Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Sport i Ecuador

Oversikt
  • Sted: San Cristóbal
  • Rolle: Trene barn i en rekke sportsgrener, og delta i treningsplanlegging med mål om å forbedre fysisk form, teknikk og ferdigheter
  • Alder på elevene: 8-16 år
  • Størrelser på klassene: 12-15
  • Boform: Delt frivillighus eller vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Som frivillig på vårt sportsprosjekt i Ecuador kan du bidra til å bygge opp fremtidige talenter i mange ulike sportsgrener blant entusiastisk ecuadoriansk ungdom. Sport er svært populært i Ecuador, og mange ønsker å delta, men grunnet begrensede ressurser er det få tilbud.

Frivillig som leder en fotballtrening på en skole i Ecuador

Vårt sportsprosjekt gir unge spillere muligheten til å ta del i ulike sportsgrener. Uansett hva dine evner måtte være, med energi og entusiasme kan du undervise barna i den sporten du liker best – eller hjelpe til med organiseringen av lek og treningstimer.

Sportstrener på Galápagosøyene

Projects Abroad samarbeider med flere lokale sportsklubber og gir gratis trening til barn, ungdommer og voksne. De frivillige er som regel med på å trene de yngre barna og tenåringene, som er mellom 8 og 16 år gamle.

De frivillige trener de lokale barna og ungdommene i basketball og fotball, i tillegg til å delta i planlegging av treningstimene, med henblikk på å forbedre barnas fysikk, teknikk og lagfølelse.

Treningen foregår som regel på ettermiddagene, etter skoletid. Barna deles inn i mindre grupper som roterer, så du som frivillig må være forberedt på å jobbe med grupper av barn med varierende evner og grad av fysisk form.

Din rolle som frivillig på sportsprosjektet

En frivillig organiserer tautrekking med barn på sportsprosjektet i Ecuador

Uavhengig av hvilken sport du underviser i, vil du hjelpe til å utvikle elevenes evner og teknikk. Når du ankommer Galápagos, vil du bli introdusert for elevene og din overordnede på prosjektet. Du vil jobbe sammen med en lokal lærer og hjelpe til med å planlegge og organisere treningene.

Det er vanligvis rundt 12 elever i hver gruppe, inndelt etter alder og ferdigheter. Du vil erfare at hver enkelt elev er forskjellig, og de vil ha stort utbytte av at du gir individuell oppmerksomhet og råd for forbedring, noe som igjen løfter nivået på hele laget.

Vi vektlegger også det sosiale i klubbene. Din rolle vil derfor også inkludere å bidra til at spillerne har det morsomt og hyggelig på trening, slik at entusiasmen og oppmøtet på treningene opprettholdes. Som utlending er din tilstedeværelse i seg selv spennende for de unge spillerne, noe som er vitalt for å ivareta barnas interesse over tid. Uansett om du har trenererfaring fra tidligere eller kun har en forkjærlighet for sport, er det mye du kan bidra med på dette prosjektet.

Du har også mulighet til å undervise i zumba og taekwondo. Treningene i zumba er åpne både for barn og voksne, og de voksne i lokalsamfunnet setter stor pris på å delta på treninger ledet av frivillige. Det er en fordel å ha noe grunnleggende kunnskap om zumba, men det er ikke et krav. For undervisning i taekwondo er det en lokal instruktør som vil assistere, men det er en fordel om du har noe erfaring fra kampsport. 

Trenerne på sportsprosjektet snakker ikke engelsk, så du må være forberedt på å lære deg litt spansk før du starter å jobbe slik at du kan involvere deg så mye som mulig i arbeidet. Hvis du ønsker det kan du også delta på et spanskkurs før du starter på prosjektet. 

Treningen foregår vanligvis på ettermiddagene, så mange frivillige velger å kombinere sportsprosjektet med også å jobbe på et prosjekt med Barn og Ungdom eller Undervisning. Hvis dette er noe du også har lyst til, så si fra til oss, når du melder deg på.

Dette prosjektet er tilgjengelig for to eller tre uker hvis du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel få gjort en verdifull innsats og lære mye.

Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Praksisplass i utlandet
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲