Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Kenya

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Nanyuki
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler
  • Alder på elevene: 6-12 år
  • Størrelser på gruppene: 30+
  • Rolle: Assistentlærer (engelsk)
  • Valgfrie aktiviteter: Kunst, drama, sport
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Ingen krav til tidligere undervisningserfaring

I Kenya kan du få verdifull arbeidserfaring gjennom å arbeide frivillig som lærer på barne- og ungdomsskoler. Du trenger ingen formell lærerutdanning, og du kan velge å delta i løpet av et friår fra studier, som en pause i karrieren eller som del av en ferie. Uansett når du velger å jobbe frivillig vil du spille en viktig rolle, og innsatsen din vil bli satt stor pris på.

Innvirkningen du vil ha på livene til elevene vil være langvarig. Du vil også bli del av et stort nettverk av frivillige som gjør et positivt bidrag i lokalsamfunnene der vi arbeider.

Bakgrunnsinformasjon om Kenya

Frivillige på undervisningsprosjektet jobber med elever i små landlige samfunn i Kenya

Kenya har to offisielle språk; engelsk og swahili, men det at det allikevel snakkes rundt 60 forskjellige stammedialekter rundt omkring i landet avspeiler hvor variert Kenya egentlig er! Ettersom engelsk allikevel er det vanligste internasjonale språket for kommunikasjon har Kenya gått inn for at innbyggerne skal lære seg engelsk, noe som reflekteres i skolesystemet. Alle kenyanske skoler er engelskspråklige, og all undervisning foregår på engelsk. Slik håper landet å bevare sin to-språklige tradisjon og skape arbeidsmuligheter for befolkningen.

I 2003 ble grunnleggende skolegang gjort gratis og obligatorisk for alle barn. Dette viser hvor stor tro Kenya har på utdannelse som grunnlaget for utvikling og fremskritt, men det medførte også et problem. Det var nemlig ikke nok lærere i landet til å kunne ta imot den store økningen i elevmassen, og fremdeles i dag er forholdet mellom antall lærere og antall elever svært ujevnt, noe som gir redusert kvalitet på undervisningen. Det er nettopp her du som frivillig kommer inn i bildet. Ved å jobbe frivillig på et Undervisningsprosjekt øker du mulighetene for å hjelpe hver enkelt elev til å utvikle sine ferdigheter, og de vil få større sjanse til å bruke engelsken sin. Din innsats vil derfor være av stor betyding for elevene.

Undervisningsplasseringer i Kenya

Guttunge på undervisningsprosjekt med Projects Abroad i Kenya

Alle våre Undervisningsprosjekter ligger i og omkring byen Nanyuki. Alle timene gjennomføres på engelsk, og mange frivillige underviser og assisterer i en rekke ulike fag og valgfrie aktiviteter.

Som frivillig begynner du vanligvis prosjektarbeidet med å være assistent for en lærer, og du vil arbeide mye med samtaleøvelser med små grupper av elever. Dersom du viser evner og interesse kan læreren be deg om å holde hele timer selv, eventuelt også om å ta over undervisningen for enkelte klasser.

Husk at det viktigste for å skape læreglede hos elevene er at du er engasjert og at du bruker tid på å forberede undervisningen, slik at du kan ha effektive og interessante timer. Bruk gjerne litt morsomme eller “fargerike” elementer for å gjøre undervisningen lystbetont og pirre elevenes interesse. Som en lærer er oppgaven din først og fremst å få elevene til å ønske å lære mer.

Delta på workshops

Vårt team i Kenya organiserer ofte workshops for våre frivillige på undervisningsprosjektet. På disse samlingene er det fokus på kulturelle forskjeller på plasseringene, ord og uttrykk på swahili, diskusjoner og tilbakemeldinger, og forslag til hvordan du kan legge opp undervisningen din. Ved å delta på workshops vil du få en god innsikt i det kenyanske utdanningssystemet, og informasjon om skolen du jobber på.

Muligheter for å ta del i valgfrie aktiviteter

Frivillige tar ofte del i undervisning av andre fag, som for eksempel sport, kunst og drama. gi oss beskjed dersom du har spesielle ferdigheter eller interesser.

 

Dersom du er utdannet lærer kan vi skreddersy en plassering der ferdighetene dine vil komme til god bruk. Vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Kenya Teaching Management Plan.

Kenya Teaching Management Plan.
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Prosjekter for familier
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲