Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Hesteterapi i Bolivia

Oversikt

Dersom du er interessert i å bidra med frivillig arbeid i denne destinasjonen, vennligst ta kontakt med oss før du søker.

  • Sted: Cochabamba
  • Typer plasseringer: Senter for hesteterapi
  • Rolle: Se etter hestene, og hjelpe til med rideopplæring for barn og voksne
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Vårt hesteterapiprosjekt i Bolivia kombinerer elementer fra våre prosjekter innenfor både barn og ungdom og dyrestell. Prosjektet er åpent for alle frivillige som tar et friår, et avbrekk fra jobb eller bare ønsker en ferie med mening. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men ettersom arbeidet ditt vil bestå av både å stelle hester og ta vare på barn, er det viktig at du er genuint interessert i begge deler.

Frivillige på hesteterapiprosjektet i Bolivia der de hjelper barn med spesielle behov

Projects Abroad samarbeider med Escuela de Equinoterapia Cochabamba, som åpnet i 1992, med målsetning om å hjelpe både fysisk og mentalt funksjonshemmede barn. Senteret har kapasitet til mer enn 80 barn med ulik bakgrunn. I tillegg til de funksjonshemmede barna arbeider senteret også med gatebarn og barn med rusproblemer.

En trent hest kan hjelpe med rehabiliteringen av funksjonshemminger, ved å gi barnet muligheten til fokusere på bevegelse, kroppsholdning, romoppfatning, muskelkontroll og språk. Barn som kommer fra gaten eller har slitt med rus knytter ofte sterke bånd til hestene, noe som sakte, men sikkert hjelper dem å skifte fokus og ta på seg mer ansvar, før de hjelpes tilbake i samfunnet.

Din rolle på hesteterapiprosjektet i Bolivia

Din rolle vil variere fra dag til dag, noe som vil gi deg mange ulike opplevelser og erfaringer. Hvilken effekt terapien har vil variere fra barn til barn, og din entusiasme og forkjærlighet for hester vil være en del av barnas opplevelse. Din tilstedeværelse vil bidra til å gjøre terapitimene lærerike og hyggelige for barna, noe som er av avgjørende betydning for å opprettholde barnas interesse for terapien.

Frivillig som hjelper barn med spesielle behov på hesteterapiprosjektet i Bolivia

Det er også viktig at du bruker tid med hestene for å forberede dem og varme dem opp i forkant av terapiridingen. For mange av barna som kommer til senteret er dette deres første møte med en hest, derfor brukes det også tid på å la barna bli kjent med dyrene, før ridningen starter. Som frivillig vil du også delta i undervisning, for å lære mer om teorien som ligger til grunn for terapiridningen. Som frivillig vil du jobbe mandag til fredag. Mandager vil du og de andre frivillige bruke til stell av hestene, ridning av hester som sjelden brukes til ridning og rengjøring av stedet.

Det stilles ingen krav til spanskkunnskaper på dette prosjektet siden alle ansatte snakker engelsk. Det er likevel en fordel om du kan noe spansk slik at du kan kommunisere med barna og familiene deres. Du vil få opplæring i arbeidet på senteret, både fra Projects Abroad og dine overordnede på senteret. Hvis du ikke kan spansk fra før, kan du starte oppholdet ditt med et språkkurs.

Dette prosjektet er tilgjengelig for 2 eller 3 uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne få gjort en verdifull innsats og lære mye.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲