Projects AbroadProjects Abroad

Ungdomsfrivillig Juss & Menneskerettigheter

Frivillige på et arrangement på ungdomsfrivilligprosjektet innen juss og menneskerettigheter

Få spennende kunnskap og erfaring fra frivillig arbeid i et advokatfirma eller hos en menneskerettighetsorganisasjon. På disse prosjektene vil du få et innblikk i hvordan det jobbes med juss og menneskerettigheter i et utviklingsland.

Dersom du er spesielt interessert i juss vil du få jobbe i et advokatfirma eller i en juridisk avdeling. Her vil du få oversikt over landets lover og rettssystem, og du vil få hjelpe til med ulike oppgaver som sette deg inn i casestudier, korrekturlese dokumenter og gjøre sammenligninger mellom internasjonale rettssystemer.

Er du derimot mer opptatt av menneskerettigheter vil du få jobbe direkte med organisasjoner som kjemper mot brudd på menneskerettighetene, og som er til støtte for ofre. Du kan også arbeide i fattige lokalsamfunn hvor kriminalitet og andre sosiale problemer er utbredt. Her vil du kunne bidra som støttespiller for lokalbefolkningen.

Ungdomsfrivillig Juss & Menneskerettigheter i:

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲