Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning i Tanzania

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Arusha, Moshi
  • Typer skoler: Barne- og ungdomsskoler, Projects Abroads masai-skole
  • Alder på elevene: 5-16
  • Størrelser på klassene: 40-50
  • Rolle: Lærer og assistentlærer (engelsk)
  • Valgfrie aktiviteter: Kunst, musikk, drama, geografi, sport og matematikk
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillige innen undervisning kan du undervise barn på barne- og ungdomskoler i Tanzania. Du behøver ingen formelle lærerkvalifikasjoner for å delta på disse prosjektene, bare en god dose entusiasme og stå-på-vilje.

Frivillig lærer retter elevers skolearbeid på en skole i Tanzania

Tanzanias utdanningssystem er basert på et prinsipp om tospråklighet da landet har to offisielle språk - engelsk og swahili. I tillegg snakker mange av landets innbyggere også et eller flere av de ca. 100 lokale dialektene som er i bruk. I skolen gir dette utslag i at nesten all undervisning på ungdomskolen foregår på engelsk, mens på barneskolen er det i hovedsak kun engelsktimene som foregår på engelsk, mens resten av undervisningen foregår på swahili.

Som i mange andre land er det å mestre engelsk viktig for å få seg en jobb innenfor forretningslivet eller turistnæringen, og det er også språket som brukes innenfor teknologisk utvikling, handel og administrasjon. Til tross for dette er det store variasjoner i engelskkunnskapene i Tanzania. Som frivillig engelsklærer kan du være med på å forbedre dette nivået på skolen der du jobber.

Litt utenfor Arusha kan du også undervise på en skole for masaibarn. Skolen er bygget og drevet av Projects Abroad i et område hvor det ikke finnes andre skoler. Barna på dette prosjektet har altså liten eller ingen tilgang til utdanning,så hjelpen de frivillige bidrar med her gir barna kjærkommen kunnskap og en mulighet til en bedre framtid. Det er enkle kår på skolen, men barna er ivrige. Om du ønsker en unik og autentisk opplevelse av Tanzania, er dette prosjektet en fin mulighet. Du jobber sammen med andre frivillige fra Projects Abroad, og dere vil sammen planlegge og gjennomføre undervisningen.

Merk at frivillige som kun har mulighet til å delta i to og tre uker automatisk vil bli plassert på skolen for masaibarn i utkanten av Arusha. Dersom du har mulighet til å bidra i fire uker eller mer kan du også jobbe på skoler i Arusha og Moshi.

Franskundervisning til barn på en skole i Tanzania

Projects Abroad i Tanzania arrangerer med jevne mellomrom workshops for frivillige på undervisningsprosjektene i både Arusha og Moshi. Innholdet i workshopene vil variere. Det kan være å lære enkle, men nyttige ord og fraser på swahili, refleksjon og sesjoner med tilbakemeldinger eller nyttige tips og idéer for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Gjennom workshopene vil du også få verdifull innsikt i Tanzanias utdanningssystem og i historien til stedet der du jobber. Noen workshops holdes på selve plasseringene slik at du kan lære direkte fra den lokale veilederen og dele idéer med vedkommende.

Din rolle som frivillig innen undervisning

Som frivillig kan du hjelpe til med å forbedre engelskundervisningen på den skolen du jobber ved. Du vil arbeide i Moshi eller i og omkring Arusha, og du vil som regel starte som assisterende lærer og arbeide med grupper av barn for å forbedre deres muntlige engelsk. Avhengig av dine evner og ønsker kan du også bli spurt om du vil holde engelskundervisning på egen hånd. Viser du engasjement og kreativitet i arbeidet så vil du snart se at barnas interesse for språket øker og at du har progresjon i undervisningen. Husk at god planlegging ofte er nøkkelen til en vellykket time!

Frivillige velger også ofte å involvere seg i undervisningen av andre fag, slik som sport, musikk, kunst og drama. La oss få vite om det dersom du har noen spesielle interesser du tror kan passe inn her.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Tanzania Teaching Management Plan.

Det er også mulig å delta i undervisningsaktiviteter på vårt landsbyprosjekt, som ligger i nasjonalparken Ngorongoro. Der jobber våre frivillige på en lokal skole og tar også del i dagliglivet i den nærliggende landsbyen.

Tanzania Teaching Management Plan
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲