Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Nepal

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Katmandu
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler
  • Alder på elevene: 4-16 år
  • Størrelser på klassene: 15-30 personer
  • Rolle: Lærer og lærerassistent 
  • Valgfrie aktiviteter: Kunst, drama, musikk, sport
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Nepal er et av de fattigste og minst utviklede land i verden. Store deler av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense, og det er stor arbeidsledighet. I et land med fantastiske muligheter for fjellklatring og ekstremsport er det gode arbeidsmuligheter innenfor turisme. For å få seg en slik jobb er det å lære seg engelsk helt essensielt. Frivillige er derfor svært populære på skoler i området, da de gir elevene en helt annen mulighet til, og motivasjon for, å praktisere engelsken sin.

Frivillige jobber med barn fra 4 til 16 år i klasser med  30 elever. For å delta på dette prosjektet må du jobbe frivillig i to uker, og veldig gjerne lengre.

Frivillig lærer gjør håndverk med skolebarn i Nepal, Asia

Hva er din rolle som frivillig på dette undervisningsprosjektet?

Tre frivillige gjennomfører en time med en gruppe nepalesiske skolebarn

Som frivillig innen undervisning har du mye å bidra med. Du trenger ikke å være utdannet lærer eller å ha engelsk som morsmål for å kunne delta. Generelt er gode engelskkunnskaper og en god porsjon entusiasme en god start for å kunne utgjøre en forskjell i skolehverdagen til barn og ungdom. Det er enkle kår i klasserommene, som oftest har du kun tavle og kritt. Desto viktigere er det da at du er initiativrik og oppfinnsom og støtter de lokale lærerne i arbeidet med og likevel lage god og innholdsrik undervisning. Generelt er skolene ganske fleksible; etter at du har opparbeidet deg den nødvendige tilliten vil de ofte gi deg akkurat så mye eller lite ansvar som du selv ønsker.

Klasse med kvinnelige elever på en skole i Nepal hvor frivillige på undervisningsprosjektet jobber

Plasseringene på dette prosjektet er på barne- og ungdomskoler i Katmandu. De frivillige jobber vanligvis fire til seks timer om dagen mandag til fredag. Noen ganger deler to frivillige klassen mellom seg, andre ganger jobber du sammen med en av de lokale lærerne. Ofte er det muntlig engelsk som er den store utfordringen for elevene. Lærerne i Nepal er ofte meget kompetente når det gjelder strukturen i det engelske språket, men har mindre erfaring med den muntlige bruken av det og er dermed ikke like flinke til å lære opp elevene på dette området. Elevene bruker derfor mye tid på å pugge ord og grammatikk, men sliter ofte med å uttrykke seg muntlig. Ved å få hjelp av frivillige med gode engelskkunnskaper kan skolene ha mer fokus på at elevene, og også lærerne, blir bedre til å ta språkferdighetene sine i bruk. Gjennom aktiviteter som sang og lek kan du bidra med ny giv i undervisningen. Med bedre engelskkunnskaper vil disse barnas sjanser i arbeidslivet i Katmandu øke betraktelig.

I tillegg til engelskundervisning vil du også ta del i matematikkundervisningen, og lære bort viktigheten av hygiene. Det er også muligheter for å undervise i andre fag, og du kan være med som hjelpetrener ved sportsaktiviteter eller arrangere formingsaktiviteter i spisefri. Hvis du har spesielle interesser eller ting du kan så er det bare å komme med egne ideer også. La oss gjerne få vite om dette når du søker slik at vi kan finne en mest mulig passende plassering for deg.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Nepal Teaching Management Plan.

Nepal Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲