Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Hundeterapi i Bolivia

Oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Cochabamba
  • Typer plasseringer: Senter for hundetrening
  • Rolle: Jobbe tett med trente hunder, og gjennomføre spesialiserte terapitimer med funksjonshemmede barn
  • Krav: Frivillige må ha grunnleggende spanskkunnskaper
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra fire uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Hundeterapiprosjektet vårt i Bolivia er et unikt prosjekt, som gir de frivillige muligheten til å kombinere mange av elementene fra våre barn & ungdom-prosjekter og våre dyrestellprosjekter.  Målet med prosjektet er å bruke hunder til å stimulere barn som sliter med ulike funksjonshemninger, da forskning viser at jevnlig kontakt med dyr både kan øke barnas mobilitet, gi stimuli og ha en positiv effekt på helse og humør. Som frivillig vil du være en viktig del av dette arbeidet.

Frivillig på prosjekt innen hunde- og hesteterapi for barn med spesielle behov i Bolivia

Ettersom arbeidet på hundeterapiprosjektet er såpass spesifikt, ønsker vi at de frivillige har relevante studier eller erfaring, enten fra arbeid med barn med spesielle behov eller med hunder i en eller annen form.

I forbindelse med dette prosjektet samarbeider Projects Abroad med et hundetreningssenter i Cochabamba. Senteret spesialiserer seg på å trene hunder til å være oppmerksomme og lydige og av en ikke-aggressiv natur. De ønsker også å utvide det arbeidet de gjør til nytte for lokalsamfunnet og ønsker å fokusere på det sosiale aspektet og den terapeutiske effekten det å være rundt dyr ofte har på barn.

Hundene som brukes er blitt nøye utvalgt, og har fått særegen trening i å jobbe med barn med ulike psykiske og fysiske funksjonshemninger. Opplært personale jobber med barna og hundene og bruker en rekke ulike øvelser og teknikker i arbeidet.

Din rolle som frivillig

Som frivillig på dette prosjektet vil du jobbe sammen med de ansatte og hundene på senteret. Arbeidet i morgentimeme vil gå ut på informasjonskampanjer om senterets visjoner og dere vil besøke ulike sentre og omsorgshjem for barn med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Måten barn med svært ulike lidelser responderer på hundenes nærvær vil gi deg en sterk forståelse av hvor stor påvirkning denne unike terapiformen har på barna.

Akkurat hva din rolle vil være vil variere fra dag til dag, noe som vil gi deg mange ulike erfaringer og mulighet til å prøve deg innenfor mange sider ved arbeidet. Hvert barn har ulike behov, så dere vil derfor utføre ulike øvelser og aktiviteter for å sørge for at hvert enkelt barn får mest mulig utbytte av økten de tilbringer med hundene.

På ettermiddagene vil du jobbe på selve hundetreningssenteret. Her kan du bidra ved å ta deg av hundene, inkludert det å rengjøre burene og mate hundene. Dersom du har erfaring med lydighets- eller agilitytrening vil du få mulighet til å delta i lydighetstreningen av terapihundene og i terapitimene.

Hvis du ønsker det, har du mulighet til å undervise de lokalt ansatte på hundeterapisenteret i engelsk. Dette vil være en fin måte å bli kjent med dine kolleager på. De vil vise stor interesse og og engasjement både angående det engelske språket, men også om din kultur og landet du kommer fra.  

Det er en fordel om deltakere på dette prosjektet snakker minst medium bra spansk, slik at det blir lettere å kommunisere med de ansatte og barna som deltar i terapien. Dersom du har erfaring fra fagfeltet, men få eller ingen spanskkunnskaper, så gi oss beskjed; ofte vil det da være mulig å ordne med en tolk. I tillegg kan du vurdere å ta et spanskkurs i forkant av prosjektarbeidet. Under hele prosjektarbeidet ditt vil både Projects Abroads ansatte og veilederen din på prosjektet være tilgjengelige for spørsmål og rådgivning.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Voksenfrivillig 50+
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲