Projects AbroadProjects Abroad

Galápagos Øybevaring - Frivillig Arbeid på Galápagos, Ecuador

Oversikt
Prosjekt-oversikt
 • Sted: Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal
 • Rolle: Naturbevaring og overvåking i samarbeid med Galapagos Nasjonalpark
 • Forskningsfokus: Haviguaner, kjempeskilpadder, sjøløver, fugler og utrydning av invaderende arter
 • Nærmiljø: Øygruppe
 • Boform: Delt frivillighus
 • Lengde: Fra 1 uke
 • Startdatoer: Fleksibelt

Galapagosøyene utenfor Ecuador er regnet som et av de mest artsrike stedene på jorda. Som frivillig jobber du sammen med Galapagos Nasjonalpark for å bevare øygruppens biologiske særegenhet. Er du klar for naturbevaring på den unike øygruppen?

Det var Charles Darwins evolusjonsteori som først gjorde øygruppen 1000 km utenfor Ecuadors kyst berømt. At en isolert øygruppe har utviklet dette unike mangfoldet fortsetter selv den dag i dag fascinere forskere og turister. Dette gjør Galapagos til en ideell destinasjon for økoturisme. Projects Abroad er den eneste frivillig-organisasjonen som har et etablert samarbeid med nasjonalparken og hvor de frivillige får jobbe direkte med dyrene.

Å utforske, bo og jobbe i byen Puerto Baquerizo Moreno på øya San Cristóbal er en unik opplevelse det ikke finnes maken til. Et spektakulært fugle- og dyreliv omgir deg hvorenn du går og det er ikke uvanlig å se en sjøløve ligge avslappet på en benk i hovedgaten. Som frivillig på Galapagos øybevaring får du en unik mulighet til  bidra med naturbevaring i et av verdens mest spektakulære økosystemer.

Øygruppen står dessverre ovenfor en rekke utfordringer. Det største problemet er at fremmede arter  introduseres i det skjøre økosystemet. De nye artene er aggressive og utkonkurrer derfor øygruppens endemiske dyre- og planteliv. Dersom man ikke klarer å snu denne trenden, risikerer vi at mange av øyenes unike arter kan forsvinne for alltid.

Hva er formålet med dette Natur & Miljø-prosjektet?

En gruppe med frivillige som driver skogplanting i Nasjonalpark på Galápagos

Hovedmålet med Projects Abroads natur og miljøprosjekt på Galapagos er å være en viktig bidragsyter for å bevare og opprettholde øygruppens økosystemer både over og under vann. Vi samarbeider tett med Galapagos Nasjonalpark for å sikre at arbeidet vi gjør er bærekraftig, sertifisert og kan vise til synlige resultater.

Som frivillig vil arbeidsoppgavene være varierte for å sikre at du får oppleve mangfoldet på øya. Sammen med Galapagos Nasjonalpark samarbeider vi om et felles overordnet mål - å sikre øygruppens biologiske særegenhet for framtidens generasjoner. 

Du kan lese mer om formålet med dette prosjektet i vår Ecuador Conservation Management Plan.

Din rolle som frivillig

Frivillige på strandopprydning på natur- og miljøprosjektet på Galápagos, Ecuador

Som frivillig vil en typisk uke på prosjektet inkludere:

 • Avlssenter for kjempeskilpadder – senteret tilhører av Galapagos National Park og er det eneste stedet hvor kjempeskilpadden, som er endemisk til Galapagosøyene, kan avle i trygge omgivelser. Frivillige vil hjelpe til med senterets daglige drift. Dette går ut på å mate kjempeskilpaddene, rengjøre de store innhegninger, fjerne invasive planter og samle inn data i forbindelse med Nasjonalparkens telling og oversikt av arter. I tillegg vil du jobbe på et stort stykke land som Projects Abroad har vært ansvarlige for siden 2014. Her vokser «otoi»-planten som er kjempeskilpaddens primære matkilde. Målet er å gjøre avlssenteret selvforsynt med denne planten.

 • Bevaring av Galapagospetrell – Galapagospetrellen er endemisk for Galapagosøyene og står oppført på UICNs rødliste over truede arter. Fuglen hekker kun i bestemte områder dominert av miconia-planten. Dessverre blir planten utkonkurrert av aggressive plantearter som bjørnebær og guava. En annen stor fare for den truede fuglen er rotter, da de går til angrep på reder og spise både egg og fugleunger. Som frivillig vil du fjerne invasive arter samt overvåke reir og observere fuglens oppførsel, for å forsikre at arbeidet vi gjør har en positivt effekt.

 • Overvåking av sjøløver – Dette prosjektet er delt inn i to parallelle studier. Den første har pågått siden 2013 og innebærer å overvåke sjøløvebestanden i og rundt Puerto Baquerizo. Du vil samle inn data om antall, kjønn og atferden til sjøløvene på øyas ulike strender. Det andre prosjektet drives med daglig tilsyn med personalet fra parken. Det innebærer å samle liknende data til vårt prosjekt, men i mer avsidesliggende områder på øyen, og kan inkludere et rednings-program for å hindre at dyrene blir sittende fast i fiskenettene. Merk at det sistenevnte prosjektet er et fulltids-prosjekt og krever minimum en måneds opphold og en ukes trening i løpet av første uken. Hvis du bruker mindre enn en måned i Galapagos, kan du også bli involvert. Alle frivillige kan jobbe med sjøløver som en del av sine ukentlige aktiviteter. For eksempel kan en frivillig arbeide med sjøløver to til tre ganger i uken i noen timer, og deretter bli med andre aktiviteter på andre dager. Alle frivillige, uavhengig av deltakelse, vil motta samme opplæring. 

 • Overvåking av haviguanen – Denne arten finnes kun på Galapagosøyene og det er derfor viktig å holde oversikt og overvåke bestanden som finnes på San Cristobal. Slik som med overvåkingen av sjøløver kommer du som frivillig til å samle inn data om antall, kjønn og atferd.

 • Fuglekikking – For tiden har vi to ulike fokusområder:
  Et i Cerro Colorado og et annet som kun fokuserer på sjøfugl. Cerro Colorado er et område hvor vi siden 2013 aktivt har jobbet med å fjerne invasive planter og plante endemiske. Ved å studere områdets fugle-populasjon kan vi vurdere om endringen i floraen har ført til at endemiske arter vender tilbake. Prosjektet som omhandler sjøfugl innebører å samle data om populasjon, hekkesteder og trekkfugler som besøker områdene.

 • Bevisstgjøring og opplæring – Å få med seg lokalsamfunnet er essensielt for at naturvernarbeidet skal lykkes. Derfor er det viktig at lokalbefolkningen er klar over utfordringene øygruppen står ovenfor. Som frivillig vil du arrangere workshops og andre aktiviteter for å informere og inspirere lokalbefolkningen til å være miljøbevisste ved lokale skoler og samfunnssentre i og rundt Puerto Baquerizo.

 • Bekjempe invasive planter – Du vil jobbe med å manuelt fjerne invasive planter, slik som bjørnebær, guava og supirrosa, i de høytliggende områdene Laguna del Junco, Cerro San Juaquin, La Commune, Cerro Colorado og avlssenteret for kjempeskillpadder. Disse plantene skaper ubalanse i det skjøre økosystemet på øya og utryddwe endemiske planter som miconia. De invasive plantene tar over jordområder, bruker opp vannressurser og skaper skygge som fører til forstyrrelser Galapagos sitt unike økosystem.

 • Jobbe på planteskolen – Utrydding Utrydding av inavsive planter er et viktig arbeid, men det er også viktig å fokusere på dyrking og nyplanting av øygruppens endemiske planeter. Formålet med plateskolen er å dyrke fram endemiske planter som skal settes ut på øya.

 • Rydde opp kysten – det holdes jevnlig opprydninger av strendene som ligger i nærheten av de bebodde områdene på øya. Målet er å holde strendene rene for søppel og beskytte dyrene som lever på disse strendene, sykdom og død fordi de kommer i kontakt med farlig avfall.

Våre frivillige jobber sammen med bevaringsekspertene i Galapagos Nasjonalpark og våre egne prosjektkoordinatorer. De vil gi deg grundig veiledning og opplæring i de varierte arbeidsoppgavene du blir tildelt.

Arbeidsuken er som regel fra mandag til fredag, men enkelte ganger kan det hende du blir bedt om å jobbe på lørdag morgen.

Hvordan er boforholdene på prosjektet?

Frivillige på natur- og miljøprosjektet på Galápagos rydder opp på en strand

Som frivillig vil du bo i et delt frivillighus i Puerto Baquerizo. På fritiden i ukedagene og i helgene kan du benytte deg av de utallige nydelige strendene i nærheten. Her er det gode muligheter for å svømme, snorkle, surfe eller kanskje du bare vil ligge på stranden og slappe av med en god bok, sammen med sjøløvene som ofte holder til der. Er du glad i dykking og snorkling? Da bugner det av muligheter for å se både haier, havskilpadder og pingviner.

Som frivillig vil man oppleve så mye som overhode mulig, derfor er det ikke uvanlig at frivillige går sammen og organiserer helgeutflukter til andre øyer som Santa Cruz, Floreana og Isabela for å utforske det unike mangfoldet av dyr og planteliv.

Er du klar for å gjøre en innsats på den helt unike øygruppen? Bli med oss til Ecuador!

Månedlige Oppdateringer Conservation Management Plan Ecuador
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲