løpet av ferien din. Du trenger ingen formell utdannelse som lærer for å delta på prosjektet.

Utdanningssystemet i Belize er basert på det britiske systemet, og utdanning er obligatorisk for barn i alderen 6 -14 år. Selv om grunnutdanningen er gratis er det en stor prosentandel barn som ikke får utdanning på grunn av de ekstra kostnadene for uniformer, skolebøker og skrivesaker. Det er behov for frivillige for å hjelpe disse barna med å forbedre lese- og skriveferdighetene deres og for å gi dem de ferdighetene og utdanningen de trenger for å kunne bygge en god framtid.

Det offisielle språket i Belize er engelsk så din hovedoppgave som engelsklærer vil være å hjelpe barna til å forbedre seg innen lesing, skriving, og evnen til å forstå. Du vil også kunne få muligheten til å undervise i andre fag.

Muligheter på Undervisningprosjektet i Belize

To smilende gutter utenfor en skole i Belize

Projects Abroads frivillige jobber på barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i San Pedro på øya Ambergris Caye nordøst i Belize. Elevene er i alderen 6 til 17 år. Hvilken rolle du får på plasseringen er avhengig av tidligere erfaring og hvor trygg du selv føler deg i rollen som lærer. Du kan få assistere den lokale læreren, jobbe med muntlig engelsk i mindre grupper, hjelpe med lekser, gi spesialundervisning til små grupper eller kanskje du blir bedt om å holde en time på egen hånd.

De lokale ansatte vil være ivrige etter at du skal ta del i undervisningen i andre fag, og vil ønske at du organiserer utenomfaglige aktiviteter. Avhengig av hvilke evner og interesser du har, kan du blant annet få undervise i matte, naturfag, kunst, drama, musikk og kroppsøving. Gi oss beskjed når du søker om du er interessert i et spesielt fag eller område.

Som frivillig på undervisningsprosjektet vil den innvirkningen du har på elevenes hverdag og liv vare lenger enn den tiden du er på plasseringen. Du vil også bli del av et stort internasjonalt nettverk av frivillige som gjør et stort positivt bidrag i lokalsamfunnene vi jobber i.

Kombiner undervisningen med et leseprosjekt 

I løpet av oppholdet kan du også ta del i et leseprosjekt for lokale barn. Dette er en mulighet hvor du kan kombinere klasseromsundervisning med en mer uformell undervisningsetting. På leseprosjektet vil du jobbe med mindre grupper med barn, og du vil ofte bruke tid med barna en til en, der det er behov for det. Når du ikke er med barna på leseprosjektet vil du jobbe med å finne gode læremateriell for å støtte arbeidet du gjør med spesifikke elever. 

Du kan velge å kun fokusere på leseprosjektet, jobbe kun med vanlig klasseundervisning, eller kombinere disse to. Når du søker kan du gi beskjed om hvilket alternativ du ønsker. 

Uansett hvilke talenter eller ferdigheter du har vil du få muligheten til å ta dem i bruk når du jobber som lærer i Belize. Det er opp til deg å bruke kreativiteten din slik at du gjør undervisningen morsom og lærerik for elevene. Bruk av sang og spill er som regel en god måte å engasjere elevene på.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲