Projects AbroadProjects Abroad

Frivillig Arbeid med Undervisning på Fiji

Oversikt
Prosjekt-oversikt
  • Sted: Nadi og Lautoka
  • Typer skoler: Barneskole, ungdomsskole
  • Alder på elevene:6-12 år
  • Størrelser på klassene: 25-30, eller små grupper/individuell undervisning
  • Rolle: Lærer og assistentlærer (engelsk, matte, naturfag og sport), individuell veileder
  • Valgfrie aktiviteter: Kunst, drama, IT, musikk og sport
  • Boform: Vertsfamilie
  • Lengde: Fra to uker
  • Startdatoer: Fleksibelt

Frivillig arbeid innen undervisning på Fiji vil gi deg et nytt perspektiv på denne øynasjonen. Du vil få nyttig arbeidserfaring uten at vi krever tidligere erfaring eller spesielle kvalifikasjoner. 

Du vil spille en viktig rolle på en av skolene vi samarbeider med, enten du har et friår fra skolen, har et avbrekk fra karrieren, eller ønsker en meningsfull ferie eller pensjonisttilværelse.

Fiji urbaniseres stadig mer, og å kunne snakke godt engelsk er avgjørende for å få jobb innenfor Fijis voksende turistnæring og andre forretningsområder. Engelsk er et av Fijis offisielle språk, men de fleste barn snakker lokalspråket hjemme. 

Undervisning i skolen

Frivillig leser en fortelling til en klasse på en skole på Fiji

Projects Abroad har sitt kontor i Nadi, den tredje største byen på hovedøya Viti Levu. Vi samarbeider med grunnskolene i Nadi og i noen mindre byer og landsbyer i nærheten. Utdanning er ikke obligatorisk på Fiji, men 99 % av alle barn går i grunnskolen som er gratis de første åtte årene.

Frivillige starter som regel med å jobbe side om side med de lokale ansatte for å hjelpe til med å forbedre den muntlige engelsken, men også for å bidra i fag som matte og naturfag. Gjennom å assistere i engelsktimene og introdusere morsomme, interaktive måter å lære på, kan du forbedre elevenes engasjement og utvikle selvtilliten deres. Barna vil helt sikkert være interesserte i deg og livet ditt, noe du kan dra fordel av for å få dem til å snakke om ulike temaer.

Dersom du er interessert i å også lære bort idrett, spesielt rugby og fotball etterspørres, eller om det er andre fag du kan tenke deg å undervise i (matte, kunst, musikk, drama) kan vi finne en plassering som passer dine preferanser.

Vi har også noen plasseringer utenfor byene, i tradisjonelle fijianske landsbyer. Les mer om dette prosjektet innen Kultur og Samfunn.

Din rolle som frivillig

Når du jobber frivillig som lærer, bidrar du til å forbedre elevenes muntlige engelsk, i tillegg til deres basiskunnskaper innen matte, lesing og skriving. Kontakten mellom elevene og de frivillige bidrar også til økt kulturforståelse og toleranse, gjennom at du og barna lærer om hverandres kulturer og vaner.

Som frivillig på undervisningsprosjektet kan du ha fokus på PEMAC-programmet (Physical Education, Music and Arts and Crafts). Du vil da undervise elever i grunnskolen og videregående skole, og du vil følge en tilrettelagt timeplan. Dersom du har kunstneriske evner, har du mulighet til å undervise i musikk eller kunst og håndverk. Deler av arbeidsdagen vil du være i en formell undervisningssituasjon, og du må derfor følge skolevesenet sin kleskode.

Det holdes ukentlige workshops for våre lærerfrivillige. Disse samlingene vil gi deg verdifull innsikt i utdanningssystemet på Fiji og bakgrunnen for skolen du jobber på. Du vil også få råd og forslag til hvordan du kan planlegge timene dine, hvordan du kan skape klasseromsdisiplin og aktiviteter du kan organisere på prosjektet.

Husk at arbeidet du gjør i undervisningen i en forholdsvis kort periode er del av en felles innsats våre frivillige bidrar med over tid. På sikt vil din og de andres innsats utgjøre en større forskjell, både for den enkelte elev, men også for lokalsamfunnet.

Dette prosjektet er tilgjengelig for to eller tre uker dersom du ikke har tid til å delta i fire uker eller lengre. Ved et så kort opphold vil du ikke kunne få bidra like mye som frivillige som deltar over lengre tid, men du vil allikevel kunne få gjort en verdifull innsats og få viktig kulturell innsikt.

Du kan lese mer om målene for dette prosjektet i vår Fiji Teaching Management Plan.

Fiji Teaching Management Plan.
Ring oss:
(+47) 23 50 71 20
Frivillig Arbeid med Natur & Miljøbevaring
instagram

Projects Abroad Norge

Fortell vennene dine om oss:

Tilbake til toppen ▲