Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid eller Internship innen Menneskerettigheter i Bolivia

Oversikt
Prosjekt-oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

 • Sted: Cochabamba
 • Typer plasseringer: Sentre for misbrukte kvinner og senter for kvinner utsatt for menneskehandel
 • Rolle: Jobbe sammen med profesjonelle organisasjoner for å sette fokus på utfordringer med misbruk og vold mot kvinner og menneskehandel
 • Boform: Vertsfamilie
 • KRAV: Frivillige må snakke middels godt spansk
 • Lengde: Fra 2 uker
 • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på vårt menneskerettighetsprosjekt i Bolivia vil du bli plassert på sentre som fokuserer på å støtte misbrukte kvinner og kvinner som er blitt tvunget inn i prostitusjon. Vi jobber med to ulike plasseringer, og på hvert av sentrene vil du møte kvinner med ulike historier og bakgrunner. Noen av kvinnene kommer med historier fra fysisk vold i hjemmet, mens andre har blitt psykisk misbrukt av mennene eller kjærestene sine. Andre steder vil du møte jenter og kvinner som er blitt utsatt for menneskehandel.

En frivillig på menneskerettighetsprosjektet i Bolivia holder opp en plakat om menneskehandel under en workshop

Sentrene vi jobber med i Cochabamba tilbyr et trygt sted å være for disse kvinnene og jentene. I tillegg arrangerer de regelmessige workshops for å lære kvinnene ulike ferdigheter, og for å gi dem den informasjonen de trenger for å komme seg ut av den situasjonen de har havnet i.

Frivillig arbeid på et kvinnesenter i Bolivia

De fleste av våre frivillige på menneskerettigheter i Bolivia jobber på et statlig drevet senter for misbrukte kvinner. Her vil du jobbe direkte med kvinnene og de lokalt ansatte. Antall kvinner på senteret varierer, men de frivillige jobber med grupper på 25-30 kvinner.

Arbeidet du involveres i vil være å hjelpe de lokalt ansatte med å vurdere situasjoner og lage handlingsplaner. Dine daglige oppgaver vil inkludere:

 • Hjelpe kvinnene med å få dokumentene sine i orden
 • Assistere kvinner med å søke om ID-kort dersom det er nødvendig
 • Organisere og gjennomføre workshops som fokuserer på byggeferdigheter og selvtillit
 • Bli med de ansatte på skolebesøk for å skape bevissthet rundt vold mot kvinner
 • Jobbe sammen med og observere psykologer og sosialarbeidere på senteret
 • Assistere de ansatte med å forberede mat til ungdom som lever på gaten (som del av et månedlig oppsøkende arbeid)
 • Drive med idrettsaktiviteter sammen med kvinnene

Senteret organiserer også aktiviteter med mål om å lære kvinnene ulike praktiske ferdigheter. Du vil ta del i undervisning som fokuserer på å lage og selge håndverk lagd av kvinnene. Dette vil gi dem mulighet til å bruke sine nye ferdigheter på å tjene penger for å bli mer økonomisk selvstendige når de forlater senteret.

Frivillig arbeid på et senter for kvinner utsatt for menneskehandel i Bolivia

Vi jobber også på et senter for kvinner utsatt for menneskehandel. Som frivillig på denne plasseringen vil du fokusere på å hjelpe jenter og kvinner som har blitt tvunget inn i prostitusjon, og du vil jobbe tett med de lokalt ansatte med sakene deres. For å jobbe på dette senteret må frivillige være fylt 18 år, da jentene har tøffe historier og det kreves en moden holdning.

Du kan ta del i følgende aktiviteter ved plasseringen:

 • Følge sosialarbeidere og psykologer ved senteret
 • Planlegge workshops med mål om å styrke selvtillit og selvfølelse
 • Assistere ansatte ved gjennomføring av workshops
 • Drive med idrettsaktiviteter sammen med jentene og kvinnene

Frivillig arbeid på menneskerettighetsprosjektet i Bolivia

På dette prosjektet er det viktig at du er fleksibel, entusiastisk, flink til å kommunisere og villig til å lære. Det er en stor fordel om du forstår en del spansk, sånn at kommunikasjonen med ansatte,kvinnene og jentene på plasseringen du jobber på blir enklere. Dersom du er interessert i å ta et spanskkurs i Bolivia før du starter på prosjektet kan du lese om våre språkkurs her.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲