Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Peru

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Cusco
 • Typer skoler: Barneskole, videregående skole, og undervisning for lærere
 • Alder på elevene: 6-12 år, 12-18 år og voksne
 • Størrelser på klassene: 25-35
 • Rolle: Lærer eller assistentlærer (engelsk)
 • Valgfrie aktiviteter: Sport
 • Boform: Vertsfamilie
 • Lengde: Fra to uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på undervisningsprosjekt i Peru har du muligheten til å gi et viktig bidrag og øke muntlige og skriftlige engelskkunnskaper for elever på ressurssvake skoler. Å kunne engelsk er viktig for elevene, da det gir de en bedre sjanse til å få jobb i fremtiden. I tillegg har mange av lærerne dårlige engelskkunnskaper selv, noe som gjør undervisningen mindre effektiv.

Frivillig gjør kunstaktiviteter med elever på Undervisningprosjektet på en skole i Peru

Din rolle som frivillig

Som frivillig i Peru kan du undervise på en barneskole, en videregående skole, og dersom du deltar i den peruanske sommerferien, mellom januar og mars, kan du også bli involvert i vårt årlige Teacher Training-program.

Barneskole:

For å kunne jobbe på en barneskole må du kunne minst grunnleggende spansk, da det ikke vil være noen som kan oversette her. Du vil ha mye frihet til å legge opp undervisningen, og de lokale lærerne tar gjerne imot tips og nye ideer til undervisningen. Dersom du også ønsker å undervise i andre fag eller organisere andre aktiviteter kan du snakke med veilederen din om dette. Du vil bli involvert i følgende arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre undervisning med veiledning fra lokale lærere
 • Undervise i engelsk. Kun 5. og 6. klasse har engelskundervisning
 • Planlegge timer med hjelp fra din veileder
 • Planlegge og organisere andre aktiviteter

Videregående skoler

Frivillige på videregående skoler vil assistere lokale lærere, og jobbe ut fra en nasjonal læreplan utformet av det peruanske utdanningsdepartementet. Du oppfordres til å fokusere på muntlig engelsk, og ha samtaler med elevene, i stedet for skriftlige oppgaver og grammatikkundervisning. Du trenger ikke å kunne spansk for å undervise på en videregående skole.

Undervisningsressurser er tilgjengelig på Projects Abroads kontor i Cusco, og du vil også få anledning til å se logger over hva det tidligere er blitt undervist i på din skole, og få tips til hva du kan gjøre. Utover dette kan det være en fordel å ta med litt småtteri hjemmefra til undervisningen. Postkort, magasiner eller bilder av familie, venner og hjemstedet ditt kan alltids brukes i undervisningen, da barna er nysgjerrige og lurer på hvem du er og hvor du kommer fra. Denne nysgjerrigheten er veldig fin å bruke for å få barna til å åpne seg opp og våge å bruke engelsken sin, samt at de også vil kunne lære mer om den vestlige kulturen.

Basert på dine interesser og erfaringer kan du også være med å undervise i andre fag, som gym.

Projects Abroad Peru arrangerer nettverksmøter med lærerne på skolene hver måned, og holder ukentlige workshops for undervisningsfrivillige. Nettverksmøtene vil gi deg større innsikt i Perus undervisningssystem og stedet du jobber på, slik at du får større forståelse for betydningen av det arbeidet du gjør. På møtene vil du få praktiske råd og veiledning angående planlegging av timer og forslag til aktiviteter du kan drive med i timene eller på plasseringen generelt. Mange deltakere setter også pris på dette som en anledning til å utveksle erfaringer og idéer med frivillige på andre undervisningsplasseringer.

Teacher Training

Frivillige som deltar under Perus lange skoleferie fra januar til mars vil jobbe på sommerskoler for lærere og på noen samfunnsprosjekter. Dette kan høres utfordrende ut, men mange frivillige har funnet det svært givende å jobbe med å forbedre lærernes engelsk, og har virkelig satt pris på denne delen av arbeidet. 

Undervisningen av lærerne gjøres i tett samarbeid med den erfarne lederen for, og med veilederen av, undervisningsprosjektene i Peru. Arbeidet Projects Arboad gjør i forhold til utdanning av lærer støttes av peruanske myndigheter. Du vil forberede og holde timer for små grupper, der deltakerne vil være fordelt etter sitt engelsknivå, og på denne måten gi tilpasset undervisning. Mange lærere har kun grunnleggende engelskkunnskaper, så her vil det være noe å gjøre for alle. Dette foregår i fire til seks uker mellom januar og mars.

Skolene i Peru har også en to-ukers ferie rundt månedsskiftet juli/august, og frivillige har i denne perioden anledning til å jobbe på ulike samfunnsprosjekter.

Vårt undervisnigsprosjekt gir en unik mulighet for ulike kulturer til å lære fra hverandre. Frivillig arbeid som lærer er en måte å bygge vennskap på, og en givende måte å få erfaring fra frivillig arbeid på.

Dersom du har kvalifikasjoner innenfor dette fagfeltet kan vi dra nytte av dem. Les mer om mulighetene for profesjonelle frivillige på vår PRO-side.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Peru Teaching Management Plan.

Start planleggingen i dag!

Peru Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲