Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Senegal

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: St. Louis
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, voksenopplæring
  • Alder på elevene: 5-18 år
  • Størrelser på klassene: 30-60
  • Rolle: Lærer og lærerassistent (engelsk)
  • Valgfrie aktiviteter: Drama, naturfag, sport
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Hva med frivillig arbeid i Senegal? Dette gir deg en unik mulighet til å undervise i engelsk på Afrikas vestkyst og gjøre en forskjell for ivrige studenter i alle aldre.

Eldre friviillig underviser en klasse med små barn på en skole i Senegal

Projects Abroad Undervisning frivillige har hatt en stadig viktigere rolle som engelsklærere på skoler over St Louis siden 2005. Selv om fransk er det språket utdanning, handel og media i Senegal, har økningen av turisme resulterte i engelsk bli en høyt verdsatt ferdighet og senegalesiske samfunnet er mer klar over fordelene ved å være i stand til å bruke språket.

På grunn av stigende utenlandske investeringer og turisme i regionen er det i disse dager en økende etterspørsel etter engelsktalende i St. Louis.

I Senegal jobber vi med elever i ulike aldre, fra barn til voksne Engelsk er obligatorisk for skolebarn fra de er 11 år gamle og til de går ut av videregående skole, men mange fortsetter med sine engelskstudier på universitetet. Det er også stor interesse blant voksne å forbedre sine engelskkunnskaper, spesielt blant dem som jobber innen turisme, handel og undervisning. Dette ønsket om å lære engelsk vil ha en positiv effekt på flere sosiale problemer i Senegal, som at flere vil kunne få seg et arbeid og med det vil flere få bedre levevilkår. Ved å bidra som frivillig engelsklærer vil du være med å støtte denne positive utviklingen.

Det er anslått at halvparten av den senegalesiske befolkning lever under fattigdomsgrensen. For de som bor i underprivilegerte lokalsamfunn er engelskkunnskaper inngangsport til jobbmarkedet og dermed bedre livskvalitet. Som frivillig jobber du for å øke engelsk lese og skriveferdigheter og dermed bidra til langsiktig positiv utvikling i utviklingslandet.

Du kan arbeide som frivillig med undervisning selv om du ikke har noen tidligere erfaring innen dette området. Det eneste vi krever er gode engelskkunnskaper, stå-på-vilje og et engasjement for å hjelpe andre.

På hvilke skoler underviser du?

Våre undervisningsprosjekter er plassert i St. Louis. Noen av skolene vi samarbeider med er private og andre er offentlig finansiert. Du kan velge mellom å jobbe i grunnskolen, på videregående, universitet eller holde kveldskurs for voksne som ønsker å forbedre engelskkunnskapene sine. Avhengig av plasseringen din kan du assistere en lærer eller ha ansvaret for å lede klassen på egenhånd. Dette vil avhenge av dine personlige ferdigheter, samt hva du selv føler deg komfortabel med. Hvis ønskelig kan du engasjere deg i andre fag enn engelsk, slik som drama, naturfag og kroppsøving. 

Hvis du underviser på en ungdoms- eller videregående skole vil du være en lærerassistent og støtte en av skolens lokale engelsklærere. En gjennomsnittlig senegalesisk klase er mellom 40 og 60 studenter, og studentene er mellom 11 og 19 år gamle. Din rolle som frivillig vil være å planlegge og undervise skoletimer samt fokusere på å forbedre elevenes muntlig engelsk. Klassetimene er ofte basert på lærebøker og tavleundervisning slik at det er nok av muligheter for deg som frivillig til å innføre kreative undervisningsmetoder med fokus på muntlig aktivitet.

I grunnskolen vil du stå for engelskundervisningen til barn mellom 5 og 12 år. Ettersom engelsk ikke er en del av pensum for disse trinnene, vil du på egenhånd være ansvarlig for undervisningen. Imidlertid vil en lokal lærer være tilgjengelig hvis du ønsker litt hjelp eller assistanse.

Hvis du ønsker å undervise voksne har du muligheten til å undervise på skolen AHL Guillabert, eller holde et kveldskurs for voksne. De eldre studentene vil være svært ivrige etter å forbedre sine språkkunnskaper og vil gjerne både høre og lære om deg og livet ditt.

Skolen, AHL Guillabert, er åpen fra kl. 8 - 17 og her undervises det ulike klasser gjennom hele dagen. Barna her er i alderen 12 til 18 år og klassene er på omtrent 30 elever. Du kan likevel oppleve klasser på så mange som 60 elever. Det skyldes mangel på midler til å dekke kostnaden for ekstra lærere.

Som frivillig vil det forventes at du underviser rundt fire timer daglig. Når du ikke har undervisning kan du tilbringe tid på lærerrommet sammen med andre lærere og du kan rette prøver eller planlegge timer. 

Din rolle som frivillig

Frivillig underviser i engelsk for barn på en skole i Senegal

Som frivillig vil du jobbe sammen med lokale engelsklærere. Du vil bidra til å øke selvtilliten til studentene når det gjelder muntlig engelsk og du vil delta i planlegging av timer og undervisning. Timene er ofte basert på bøker og et fastsatt pensum, men det er likevel muligheter til å lærer bort andre temaer eller å foreslå nye måter å undervise på.

Tidligere frivillige har undervist i temaer som samfunnsfag, religion og kvinners rettigheter, noe som har gitt et stort engasjement blant studentene. Siden det ikke finnes noen organisasjon utenfor Dakar som tilbyr engelskundervisning utenfor skolesammenheng, er det stort behov for frivillige. Du kan få ta del i "Clubs d'Anglais" på den skolen du arbeider eller du kan få undervise voksne i kveldsklasser eller i grupper på arbeidsplasser. Mulighetene er mange!

I perioden juni til oktober har skolene sommerferie. I disse månedene arrangeres det sommerskoleprosjekter for barn som ønsker å ta ekstra timer. Her vektlegges lek og variasjon, og frivillige underviser som regel i engelsk og et frivillig fag som sport, drama eller naturfag.

Uansett hvilke ferdigheter du har vil et opphold som frivillig i Senegal gi deg muligheten til å bruke dem på en god måte. Ved å gjøre undervisningen morsom og lærerik vil både elevene og du få mye ut av oppholdet ditt.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Senegal Teaching Management Plan.

Er du klar for å gjøre en forskjell i Senegal?

Senegal Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Medisin & Helse
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲