Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig arbeid innen Veterinærmedisin og Dyrestell

Frivillig behandler pingviner på et senter for dyr i utlandet

Om du brenner for å jobbe frivillig med dyr i utlandet, så har vi mange muligheter for deg! Vi tilbyr arbeid på veterinærklinikker og rehabiliteringssentre for dyr, hvor du kan bidra med stell og omsorg for husdyr, pandaer, falker, skilpadder, pingviner og mye mer. Frivillig arbeid med dyr passer for deg som er en skikkelig dyrevenn, tar en relevant utdannelse eller er ferdigutdannet veterinær. 

Klikk her for å velge destinasjon for ditt prosjekt innen Veterinærmedisin og Dyrestell

Når du deltar på frivillig arbeid med dyr, hjelper du til med stell og omsorg av forsømte og skadde dyr. Noen av dem er husdyr og kjæledyr, andre er ville dyr som er holdt ulovlig som kjæledyr eller dyr som har kommet bort fra sitt naturlige habitat eller er skadde. I mange utviklingsland er fortsatt folk avhengige av husdyr til å hjelpe seg med hverdagslige sysler, slik som jordbruk og transport av varer. Disse arbeidsdyrene er derfor høyt verdsatt, men de mister fort sin verdi hvis de blir syke og svake. Behovet for frivillige er derfor stort, og ditt bidrag vil være positivt for lokalsamfunnet.

Hva er din rolle som frivillig på et dyreprosjekt i utlandet?

En Projects Abroad frivillig holder en hund på Kombinert Veterinærmedisin og Dyrestell

På noen prosjekter vil du spille en viktig rolle for det enkelte dyr. Her vil det praktiske arbeidet bestå i å bidra med stell og omsorg av dyrene på ulike senter for eksempelvis hjemløse katter og hunder, og bidra til at de får et godt liv i fremtiden.

På andre prosjekter vil din rolle være å hjelpe til med å tilbakeføre ville dyr til sitt naturlige habitat. Her vil arbeidsoppgavene bland annet være å sørge for at dyrene gis mat og vann, rydde i burene deres og delta i arbeidet med å gjenutsette dyrene i deres naturlige omgivelser.

Å jobbe frivillig med dyr vil gi deg mange opplevelser og erfaringer som ofte ikke ville være mulig å få hjemme i Norge. Du vil få muligheten til å jobbe tett med eksotiske dyr, og gi kjæledyr samme omsorg og rettigheter som vi prøver å gjøre hjemme i Norge. Vi har alltid oppdatert informasjon klar om de ulike prosjektene, og hvilke aktiviteter som er i gang. Kontakt oss for å høre mer og få inspirasjon og informasjon om de ulike prosjektene.

Er du mer interessert i å jobbe frivillig med ville dyr og natur og miljø, så ta en titt på våre natur- og miljøprosjekter.

Vår tilnærming til arbeid med dyr i utlandet

Projects Abroad setter dyrevelferd og etikk høyt. Vår grunnholdning er at ville dyr skal ha minst mulig interaksjon med mennesker. Forskning underbygger at dette er den beste tilnærmingsmetoden for å sikre bevaring over tid. Ville dyr som håndteres mye av mennesker vil ha vanskelig for å klare seg på egen hånd i naturen, og vi forsøker derfor å unngå dette så mye som mulig, der det lar seg gjøre. På våre dyrestellprosjekter vil du derfor omgås og håndtere dyr på en ansvarlig måte, og vi har valgt å ikke involvere oss i de mange avlsprosjektene av for eksempel løver og geparder som finnes. 

Veterinærmedisin & Dyrestell:

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Informasjonsmøter
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲